Ropota in prahu za Staro cerkvijo bo vendarle konec

Prenova se je zavlekla: uporabno dovoljenje naj bi dobili konec julija, 12 oskrbovancev pa se bo vselilo predvidoma avgusta. Nova cena: 749.105 evrov z davkom.
Fotografija: Prenova hiše na Vodnikovi 5 se je zavlekla za dobro leto dni, vmes je JSS MOL zamenjal izvajalca in moral pridobiti novo gradbeno dovoljenje. FOTO: Andreja Žibret Ifko
Odpri galerijo
Prenova hiše na Vodnikovi 5 se je zavlekla za dobro leto dni, vmes je JSS MOL zamenjal izvajalca in moral pridobiti novo gradbeno dovoljenje. FOTO: Andreja Žibret Ifko

Ljubljana – Že pred letom dni bi morala biti končana dela v prenovljeni hiši na Vodnikovi 5 v Šiški za Staro cerkvijo, ki bo nov dom 12 oskrbovancem z motnjo v telesnem in duševnem razvoju centra Dolfke Boštjančič Draga. Vmes je MOL zamenjala izvajalca, morali so pridobiti novo gradbeno dovoljenje, cena investicije pa se je podvojila.

Konec del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta po novem predvidena do konca julija, so povedali v Javnem stanovanjskem skladu (JSS) MOL. Oskrbovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga pa se bodo lahko vselili po koncu del in pridobitvi uporabnega dovoljenja, kar bo predvidoma avgusta.


Dobro leto zamude


Staro hišo na Vodnikovi 5 v Ljubljani je MOL začela prenavljati pred dvema letoma. Že junija 2015 sta potekala izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje ustreznih soglasij. JSS MOL je pogodbo za rušitvena, sanacijska in vsa druga gradbena dela, spremembo namembnosti stavbe, tudi ureditev okolice in navezavo na obstoječo komunalno in cestno infrastrukturo ter energetsko izkaznico s podjetjem NGD iz Ljubljane sklenil 6. junija 2016. Enoletni rok za dokončanje del pa je začel teči 20. junija pred dvema letoma. Stanovalci blokov in hiš v okolici so morali ves ta čas poslušati glasen ropot in trpeti prašenje.


Zamenjali so izvajalca, novo gradbeno dovoljenje


Da so se dela zavlekla za dobro leto in pol, je več vzrokov. Najprej je investitor JSS MOL zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti septembra 2016 odstopil od pogodbe s prvotnim izvajalcem NGD in izvedel postopek izbora novega izvajalca za dokončanje gradbenih inštalacijskih in obrtniških del. Kot novi izvajalec del je bilo izbrano podjetje TGH, d. o. o., iz Črnomlja, ki je bilo v delo uvedeno decembra 2016, pojasnjujejo v JSS MOL. Med izvajanjem del pa se je pokazalo, da je bilo stanje glavnega objekta, kamnitega podpornega zidu na jugozahodni strani zemljišča in pomožnega objekta precej slabše, kot je bilo predvideno s projektom. Potrebni so bili dodatni sanacijski in konstrukcijski ukrepi v takšnem obsegu, da je bilo treba za rekonstrukcijo objekta pridobiti novo gradbeno dovoljenje.


Štirje dodatki k pogodbi


Prejšnji izvajalec, podjetje NGD iz Ljubljane, je bil izbran na razpisu med šestimi ponudniki in je bil dela najprej pripravljen opraviti za 570.992 evrov, na pogajanjih pa je ponudil najnižjo ceno, za malo manj kot 385 tisočakov. Zaradi sprememb projektne dokumentacije v fazi izvajanja del so bili z novim izvajalcem, podjetjem TGH, sklenjeni štirje dodatki k pogodbi – za izvedbo dodatnih del in podaljšanje roka za dokončanje gradnje. Pogodbena vrednost tako skupaj znaša 684.114 evrov brez davka oziroma 749.105 evrov z davkom.

Dela so vključevala temeljito sanacijo in funkcionalno posodobitev starega objekta, poskrbeli so za statično in energetsko sanacijo, vgrajeno je tudi dvigalo. Porušili so manjšega od dveh pomožnih objektov. Zaradi slabšega stanja objektov so bili potrebni dodatni sanacijski in konstrukcijski ukrepi: pilotiranje novega armiranobetonskega podpornega zidu in njegovo sidranje v zemljino, dodatni protipotresni sanacijski ukrepi nosilnih zidov glavnega objekta (sistematično injektiranje in izvedba dodatne torkretirane ojačitvene obloge iz armiranega betona) ter celovita rekonstrukcija pomožnega objekta, pri katerem je ohranjen le del obodnih zidov in temelji, pravijo v JSS MOL.

Ob hiši je majhno igrišče enote Palčica Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki ga bodo lahko otroci ponovno uporabljali po končanih delih na objektu. FOTO: Andreja Žibret Ifko
Ob hiši je majhno igrišče enote Palčica Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki ga bodo lahko otroci ponovno uporabljali po končanih delih na objektu. FOTO: Andreja Žibret Ifko


V prihodnjih dneh bodo še končali gradnjo pomožnega objekta, poskrbeli za zunanjo ureditev, odpravili nekatere pomanjkljivosti pri izvedbi del, nato pa jih čaka pridobitev uporabnega dovoljenja. Prostori so prilagojeni: »Načrtovanje rekonstrukcije in prenove je potekalo v sodelovanju s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, tako da je objekt projektiran z ustrezno razporejenimi prostori in primernih dimenzij, ob stopnišču je vgrajeno dvigalo, v sanitarnih prostorih pa prilagojena sanitarna oprema. Okna imajo varnostno zasteklitev,« so povedali v JSS MOL.


Primernost objekta so preverili


Nekateri bližnji stanovalci menijo, da hiša na Vodnikovi 5 ni primerna za oskrbovance iz centra Dolfke Boštjančič, saj je območje precej utesnjeno in zunaj ni primernega prostora oziroma dvorišča. Poleg tega gre za slepo ulico, ki vodi v hrib do propadajočega hotela Bellevue, ki pa je zaradi parkiranja avtomobilov precej utesnjena. V JSS MOL odgovarjajo, da so primernost objekta preverili pri centru Dolfke Boštjančič: »Odprte bivalne površine so urejene za objektom na jugozahodni strani. Dostopi, servisne in parkirne površine pa na severozahodni strani in pred objektom. Vsi notranji in zunanji prostori so projektirani tako, da so varno dostopni osebam z oviranostmi,« pojasnjujejo v JSS MOL.


Otroci spet na majhnem igrišču


Za potrebe mirujočega prometa na zemljišču ob stavbi bo skupaj urejenih pet parkirnih mest, ki so v lasti JSS MOL in bodo namenjena samo za potrebe Vodnikove 5, omogočeno bo tudi obračanje teh vozil. Dopustna hitrost vožnje je v tem delu Vodnikove ceste s prometnim znakom omejena. Reševanje neustreznega oziroma nepravilnega parkiranja pa je v pristojnosti drugih mestnih služb oziroma mestnega redarstva, še pravijo v JSS MOL.

Na desni strani hiše je tudi majhno igrišče enote Palčica Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki pa bo še naprej namenjeno otrokom. Uredili ga bodo, otroci pa ga bodo lahko ponovno uporabljali najpozneje do konca del na objektu, predvidoma do konca julija, so še povedali v JSS MOL.

Komentarji: