Petrol dobiček povečal za šestino

Kljub manjši prodaji pogonskih goriv je Petrolu uspelo povečati prihodke in kosmate marže
Fotografija: Predsednik uprave PetrolaTomaž Berločnik ima od začetka leta pod svojim okriljem tudi Geoplin.
Odpri galerijo
Predsednik uprave PetrolaTomaž Berločnik ima od začetka leta pod svojim okriljem tudi Geoplin.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih letos ustvarila 1,179 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v istem obdobju lani. Rast prihodkov je predvsem posledica višjih cen. Prodaja proizvodov iz nafte se je namreč medletno zmanjšala za štiri odstotke na 729 tisoč ton.

Se pa je za 12 odstotkov povečala prodaja trgovskega blaga, za 13 odstotkov prodaja toplotne energije in za štiri odstotke tudi prodaja utekočinjenega naftnega plina. Zaradi priključitve (konsolidacije) Geoplina skupini Petrol se je močno povečala tudi prodaja zemeljskega plina.

Kosmata marža, kot razlika med prodajno in nabavno vrednostjo prodanega blaga se je povečala za desetino in v prvih treh mesecih znašala 102 milijona evrov. V deležu prihodkov od prodaje so se kosmate marže iz 9,1 odstotka v prvih treh mesecih lani, povzpele na letošnjih 9,5 odstotka. Prav višje iztržene marže so tudi glavni razlog izboljšanega poslovanja skupine. Ob tem je sicer treba opozoriti, da je lahko razlog višjih marž tako dvig prodajnih marž naftnih derivatov, potem ko lahko Petrol brez omejitev spreminja cene ob avtocestah. Na spremenjene marže pa lahko vpliva tudi spremenjena struktura prodaje zaradi konsolidacije Geoplina.

V primerjavi z lanskim letom so sicer kar za 28 odstotkov poskočili tudi drugi prihodki iz poslovanja, ki so presegli dva milijona evrov. Iz pojasnil Petrola ni razviden kje je ta rast nastala, sklepamo pa, da gre za popravke vrednosti terjatev do kupcev.

Dobiček iz poslovanja največjega prodajalca pogonskih goriv v Sloveniji je v prvih treh mesecih letos dosegel 25,5 milijona evrov, kar je petino več kot v prvih treh mesecih lani. Zaradi slabšega iztržka z izvedenimi finančnimi instrumenti (te Petrol uporablja za zaščito pred tečajnimi tveganji) se je izguba iz financiranja povečala za četrtino in v prvih treh mesecih letos znašala 3,8 milijona evrov.

Čisti dobiček se je medletno povečal za 14 odstotkov in dosegel 18,3 milijonov evrov.

 

Komentarji: