Protipoplavna nasipa bosta ščitila pred Iško

Tomišelj, Brest in Mateno bosta varovala nasipa, skupaj dolga slab kilometer
Fotografija: Protipoplavni nasip Brest. FOTO: Roman ŠŠipić
Odpri galerijo
Protipoplavni nasip Brest. FOTO: Roman ŠŠipić

Ig – Naselja Tomišelj, Matena in Brest bodo odslej varnejša pred poplavnimi vodami hudourniške reke Iške. Občina Ig je v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor namreč včeraj tudi uradno odprla dva protipoplavna nasipa v Brestu in Tomišlju.

Na odprtju, ki se ga je poleg iškega župana Janez Cimpermana udeležila tudi okoljska ministrica Irena Majcen, so povedali, da sta ministrstvo in občina že 11. maja lani podpisala sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter armiranobetonski zid pri objektu Brest 36«. Občina je financirala izdelavo strokovnih podlag in projektno dokumentacijo, ministrstvo pa izvedbo protipoplavnih ukrepov. Na podlagi javnega naročila so septembra lani z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del. Dela je s partnerjem Drava – Vodnogospodarsko podjetje Ptuj in podizvajalci izvajalo podjetje Hidrotehnik.
Klasično odprtje protipoplavnega nasipa Brest v režiji iškega župana Janeza Cimpermana in okoljske ministrice Irene Majcen. FOTO: Roman ŠŠipić
Klasično odprtje protipoplavnega nasipa Brest v režiji iškega župana Janeza Cimpermana in okoljske ministrice Irene Majcen. FOTO: Roman ŠŠipić

Zgradili so dva protipoplavna nasipa, in sicer 175-metrskega v Tomišlju ter 750 metrov dolgega v Brestu. Višina obeh je od enega do poldrugega metra, odvisno od konfiguracije terena. Z armiranobetonskim zidom pa so pred poplavami posebej zavarovali še objekt s hišno številko Brest 36.

Čeprav je vrednost izvedenih gradbenih del znašala le nekaj manj kot 409.000 evrov, je to za omenjene tri kraje na Ljubljanskem barju z nekaj več kot 1000 prebivalci velika pridobitev, saj naj bi jih obvarovala pred hudourniškim poplavnim valom reke Iška. V občini Ig je tako pred hudourniško Iško od večjih krajev nezaščitena le še Iška vas s 430 prebivalci.

V sosednji ljubljanski občini pa so na Ljubljanskem barju pred poplavami Ljubljanice in njenih pritokov slabo zaščiteni predvsem stanovalci naselij Lipe, Črna vas in Ilovica, saj MOL in država še nista izvedli niti vseh nujnih protipoplavnih ukrepov (denimo protipoplavne zapornice pod južno avtocestno obvoznico).

Komentarji: