Šance so spet varne za obiskovalce

Štirimesečna sanacija priljubljenega sprehajališča na grajskem griču je končana
Fotografija: Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk
Odpri galerijo
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk

Ljubljana – S torkovim slavnostnim odprtjem se je končala skoraj štirimesečna prenova jugovzhodnega dela obzidja na Plečnikovih Šancah na vrhu grajskega griča.

Delavci podjetja VG 5, ki je bilo izbrano za najugodnejšega izvajalca del, so obnovili del ostankov utrdb na grajskem griču, ki jih je arhitekt Jože Plečnik s sodelavci v letih 1938 in 1939 preuredil v sprehajališče. Na Šancah, ki so jih obnavljali že tretjič v zadnjih dvajsetih letih, so sanirali poškodovano obzidje, glavno stopnišče, več stebrov, ograje in lože, uredili pa so tudi okolico. Tako je zdaj dostop do priljubljene točke obiskovalcev in rekreativcev spet nemoten in neomejen.
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk

Kot smo že poročali, je bil izvajalec prenovitvenih del na razpisu sicer izbran že lani, a se je začetek del zavlekel zaradi neprimernega vremena oziroma zime. Konservatorka na ljubljanski enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine Irena Vesel je že pred nekaj meseci povedala, da je tokratna prenova le nadaljevanje del, ki so se pod njihovim nadzorom začela leta 1999. Takrat jih je izvajalo podjetje Givo.
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk

Žal se je že leta 2012 izkazalo, da niso bila zadostna in da bo treba takoj sanirati podporni zid, ki se je na več mestih porušil, zaradi odpadlih nastopnih ploskev stopnic na robu obzidja pa je grozila tudi nevarnost, da se bo porušila še ograja. Ko so se januarja 2014 na občini odločili za razpis za izvedbo del, jih je februarja prehitel žled, ki je v okolici obzidja podrl več dreves (nekaj jih je padlo tudi na stopnice na jugozahodnem delu Šanc). Zato je moral takratni izvajalec poleg sanacije obzidja urediti še dostopne poti in utrditi teren, preden se je lotil pilotiranja in injektiranja s težko gradbeno mehanizacijo.


Zahtevna prenova


Opisana in izvedena sanacija pa je bila le del obsežnejše sanacije, ki so jo marca letos nadaljevali z deli na jugovzhodnem koncu obzidja. Najprej so morali odstraniti odvečno grmovje in drevesa oziroma veje, zatem poskrbeti še za temeljito obnovo ograj in lož, v poškodovano obzidje pa injektirati beton. Popravili so dele iz opeke, položili nove stopnice in izvedli vrsto drugih nujnih del. Poseben poudarek je bil na sanaciji poškodovanega sistema za odvajanje meteornih voda s Šanc, saj je od tega odvisna statična trdnost celotnega obzidja.
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk
Priljubljene Šance so prenovljene in spet varne za obiskovalce. FOTO: Mavric Pivk

Gradbinci so delo izvedli v predpisanem roku, vrednost del z davkom na dodano vrednost pa je približno 360.000 evrov. V primerjavi z razpisom izpred štirih let, na katerem je po pogajanjih zmagal Geokop, je to 18 tisočakov manj.


Zgodovina Šanc


Šance stojijo na ostankih starejših obrambnih utrdb in okopov, v sprehajališče pa jih je med letoma 1938 in 1939 preuredil arhitekt Jože Plečnik. Utrdbo je na več mestih prevotlil in povezal različne višinske ravni v mrežo obhodnih poti in razgledišč ter počivališč. Kot take imajo status kulturnozgodovinske dediščine državnega pomena. Na platoju od leta 1954 stoji oddajnik RTV Slovenije, ki bi ga bilo treba po mnenju varuhov kulturne dediščine odstraniti. Ker bi prestavitev stala več sto tisočakov, pa nacionalna radiotelevizijska hiša z njo odlaša.

Komentarji: