Štefanec priporoča dopolnitev zakona o Banki Slovenije

KPK ministrstvu za finance priporoča, da bi z novelo natančno določili pogoje in merila za imenovanje kandidatov za guvernerja in viceguvernerje BS in za njihovo razrešitev.
Fotografija: Obstoječi zakon o Banki Slovenije ne odpravlja korupcijskih tveganj, meni protikorupcijska komisija, ki jo vodi Boris Štefanec.  FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Obstoječi zakon o Banki Slovenije ne odpravlja korupcijskih tveganj, meni protikorupcijska komisija, ki jo vodi Boris Štefanec.  FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ministrstvu za finance poslala priporočila za dopolnitev zakona o Banki Slovenije (BS), s katerimi bi natančno določili pogoje in merila za imenovanje kandidatov za guvernerja in viceguvernerje BS.

Komisija je namreč v okviru postopka suma kršitve dolžnega ravnanja funkcionarja BS (ki še ni končan) preučila tudi zakonsko podlago za imenovanje guvernerja in viceguvernerjev Banke Slovenije. V zvezi s tem je zahtevala in pridobila pojasnila, med drugim tudi od urada predsednika države, so sporočili iz KPK.

Komisija, ki jo vodi Boris Štefanec, je ugotovila, da zakon o Banki Slovenije ne določa nobenih posebnih pogojev ali meril, ki bi jih morali kandidati za guvernerja ali viceguvernerja ob imenovanju izpolnjevati, oziroma meril, ki bi se jih pri izbiri predlaganih kandidatov upoštevalo. Meril ne vsebuje niti noben zapis, interni akt ali kakršenkoli drug dokument.

Član sveta Banke Slovenije (torej guverner in viceguvernerji) je v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar in uradna oseba. Zato je za komisijo nesprejemljivo, da za izbiro kandidatov za zasedbo tovrstnih funkcij v javnem sektorju ne obstajajo nikakršni pogoji in merila.


Korupcijska tveganja ob imenovanjih in razrešitvah


Postopki imenovanj ali razrešitev funkcionarjev po mnenju KPK niso v skladu z najvišjo stopnjo transparentnosti in sledljivosti, kot bi se v takšnih postopkih pričakovalo, hkrati pa ne omogočajo odpravljanja korupcijskih tveganj političnega in drugega interesnega vplivanja na imenovanja ali razrešitve članov sveta BS.

Za KPK je tudi nesprejemljivo, da je lahko član sveta BS v skladu z določbami 39. člena zakona o Banki Slovenije razrešen, če se v predpisanem postopku ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih dolžnosti, ali je zagrešil hujšo kršitev. Pri tem pa zakon ne določa teh pogojev niti ob imenovanju kandidata niti jih izrecno ne opredeljuje za razrešitev samo. To po mnenju KPK ustvarja korupcijska tveganja netransparentnosti, nesledljivosti ter posledično tveganja kršitve etike in integritete v postopkih imenovanj in razrešitev članov sveta Banke Slovenije.

Komentarji: