Pospešena digitalizacija procesov

Novartis pri tem uvaja tudi sodobne rešitve.
Fotografija: Robert Ljoljo poudarja, da Novartisov program celovito pristopa k prenovi oskrbovalne verige za vse proizvodne lokacije. FOTO: Arhiv podjetja
Odpri galerijo
Robert Ljoljo poudarja, da Novartisov program celovito pristopa k prenovi oskrbovalne verige za vse proizvodne lokacije. FOTO: Arhiv podjetja

Novartis pospešeno digitalizira svoje procese in pri tem uvaja tudi sodobne rešitve, kot je Kinaxis za vzpostavljanje vidljivosti po celotni oskrbovalni verigi ali SAP Ariba za izboljševanje sodelovanja z mrežo dobaviteljev. Ključno pa je, je poudaril Robert Ljoljo, globalni vodja za strategijo v nabavi v Novartisovih tehničnih dejavnostih, da se digitalizacija izvaja ob dogovorjenih načelih delovanja in točnih osnovnih podatkih, jasnih procesih ter usklajeni organizacijski strukturi, ki bo podpirala izvedbo.

»V podjetju smo v okviru programa vzpostavili jasne kazalnike učinkovitosti, ki so indikator doseganja postavljenih ciljev. Ključno je zagotoviti vzdržnost poslovanja čez daljše časovno obdobje.« Kot pravi Ljoljo, imajo vse spremembe vpliv tudi na pričakovanja do zaposlenih. »Enostavna opravila se pospešeno digitalizirajo, naraščajo pa pričakovanja po ustrezno usposobljenih zaposlenih, ki znajo upravljati večje število med seboj povezanih procesov in delovati bolj avtonomno pri reševanju problemov ter predlagati inovativne rešitve.«
 

Izzivi za učinkovito organizacijo oskbovalne verige


Ključni izzivi, s katerimi se globalno podjetje srečuje pri skrbi za čim bolj učinkovito organizacijo oskrbovalne verige, so povezani z zagotavljanjem vidljivosti po celotni verigi prek meja podjetja, predvsem na strani kompleksne mreže distributerjev in dobaviteljev, ter posledično z zagotavljanjem čim večje predvidljivosti vseh dogodkov v verigi (npr. dobavni časi). Izzivi so še, kako čim bolj skrajšati odzivne čase na spremenjene okoliščine ter kako obvladovati lastno kompleksnost (različne proizvodne tehnologije, portfelj izdelkov, različne zahteve po transportnih poteh in pogojih).

Obenem je treba iskati rešitve za zmanjševanje rizikov sprememb v zunanjem okolju (npr. brexit) oziroma rizike za ugled podjetja ter rešitve, kako vzpostaviti oskrbovalno verigo, ki bo ne samo učinkovita, ampak bo ustrezno odgovorila na pričakovanja uporabnikov/kupcev in drugih deležnikov.

Novartis se je na izzive odzval tudi z organizacijskimi spremembami, in sicer z vzpostavitvijo enote Novartisove poslovne storitve, kjer so združene različne centralne funkcije (tudi nabava) in enote Novartisove tehnične dejavnosti (združevanje proizvodnih kapacitet in oskrbovalne verige).

Ključen za povečevanje učinkovitosti oskrbovalne verige pa je bil zagon programa NOSSCE (Novartis Operational Standards for Supply Chain Excellence), ki celovito pristopa k prenovi oskrbovalne verige za vsako proizvodno lokacijo znotraj sistema.

Preberite še:

Komentarji: