Ko kanalizacija teče v grlo

Šentvidčanom MOL ponuja odškodnine za gradnjo kanala C0, Ježičani pa jih svarijo, naj se ne prenaglijo
Fotografija: Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik
Odpri galerijo
Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik

Ljubljana – »Nihče ne bo ostal brez odškodnine za posege na zemljiščih ob kanalu C0, prihod odgovorne osebe za podpis pogodb zanje pa lahko pričakujete še ta teden.«

To je eden od odgovorov župana Zorana Jankovića, ki jih je dobilo približno 40 udeležencev sestanka v dvorani Ljudskega doma v Šentvidu, namenjenega odprtim vprašanjem v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 med Brodom in Ježico tik pred načrtovanim začetkom gradbenih del na nedokončanem delu skoraj 11 kilometrov dolge trase.

Območje čistilne naprave Brod iz zraka. FOTO: Google Maps
Območje čistilne naprave Brod iz zraka. FOTO: Google Maps


Predstavniki MOL, direktor Vo-Ke, projektanti in geodeti so dali že na začetku vedeti, da gre le za dogovor o nujnih posegih na zasebnih zemljiščih, določitev parcelnih mej in vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje po končanih delih, nikakor pa za razpravo o gradbenih dovoljenjih. Ta so za mestno oblast in izvajalce pravnomočna.

Zato je župan posebej opozoril, naj geodetov, ki bodo prišli odmerjat traso kanala C0 s pasom za transport in odlaganje zemlje, nikar ne ovirajo pri delu in naj si ne drznejo odstranjevati količkov, saj tvegajo kazen 5000 evrov, če jih pri tem zalotijo. Pojasnili so še, da bo trasa za polaganje 1200-milimetrske cevi označena z rumenimi količki, širša trasa, ki bo zajemala še transportne površine in odlagalni prostor, pa z rdečimi. Prva bo potekala po občinski cesti, druga pa po zasebnih zemljiščih.


Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik
Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik


Zaplet


Ker je župan govoril, da potrebujejo le šest metrov širok pas za začasno delo rovokopačev in začasno odlaganje izkopov, v načrtu pa je trasa široka 12,2 metra, so krajani hitro ugotovili, da njegove navedbe niso točne. Ker je občinska cesta široka največ tri metre, bi po zasebnih zemljiščih potrebovali vsaj 9 metrov širok pas. Zato so ga začeli spraševati podrobnosti, kot so začetek in končanje del, način izvedbe (v celoti ali po delih), podpis odškodninskih pogodb, višina in roki plačila ...

Janković jim je dejal, da bi radi začeli delati že v ponedeljek, da bi približno polkilometrski odsek od čistilne naprave pri Brodu proti Ježici gradili postopno po stometrskih odsekih, da bi zemljo odlagali poleg trase kanala in ga po položitvi cevi sproti zasipali. Čeprav računa, da bi bilo delo lahko opravljeno v treh mesecih, pa se zaveda, da bo hitrost odvisna predvsem od terena in tega, ali ne bo kakšnih zapletov pri podpisih odškodninskih pogodb z zasebniki.


Ugovori in pomisleki


Podpredsednik ČS Šentvid Matjaž Briški (Lista za Šentvid) je najprej podvomil, da je občina kot investitorica kanala C0 poskrbela za vse geodetske meritve kot osnovo za gradbeno dovoljenje, prav tako pa ne verjame, da so vse (so)lastnike zemljišč klicali kot stranke v postopku za pridobitev tega dovoljenja.

Župan je odgovoril, da je stranke pozivala upravna enota Ljubljana in ne MOL in da je to lahko le vprašanje zanjo. Sam ve, da so vsa gradbena dovoljenja pravnomočna. In da ga zdaj zanimajo le podpisi odškodninskih pogodb, pri čemer je obljubil, da bo vsak dobil odškodnino za celoletni izpad prihodkov zaradi neuporabe zemlje ali škode na travinju in pridelkih in ne le za tri mesece, kolikor bodo potrebovali največ za vzpostavitev prvotnega stanja. Ko ga je eden od 17 solastnikov parcele ob trasi kanala vprašal, kako bo pogodbo v nekaj dneh podpisal z vsakim od njih, pa mu je odgovoril, da v takih primerih tam začasno ne bodo odlagali zemlje.

Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik
Čistilno napravo Brod bo nadomestil podzemni zadrževalnik. FOTO: Jožže Suhadolnik


Nepovabljeni gostje


Na sestanek so prišli tudi lastniki zemljišč z Ježice. Aleš Mrzel je navzoče seznanil, da so poskus gradnje kanala tam protestno ustavili zato, ker da MOL nima pridobljenih služnostnih pogodb za kar 40 odstotkov zemljišč ob trasi. Dal jim je vedeti, naj preverijo, kje potekajo njihove parcele in če so pravilno odmerjene. Brez tega bo namreč težko pravilno določiti odškodnine za uporabo njihovih parcel. Zato jim je odsvetoval podpis takih pogodb oziroma svetoval, naj stanje najprej preverijo tudi v naravi. Sam in več drugih lastnikov parcel ob Savi imajo namreč slabe izkušnje z MOL, saj mnogim še vedno niso plačali služnosti za zemljišča iz naslova projekta Sava – reka, ki povezuje.

Župan je dejal, da parcelnih mej ne bodo premikali in da bodo posege na kanalu C0 po dograditvi izvajali po svoji zemlji. Mrzelu pa očital, da je hotel za služnost ob Savi višje odškodnine kot drugi. Ker se MOL ni pustila izsiljevati, pa da je ta občino prijavil inšpekciji, da bi izgubili kohezijski denar. In dodal, da bo s takimi pač zadeve reševal na sodišču.

Žal pa nismo izvedeli, kdaj bodo zgradili nadomestni zadrževalnik na mestu zdajšnje čistilne naprave na Brodu, pač pa le, da mora biti celoten kohezijski projekt končan do leta 2021.

Komentarji: