Predstavitvena informacija

Rešitev za podjetja: do elektrike po (dnevnih) borznih cenah

Cene električne energije so dobesedno ponorele, zato predvsem podjetja iščejo načine, kako zajeziti naraščajoče stroške energije.
Fotografija: FOTO: Energia gas and power d.o.o.
Odpri galerijo
FOTO: Energia gas and power d.o.o.

Podjetje WithU jim ponuja možnost nakupa električne energije po dnevni borzni ceni, kar lahko vodi do znatno nižjega računa za elektriko.

Borze energentov so dolgo veljale za dolgočasne, saj so bila gibanja energentov precej linearna in tudi predvidljiva, še največ dinamike je v politiko oblikovanja cen vnesla sezonska komponenta. Nič več. Konflikt v Ukrajini je imel – in še vedno ima – znatno negativen vpliv na energetske borze oziroma cene energentov, med katerimi gospodinjstva in podjetja skrbijo predvsem cene električne energije in plina.

Napovedane cene električne energije so od začetka leta do septembra na borzah poskočile skoraj za trikrat, v naslednjih mesecih pa znajo še dodatno narasti. 

Tudi zeleni prehod draži elektriko

Cilji EU so jasni: do leta 2030 želi korenito zmanjšati emisije toplogrednih plinov, doseči večji delež obnovljivih virov energije v energetiki in izboljšati energetsko učinkovitost. A korenček (subvencije za okoljske naložbe) je v tem primeru bistveno manjši od palice (cene emisijskih kuponov). Emisijski kuponi, ki jih morajo plačevati (največji) onesnaževalci okolja, torej predvsem gospodarski subjekti, močno dražijo poslovanje teh podjetij. Vodijo tudi v zapiranje »manj zelenih« elektrarn, npr. premogovnih elektrarn in celo jedrskih elektrarn.

To pa pomeni, da že tako okrnjena proizvodnja električne energije ob stalnem ali celo naraščajočem povpraševanju postane še bolj občutljiva na morebitne izpade. Nadomeščanje premogovnih in jedrskih elektrarn s sončnimi in vetrnimi elektrarnami je sicer dobrodošlo, se pa velja zavedati njihovih omejitev – elektrika postane povsem odvisna od vremenskih razmer. Morebitna huda zima, vroče poletje in brezvetrje tako hitro podražijo ceno elektrike. Kako se vsaj približno zavarovati pred skokovitimi podražitvami?

FOTO: Energia gas and power d.o.o.
FOTO: Energia gas and power d.o.o.

S fiksne na variabilno, po možnosti borzno ceno

Vsaj glede električne energije lahko podjetja kaj ukrenejo. Čeprav je določanje cen energentov na borzah večinoma posledica špekulativnih napovedi, ki ne odražajo v celoti dejanskega stanja trga energentov, je nakup po dejanski dnevni borzni ceni (in ne napovedni) še vedno ugodnejši od fiksnih ponudb dobaviteljev, saj ti v cene vračunajo eno ali več »varovalk«.

V podjetju Energia gas and power so se odločili za zelo zanimivo potezo, s katero poslovnim odjemalcem omogočajo dostop do borznih cen elektrike. Pravijo, da je temeljni cilj poslovanja dobavljati električno energijo transparentno, zato v tem negotovem obdobju podjetjem ponujajo možnost odjema električne energije po variabilni oziroma urni ceni slovenske borze BSP SouthPool.
 
Številne države po Evropi ugotavljajo, da alternativa t. i. zaklepa cen energentov ni več mogoča. Trenutna najboljša možnost za podjetja, ki porabijo velike količine energije, in industrijo je, da elektriko plačuje/-jo po dnevnih borznih cenah. Podjetje iz Ajdovščine je v znak solidarnosti z gospodarskimi subjekti pripravilo tudi zanimivo blagovno znamko, poimenovano WithU (v prevodu: z vami). Koliko lahko podjetja prihranijo?
 
Napovedana cena električne energije za letošnji april (napovedana marca) je znašala 297,68 €/MWh, dejanska povprečna cena elektrike pa je aprila znašala 192,50 €/MWh. Razlike je torej za več kot tretjino! Maja je bilo že malce bolje. Aprila napovedana cena za maj je znašala 229,18 €/MWh, dejanska cena pa je bila nato 202,03 €/MWh. Tudi v tem primeru bi podjetje z odkupom energije po dnevni borzni ceni znatno prihranilo.
 
Če menite, da bi tudi vašemu podjetju dobava električne energije po variabilni ceni ustrezala, za pripravo ponudbe, dodatna vprašanja ali pojasnila kontaktirajte WithU na telefonsko številko 01 565 44 88 ali prek e-pošte: info@withu.si.
 

Naročnik oglasne vsebine je Energia gas and power

Komentarji: