Naš cilj je dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja Spirit Slovenija, poudarja, da so most med gospodarstvom in politiko za naslavljanje vseh potrebnih sprememb.
Fotografija: Podjetja poskušamo opolnomočiti z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje v tujini, pravi Rok Capl, v. d. direktorja Spirit Slovenija. FOTO: Črt Piksi/Delo
Odpri galerijo
Podjetja poskušamo opolnomočiti z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje v tujini, pravi Rok Capl, v. d. direktorja Spirit Slovenija. FOTO: Črt Piksi/Delo

Javna agencija Spirit Slovenija je most med gospodarstvom in politiko. Pri njih podjetja dobijo vse na enem mestu (angl. One Stop Shop), poudarja Rok Capl, v. d. direktorja Spirit Slovenija. Po njegovi oceni bomo imeli v prihodnje v Sloveniji večje težave z zemljišči in primerno opremljenimi poslovnimi conami kot pa z ustreznimi investicijami.

Lestvico konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD Spirit Slovenija uporablja kot pomoč pri pripravljanju programov za kreiranje politike in ukrepov na področju spodbujanja gospodarstva, predvsem internacionalizacije in domačih ter tujih investicij. Med 63 državami se je Slovenija uvrstila dve mesti višje kot lani, na 38. mesto. Kako boste uporabili te rezultate pri svojem delu?

Vlada je prek agencije Spirit Slovenija v letošnjem letu skozi različne ukrepe razpisala za 268,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. To je pomembno, saj podpiramo razvojne investicije in inovativne projekte, s čimer pripomoremo k večji konkurenčnosti našega gospodarstva. Slovenska podjetja so razvojno usmerjena in nekatere države, kot na primer Nemčija, s katero imamo zelo veliko blagovne menjave, nas pojmuje kot razvojne, in ne klasične dobavitelje. Oktobra smo tako organizirali kar dva dogodka na nemškem trgu, simpozij nabavnikov in logistike BME ter Smart Country convention, oba v Berlinu, na katerih so se slovenska podjetja predstavljala tudi kot razvojni dobavitelji.

Nekateri naši razpisi se zaključujejo v naslednjih letih tudi skozi nove programe, ki bodo s finančnimi ukrepi in spodbudami pomagali h krožnemu gospodarstvu in zelenemu, trajnostnemu prehodu ter k digitalizaciji. Slovenska podjetja pretežno nastopajo na pomembnih, že tradicionalnih trgih – regija DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), Italija, Francija in Hrvaška –, kjer imamo tudi največjo blagovno menjavo in največ izvoza, hkrati pa se osredotočamo tudi na trge priložnosti, kot so denimo ZDA, Japonska in Južna Koreja, kjer lahko ustvarjamo zelo veliko dodano vrednost. Pomembno je, da imajo podjetja večjo dodano vrednost, saj bomo zato bolj konkurenčni.

Obenem pa želimo podjetniški ekosistem v Sloveniji pripeljati do točke, da bo zanimiv za naše investitorje. Imamo kar precej povpraševanja, zato bomo morali po moji oceni v prihodnje urediti še več poslovnih con, da bomo še bolj pripravljeni na investitorje. Slovenija ima odlično pozicijo, saj smo izhodiščna točka za centralno in vzhodno Evropo, imamo pa še Luko Koper.

Rok Capl: »Podjetjem skupaj z mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki jih sofinancira SPIRIT Slovenija, in ekonomskimi svetovalci pomagamo tudi s konkretnimi svetovanji.« FOTO: Črt Piksi/Delo
Rok Capl: »Podjetjem skupaj z mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki jih sofinancira SPIRIT Slovenija, in ekonomskimi svetovalci pomagamo tudi s konkretnimi svetovanji.« FOTO: Črt Piksi/Delo

Kakšni so načrti za leto 2023 za privabljanje tujih investitorjev?

Spirit Slovenija predstavlja podporo gospodarstvu, zato se poskušamo v največji možni meri srečevati s podjetji v lokalnem okolju, kjer nam predstavijo svoje težave, mi pa jim predstavimo naše storitve, ki so jim na voljo. Poleg finančnih spodbud nudimo tudi pomoč pri internacionalizaciji podjetij, bodisi s skupinskimi nastopi na sejmih v tujini, srečanji B2B, dogodki doma in v tujini ter vhodnimi ali izhodnimi delegacijami. S komunikacijsko kampanjo I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. pa Slovenijo v tujini predstavljamo kot primerno poslovno okolje za tuje investitorje in tuje kupce.

Agencija bo v prihodnjih dveh letih, 2023–2024, nadaljevala z izvajanjem podobnih vsebin kot v lanskem in letošnjem letu. Pri razpisih bo največji poudarek namenjen ukrepom za krožno gospodarstvo, inovacijam, investicijam v podjetja, nadaljevali pa bomo tudi s spodbudami za raziskovalno-razvojne projekte, demonstracijsko-pilotne projekte in za internacionalizacijo ter sodelovanje na sejmih v tujini.

V sklopu načrta za okrevanje in odpornost se bomo tako kot doslej osredotočali na mala in srednja, pa tudi na velika podjetja. Glavni cilj ukrepov je digitalizacija gospodarstva in prehod v nizkoogljično, trajnostno družbo in gospodarstvo. In ta prehod ni enostaven, zato je pred podjetji kar precej zahtevnih izzivov – in mi smo tu, da jim pomagamo.

Kako pomagate slovenskim podjetjem, da najdejo prave partnerje in dosežejo prave trge?

Spirit Slovenija je »One Stop Shop« za podjetja. Na eni strani promoviramo ključne prednosti slovenskega gospodarstva, hkrati pa pomagamo podjetjem z različnimi informacijami in priložnostmi, tudi prek portala Izvozno okno. Vsako leto pripravimo številne brezplačne izobraževalne delavnice, kjer predstavljamo tuja poslovna okolja in panoge, ki so v tisti državi lahko potencialna za naša podjetja. Na ta način lahko podjetja sama identificirajo, kateri trgi so jim najbližje.

Podjetja poskušamo opolnomočiti z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje v tujini. Izobraževanja tako segajo od priprave izvoznega načrta, izvedbe tržnih raziskav, pogajanj, do spoznavanja posameznih tržišč, priprave ustrezne digitalne predstavitve in uspešnega prodajnega nagovora oziroma »pitcha«, preko katerega se predstavijo tujim podjetjem. Če so podjetja dobro pripravljena, je tudi predstavitev lahko bolj uspešna. Poleg znanja podjetjem omogočamo pridobitev novih poslovnih kontaktov na dogodkih, ki jih organiziramo na podlagi interesa podjetij.

Podjetjem skupaj z mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki jih sofinancira Spirit Slovenija, in ekonomskimi svetovalci pomagamo tudi s konkretnimi svetovanji in odgovori na specifična vprašanja, vezana na vstop ali širitev poslovanja na posamezno tržišče.

Podjetja se lahko na spletnem portalu Izvozno okno naročijo tudi na naš newsletter, kjer dobijo informacije o aktualnih ukrepih, sejmih, delegacijah, delavnicah, finančnih spodbudah. Poleg tega za vsak ukrep pripravimo informativni dan v fizični, hibridni ali le digitalni obliki.

Potrebujemo strategijo razvoja, ki bo pripeljala do tega, da bomo mi čakali investitorje, ne investitorji nas, kar je lahko tudi razlog, da se ti raje odločijo za kakšno drugo državo, pravi Rok Capl. FOTO: Črt Piksi/Delo
Potrebujemo strategijo razvoja, ki bo pripeljala do tega, da bomo mi čakali investitorje, ne investitorji nas, kar je lahko tudi razlog, da se ti raje odločijo za kakšno drugo državo, pravi Rok Capl. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kakšni so načrti s poslovnimi klubi?

Tudi v prihodnje bomo strateško delali na poslovnih klubih v tujini, ki jih premalokrat izpostavljamo. Spirit Slovenija vidim kot most gospodarstva do politike. Naš cilj je dvig konkurenčnosti našega gospodarstva. Poslovni klubi so neke vrste podaljšana roka naše agencije v tujini in pomoč podjetjem tako za informiranje, kot za izvedbo bolj poglobljenih svetovanj v zvezi s poslovanjem na tujih trgih, in organizacijo gospodarskih promocijskih dogodkov.

Do konca leta bomo objavili razpis za sofinanciranje aktivnosti poslovnih klubov in jih zatem tudi izbrali, nedvomno pa bo potrebne še več proaktivnosti z vseh strani. Predvidoma konec januarja 2023 naj bi v Sloveniji potekalo srečanje vseh poslovnih klubov, ki bodo predstavili načrtovane aktivnosti, z njimi pa se bodo lahko sestala tudi zainteresirana podjetja. To bo izjemnega pomena, še posebej za malo bolj oddaljene trge, za katere manjša in srednje velika podjetja nimajo na voljo toliko sredstev, da bi jih namenila za preizkušanje samega trga.

Treba je razmišljati v smeri, da bi Slovenija vsaj na najbolj ključnih tujih trgih spodbujala in podpirala odpiranje poslovnih klubov z namenom aktivne pomoči pri iskanju tujih investitorjev in poslovnih partnerjev.

Na katere trge bodo usmerjene vaše aktivnosti? In kako še poskušate najti primerne nove in priložnostne trge med državami tretjega sveta?

Naše aktivnosti bodo usmerjene, kot sem že na začetku povedal, na tradicionalne in strateške trge ter trge priložnosti, zapisane v vladni strategiji. Poleg tega pa še na tretje trge, kjer lahko omenim Dubaj oziroma Združene arabske emirate, od koder lahko pokrivamo Bližnji vzhod. Pozdravljam odločitev vlade za ohranitev paviljona na Expu Dubaj, ki bo služil kot vstopna točka za gospodarstvo, podjetništvo, turizem in za splošno predstavitev Slovenije kot tehnološko razvite države. Vsekakor ne bomo zanemarili delegacij v države tretjega sveta, kot na primer v Indijo in Uzbekistan.

Vsi ostali trgi so absolutno potencialni, kjer bomo naše aktivnosti izvajali ciljno. To pomeni, da bomo pred vsako izhodno delegacijo najprej identificirali področja in ali so tudi na drugi strani trgi, ki so zainteresirani za sodelovanje s Slovenijo. Le tako bodo takšna poslovna srečanja najbolj učinkovita za slovenska podjetja.

Poleg tega bomo še naprej organizirali številne vhodne delegacije. Z državami, kot so Indija, Uzbekistan, Katar in Nevada, je Spirit Slovenija v letošnjem letu že podpisal memorandum o sodelovanju, ki je na teh trgih zelo pomemben za začetek gospodarskega povezovanja. Letos smo podpisali štiri memorandume, ki bodo osnova za še boljše in lažje sodelovanje naših podjetij in tudi države na bilateralnih področjih.

Iz katerih držav pa dobivate največ povpraševanj potencialnih investitorjev?

Največ povpraševanj dobimo s tradicionalnih trgov, Švice, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Francije. Seveda ne smemo zanemariti Japonske, ki je z Yaskawo v Kočevju izpeljala veliko tehnološko investicijo. Vsekakor imamo čedalje več povpraševanja tudi iz drugih oddaljenih trgov, saj tuji investitorji Slovenijo prepoznavajo kot tehnološko razvito državo.

Kot nekakšen testni laboratorij?

Lahko rečemo tako, saj so naša podjetja nišno usmerjena. Na vseh poslovno investicijskih konferencah predstavljamo Slovenijo kot državo, prijazno za investitorje in tuje poslovne partnerje, z vsemi priložnostmi, ki jih imajo pri nas.

Po moji oceni bomo imeli v prihodnje v Sloveniji večje težave z zemljišči in primerno opremljenimi poslovnimi conami, kot z ustreznimi investicijami. Na našo pobudo se bomo še decembra letos z vsemi deležniki srečali na posvetu, kjer bomo predstavili primere dobrih praks občin, obenem pa odprli razpravo o tem, na kakšen način in kje strateško umeščati poslovne cone. Potrebujemo strategijo razvoja, ki bo pripeljala do tega, da bomo mi čakali investitorje, ne investitorji nas, kar je lahko tudi razlog, da se raje odločijo za kakšno drugo državo.

Čedalje več povpraševanja imamo tudi iz drugih oddaljenih trgov, saj tuji investitorji Slovenijo prepoznavajo kot tehnološko razvito državo, pravi Rok Capl. FOTO: Črt Piksi/Delo
Čedalje več povpraševanja imamo tudi iz drugih oddaljenih trgov, saj tuji investitorji Slovenijo prepoznavajo kot tehnološko razvito državo, pravi Rok Capl. FOTO: Črt Piksi/Delo

Povpraševanja je namreč vedno več, direktorat za regionalni razvoj je letos tudi objavil razpis za 24 milijonov evrov za komunalno-energetsko ureditev industrijskih poslovnih con. Je pa res, da če ni proaktivnosti lokalnega okolja, je vsakršna pomoč in spodbuda prazna. Premalokrat poudarjamo, da ne gre samo za tuje neposredne investicije, ampak tudi za pomoč slovenskim podjetjem za njihovo širitev in nadgradnjo poslovanja.

Družina ambasadorjev slovenskega gospodarstva se vse bolj veča. Se že kažejo učinki?

Zdaj imamo že 41 ambasadorjev, ki smo jih izbrali v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. Letos smo pripravili videopredstavitve vsakega ambasadorja, s katerimi predstavljamo dobre zgodbe slovenskih podjetij v tujini. Slovenija ni največja, je pa po skritih šampionih v samem svetovnem vrhu. Družino ambasadorjev predstavljamo na spletnem portalu Slovenia Business, kjer tuji poslovni javnosti, predvsem potencialnim investitorjem in tujim kupcem slovenskih izdelkov, storitev in rešitev predstavljamo prednosti slovenskega gospodarstva, poslovnega okolja, perspektivne sektorje ter investicijske in dobaviteljske priložnosti za tuja podjetja.

V okviru novega programa, ki smo ga zasnovali na agenciji Spirit Slovenija, bomo sestavili fokusne skupine, v katere bomo vključili podjetja iz različnih panog z namenom identificiranja težav, s katerimi se srečujejo doma in v tujini ter iskanja potrebnih rešitev. V pogovorih fokusnih skupin bomo identificirali tudi morebitne pomanjkljivosti pri razpisih oziroma nastopih na sejmih v tujini.

Želim pa si, da bi družino ambasadorjev razširili tudi v tujino. To pomeni, da bi v državah, kjer smo prisotni, izbrali podjetja oziroma posameznike, ki bi bili v tisti državi ambasador slovenskih podjetij. To je poleg poslovnih klubov pomemben moment za krepitev slovenskega gospodarstva v tujini.

Preberite še:

Komentarji: