Kostić z deležem DUTB do tretjine Gorenjske banke

AIK banka je od od DUTB in Petrola kupila delež v Gorenjski banki.
Fotografija: FOTO: Jožže Suhadolnik/
Odpri galerijo
FOTO: Jožže Suhadolnik/

Ljubljana – AIK banka je ta teden odkupila še delnice Gorenjske banke, ki so bile v lasti Petrola in DUTB. S tem je svoj delež v tej banki, kot smo že napovedali v Delu, povečala do prevzemnega praga oziroma na 32,47-odstotka. Z nakupom delnic naj bi predvidoma nadaljevala jeseni, ko bo lahko objavila prevzemno ponudbo.

Potem ko smo razkrili, da je srbska AIK banka Miodraga Kostića, prejšnji teden od Iskratela odkupila slaba dva odstotka delnic Gorenjske banke, je ta teden od Petrola odkupila še 0,43 odstotka in včeraj še 6,81 odstotka delnic, ki jih je imela v lasti Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). S tem je AIK banka svoj delež povečala na skoraj 33-odstotkov, torej do deleža, ki ga še lahko ima brez objave prevzemne ponudbe.

S preseganjem prevzemnega praga, bi kljub objavi prevzemne ponudbe tvegala izgubo glasovalnih pravic. Ker AIK banka po decembrski objavi prevzemne namere ni objavila prevzemne ponudbe, zdaj namreč leto dni ne sme objaviti prevzemne ponudbe, saj bi ji ob preseganju prevzemnega praga Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) odvzela glasovalne pravice. Zato je mogoče izvedeti, da naj bi z nakupi nadaljeval jeseni. Do takrat bi lahko pridobila tudi dovoljenje Banke Slovenije in Evropske cenrtralne banke za prevzem Gorenjske banke, saj ima tudi tukaj le soglasje za največ tretjinski delež. Zeleno luč Narodne banke Srbije je nedavno ponovno že dobila. 

Zagotavljanje vpliva

AIK banka je za delnico odštela 298 evrov, kolikor po načrtu finančneg aprestrukturiranja znaša likvidacijska vrednost banke in kolikor je Kostić za delnico kranjske banke ponudil v konzorciju pod okriljem Save, ki je skupaj prodajal 54-odstotkov banke. Kot je znano, Sava delnic ni prodala, ker Srbi niso imeli veljavnih dovoljenj regulatorjev, preostalih 16-odstotkov lastnikov iz konzorcija pa je hotelo prodati, a AIK banka tega ni hotela realizirati, saj bi s tem presegla prevzemni prag in ostala brez glasovalnih pravic. Zato se je raje odločila za posle s posameznimi prodajalci.

Sava bo zdaj svoj 37-odstotni delež v Gorenjski banki v odkup s terjatvami ponudila upnikom, od tega skoraj devet odstotkov lastnikom njihovih obveznic. S tem naj bi solastnika Gorenjske banke postala tudi Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad). Po neuradnih informacijah naj bi dobila po 8,8 odstotka delnic, torej skupaj 17, zato bosta morala zaprositi tudi za dovoljenje Banke Slovenije.

Izhod za državna lastnika

Na SDH pojasnjujejo, da so od Save prejeli predlog za pobot terjatev z delnicami Gorenjske banke, »vendar bo pred sprejemom končne odločitve SDH izvedel vsa dejanja, ki jih predvideva zakonodaja in interni akti SDH«.  Bolj konkretnih odgovorov nismo dobili, po naših informacijah pa se najbrž ne bodo odločili za skrbni pregled banke. Delež naj bi menda prevzeli po že omenjenih 298 evrov za delnico. Tudi na Kadu teh poslov ne komentirajo.

Kot je mogoče izvedeti, pa državna upravljavca s sedanjim Kostićevim načrtom niti nista nezadovoljna, saj bi jima menda ustrezalo, da bi se z njim dogovorila za kasnejši odkup in si tako zagotovila možen lastniški izhod iz te banke.
Sava bi se s prodajo deleža v banki, ki je po omenjeni ceni vreden 43 milijonov evrov razdolžila za približno 60 milijonov evrov. S prodajo pa bodo novi lastniki dobili tudi glasovalne pravice, ki jih Sava zdaj nima.

Komentarji: