Predstavitvena informacija

Vodilni na področju vrednostnih papirjev v Sloveniji

BKS Bank v Sloveniji med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu opravljenih poslov na Ljubljanski borzi.
Fotografija: BKS Bank AG, Bančna podružnica, borzno posredovanje
Odpri galerijo
BKS Bank AG, Bančna podružnica, borzno posredovanje

BKS Bank AG, Bančna podružnica je med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu strank in opravljenih poslov na Ljubljanski borzi v primerjavi s konkurenco. »Po statističnih podatkih Ljubljanske borze je naša banka v kategoriji poslov in transakcij po številu poslov zadnja štiri leta na prvem mestu in v tej kategoriji dosegamo daleč največji tržni delež v primerjavi z domačimi in tujimi ponudniki,« je pojasnila Martina Štefančič, vodja oddelka za naložbe in varčevanja. 

»Kot del BKS Bank nudimo strankam hitro in predvsem cenovno daleč najbolj ugodno trgovanje na borzi vrednostnih papirjev Xetra v Frankfurtu. Ponašamo se s 100-letno tradicijo, zato delujemo odgovorno in smo zanesljivi in varni partner. V stoletnem delovanju smo postali mednarodno dejavna kreditna ustanova s podružnicami v petih državah in skupnimi sredstvi v višini več kot 10 milijard EUR,« je dejala Martina Štefančič. 

Elektronski način trgovanja

BKS Bank svojim strankam omogoča varno uporabo, saj portal in aplikacije stalno izboljšujejo. Svoje finance lahko stranke upravljajo prek spletnih in mobilnih aplikacij MyNet, mBank, Flik Pay ter MyBroker in mBroker, ki delujejo 24 ur na dan ter so zelo pregledne in jasne. Pomagajo vam pri vsakdanjem opravljanju bančnih poslov in olajšujejo plačevanje ter omogočajo nakup in prodajo vrednostnih papirjev.

Obsežna ponudba produktov in storitev

Martina Štefančič, vodja oddelka za naložbe in varčevanja
Martina Štefančič, vodja oddelka za naložbe in varčevanja
BKS Bank ima široko paleto ponudbe produktov in storitev, vse na enem mestu od upravljanja, varčevanja do trgovanja. Stranke prav tako lahko preko nas opravijo vse skrbniške storitve, kot so preknjižbe in prenosi, dedovanja, vpise različnih pravic na vrednostnih papirjih in sprejemanje različnih korporacijskih akcij tako za slovenske vrednostne papirje kot tudi za tuje. Odprejo lahko tudi varčevalne oz. naložbene produkte (BKS Naložbeno varčevanje, BKS Tehnologija, BKS Zlato, BKS Trajnost, BKS Zdravstvo, BKS Global), za tiste stranke, ki želijo imeti individualno upravljanje premoženja, pa v BKS Bank ustvarijo posebne portfelje. »Trend je, da povpraševanje po naših storitvah zelo raste, zato se moramo nenehno razvijati in sledimo novostim. Ljudje se čedalje bolj zavedajo, da je treba poskrbeti zase in za svojo finančno varnost. Ker so začeli bolj varčevati, se pozna trend naraščanja povpraševanja za varčevanje za pokojnino, varčevanje za avto, potovanja ipd.,« je pojasnila sogovornica.

Za vsako stranko imamo individualen pristop

»Ena od najpomembnejših nalog pri svetovanju je za nas osebni stik z vami in skupna priprava rešitev po vaši meri. Skupaj s strankami razvijamo strategije za vašo svetlo prihodnost. Imamo oseben pristop k svetovanju, saj strankam prisluhnemo in jih razumemo, analiziramo in načrtujemo osebni finančni načrt. Ponujamo objektivno in široko paleto produktov in storitev, vedno prisluhnemo vašim potrebam in letno preverimo izbrani finančni načrt ter se pogovorimo o naslednjih korakih,« je povedala Martina Štefančič. V banki smo zelo ponosni na svoj strokoven kader: »Ponosni smo na to, da imamo v svoji banki širok spekter strokovnjakov iz različnih področij, ki so zelo strokovni in specializirani, zato lahko svetujejo o različnih bančnih produktih. V bližnji prihodnosti nameravamo uvesti tudi storitev investicijskega oz. naložbenega svetovanja, česar se zelo veselimo.«

Brezplačno odprtje trgovalnega računa

Stranke bodo lahko v katerikoli poslovalnici BKS Bank v sklopu dni slovenskega kapitalskega trga (od 27. do 31. marca) brezplačno odprle trgovalne račune.


To je tržno sporočilo BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo borznega posredovanja, individualnega upravljanja premoženja oziroma varčevalnimi produkti, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja, če gre za storitev upravljanja premoženja. Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.

Naročnik oglasne vsebine je BKS Bank AG, Bančna podružnica