Zlato kot barometer geopolitičnih trenj

Pri naložbenem zlatu smo Evropejci izpostavljeni tudi valutnemu tveganju.
Fotografija: Jože Suhadolnik Suhadolnik Jože
Odpri galerijo
Jože Suhadolnik Suhadolnik Jože

V tokratni vroči delnici si bomo ogledali potencialno naložbo, ki jo je smiselno imeti kot določen del lastnega investicijskega portfelja, še posebno kadar na kapitalskih trgih začnemo zaznavati močnejšo negotovost in začetek preplaha med investitorji. Govorimo o naložbenem zlatu.

Pri naložbenem zlatu smo Evropejci torej izpostavljeni tudi valutnemu tveganju. Vendar glede na to, da bo Fed v prihodnje najverjetneje vodil manj agresivno monetarno politiko v primerjavi z ECB, lahko vsaj kratkoročno pričakujemo, da bo evro aktualno razmerje proti dolarju. Slabša novica za zlato pa je, da se z dvigi obrestnih mer tudi to nekoliko poceni. Sicer pa je njegova prednost, da zunaj določenih sistemskih šokov, med katerimi tipično veliko pridobi, nima visoke variance oziroma nihajnosti. Obe karakteristiki, relativno nižja nihajnost zunaj šokov in gibanje v nasprotni smeri z delnicami pri pojavu določenih sistemskih šokov, mu dolgoročno dajeta pomen dobrega »stabilizatorja« v širšem naložbenem portfelju, kjer ga imajo vlagatelji v lasti kot določen delež portfelja, v družbi preostalih naložbenih razredov. Pri tem se je cena zlata v preteklih dveh letih izkazala tudi kot nekakšen »barometer« geopolitičnih napetostih. Spomnimo se, da je ruska invazija v Ukrajini februarja 2022 sprožila val finančnih sankcij, ki jih vodijo Združene države Amerike. Najodmevnejši med njimi sta bili odločitvi zahodnih vlad, da zamrznejo skoraj polovico ruskih deviznih rezerv, ter izključitev večjih ruskih bank iz sistema SWIFT, mednarodne interbančne storitve, ki omogoča mednarodna plačila. Posledično je zlato postalo zanimivo pri nekaterih centralnih bankah.

Sklad GLD ETF

Cena zlata Foto Tt Igd
Cena zlata Foto Tt Igd

Naložbeno zlato pa nas pripelje do vrednostnega papirja sedanje vroče delnice, to je tržno trgovan sklad s kratico GLD ETF, ki sledi ceni zlata. Sicer se s skladi ETF (ang. exchange-traded fund) trguje enako kakor z delnicami. ETF je sklad, ki sledi določenemu indeksu in lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali kateri drugi finančni instrument. V našem primeru sklad GLD ETF sledi gibanju cene zlata in je kot tak primeren za nakup za tiste vlagatelje, ki želijo investirati v zlato oziroma želijo bili investicijsko izpostavljeni gibanju cene zlata. Delničarji sicer nimajo neposrednega lastništva nad sredstvi v skladu ETF, je pa prednost teh skladov to, da jih zaradi pasivne strategije investiranja bremenijo nižji stroški upravljanja in so tako tudi provizije v skladih ETF precej nižje kot pri vzajemnih skladih, ob nemalokrat višjih donosih. Skladi ETF so navadno tudi likvidnejši kot vzajemni skladi. S skladi ETF se trguje prek trgovalnega računa, odprtega pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja, ki jo prav tako zagotavljajo borznoposredniške hiše.

Spomnimo se, da je ruska invazija v Ukrajini februarja 2022 sprožila val finančnih sankcij, ki jih vodijo Združene države Amerike. Foto Siphiwe Sibeko/Reuters
Spomnimo se, da je ruska invazija v Ukrajini februarja 2022 sprožila val finančnih sankcij, ki jih vodijo Združene države Amerike. Foto Siphiwe Sibeko/Reuters

GLD ETF je največji sklad EFT za zlato, je visoko likviden vrednostni papir in ga bremenijo relativno nizki letni skupni stroški v višini 0,4 odstotka investicije. Investicijski cilj sklada GLD ETF je slediti gibanju cene zlata, od česar moramo odšteti letne skupne stroške. GLD ETF je vrednostni papir, ki omogoča zelo dobro izpostavljenost ceni zlata ob relativno nizkih stroških in ga je glede na sedanje tržne razmere in kvantitativne kazalnike smotrno vključiti v investicijski portfelj.

Preberite še:

Komentarji: