Sklad skladov gre z novimi sredstvi naproti podjetjem in občinam

SID banka je uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijona evrov, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje končnih uporabnikov.
Fotografija: Sklad skladov omogoča dostop do posojil tudi manjšim in mikro podjetjem. FOTO: Sid Banka
Odpri galerijo
Sklad skladov omogoča dostop do posojil tudi manjšim in mikro podjetjem. FOTO: Sid Banka

Ljubljana – SID banka je uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijona evrov, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje končnih uporabnikov. S tem bo podjetjem ter občinam omogočila nadaljnji dostop do novih sredstev, ki jih lahko pridobijo pri izvajalcih finančnih instrumentov, so sporočili iz SID banke, ki jo vodi Sibil Svilan.
 
Sredstva drugega črpanja bodo podjetja in javni sektor lahko namenili financiranju naložb za razvoj in inovacije, urbani razvoj in energetsko učinkovitost javnih stavb in za financiranje tekočega poslovanja MSP. Zagonska podjetja, samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja, velika podjetja, občine in zadruge bodo posojila lahko pridobili pri finančnih posrednikih, in sicer Sberbanku, Gorenjski banki, Primorski hranilnici Vipava in Slovenskem podjetniškem skladu ter pri SID banki.

Že obstoječim instrumentom bodo v SID banki s črpanjem druge tranše dodali tudi nove, in sicer instrumente garancij (portfeljske garancije) za zavarovanje kreditov za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z raziskavami, razvojem in inovacijami. Zadnji bodo na voljo tudi za zavarovanje različnih vrst posojil za mala in srednje velika podjetja.
 
Na podlagi prvega črpanja kohezijskih sredstev, prav tako v višini 63,25 milijona evrov, so izvajalci finančnih instrumentov do konca julija 2019 končnim prejemnikom že posredovali za skupaj dobrih 64 milijonov evrov sredstev, sklenjenih pogodb pa je bilo še več. Konec oktobra letos je bilo tako že 1888 sklenjenih kreditnih pogodb v skupni vrednosti skoraj 78 milijonov evrov, so še sporočili iz banke.
 

Komentarji: