Socialni izključenosti lahko uidemo

V občini Cerknica bodo z novim letom začeli polletni pilotni projekt, v katerem bodo starejši prejeli vrečke z uporabnimi predmeti in zgibankama.
Fotografija: V drugi polovici leta 2019 je bilo v občini Cerknica 1159 starejših od 75 let, v celotni Sloveniji pa 192.850. Foto Ana Petrič
Odpri galerijo
V drugi polovici leta 2019 je bilo v občini Cerknica 1159 starejših od 75 let, v celotni Sloveniji pa 192.850. Foto Ana Petrič

Cerknica – Starejših, ki potrebujejo pomoč, je v Sloveniji vedno več, na srečo pa tudi idej in pobud, kako jim olajšati tegobe in stiske, da bi bilo njihovo življenje bolj dostojanstveno in kvalitetno.

Ana Petrič, direktorica DEOS, Centra starejših Notranje Gorice, je že pred časom sprožila dobrodelno gibanje Skupaj za starejše, ki je v tem času preraslo v društvo med seboj povezanih posameznikov z močnim socialnim čutom in pripravljenostjo na pozitivne spremembe. Eden njenih zadnjih projektov bo zaživel z novim letom, to je šestmesečni pilotni projekt, pri katerem sodeluje tudi občina Cerknica.

Projekt Paketi za starejše oziroma 75 plus je v Ani Petrič tlel že nekaj časa. Cilj je ponuditi pomoč starejšim od 75 let, ki prebivajo v cerkniški občini. Podobno kot nekatere občine novopečenim staršem podarijo paket za novorojenčka, bodo prostovoljci z Ano na čelu individualno svetovali in po potrebi dostavljali pakete starejšim.»Glede na izkušnje s prostovoljstvom opažamo, da starejši nimajo niti osnovnih informacij, katere socialne storitve jim pripadajo, niti o drugih, zanje pomembnih uporabnih potrebščinah. Največkrat se znajdejo v stiski, ko ne zmorejo več samostojno pripravljati toplih obrokov, ko se pojavijo težave z inkontinenco, gibanjem, posledično se pokaže potreba po raznih higienskih pripomočkih,« pojasnjuje Petričeva. Zdi se, da je v takšnih primerih socialna izključenost neizogibna, pa ni treba, da je tako.

Projekt Skupaj za starejše bo zaživel z novim letom. Šestmesečnemu pilotnemu projektu se je pridružila tudi občina Cerknica. FOTO: Urša Mršnik
Projekt Skupaj za starejše bo zaživel z novim letom. Šestmesečnemu pilotnemu projektu se je pridružila tudi občina Cerknica. FOTO: Urša Mršnik


Sanitetni pripomočki in zgibanki z informacijami


Starejši ljudje pogosto ne vedo, kakšne rešitve obstajajo v skupnosti, na koga se lahko obrnejo, kaj vse jim krije zdravstveno zavarovanje in do česa so upravičeni. Tu jim bodo s paketi torej priskočili na pomoč.

»Paket bo vseboval pralno vrečko z različnimi sanitetnimi, prehrambnimi in praktičnimi pripomočki ter informativno zloženko. V njej bodo navedene vse za starejšo osebo najbolj potrebne storitve v občini Cerknica, od organizirane prehrane, prevozov do zdravnika, društev za pomoč ter informacij o splošnih socialnovarstvenih storitvah oziroma pravicah iz socialnega varstva. V paketu bo tudi zloženka društva Spominčica.«

Do vrečke bodo upravičeni starejši od 75 let s stalnim prebivališčem v cerkniški občini, ki bodo sami izrazili zanimanje, potrebo ali željo po tem. Za upokojence, za katere bodo dobili usmeritev, da bi paket nujno potrebovali, ga bodo dostavili samoiniciativno, pojasnjuje Petričeva. »Finančni okvir je 50 evrov na vrečko. Stroške bodo poravnali občina ter donatorji in sponzorji, pomagali si bomo tudi s prostovoljnimi prispevki našega društva.«

Paketi za starejše. FOTO: Arhiv DEOS
Paketi za starejše. FOTO: Arhiv DEOS


V januarju bodo projekt predstavili tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, optimistično upajo, da bodo tam zadevo prepoznali kot nujno potrebno, saj je njihov cilj pomagati ljudem v domačem okolju – tistim, ki nimajo dovolj denarja, tistim, za katere v domski oskrbi trenutno ni prostora ali pa si je ne morejo privoščiti.

»V sodelovanju s svojci, izvajalkami pomoči na domu, zdravniki, poštarji, trgovkami, sosedi,« sogovornica razlaga, kako bodo pletli socialno mrežo, da bi se vanjo »ujeli« pomoči potrebni upokojenci. Vrečko oziroma paket bo mogoče dobiti s klicem na telefonsko številko, sporočilom, poslanim na elektronski naslov društva, ali s povpraševanjem na občinski upravi. Hkrati bodo, kot zagotavlja Ana Petrič, tudi sami pozorni, da dosežejo starejše.


Iz Cerknice tudi drugam? Morda


Ker gre za polletni pilotni projekt, je umestno vprašanje, kaj se bo zgodilo po 1. juniju in ali nameravajo pakete nato vpeljati še v drugih občinah. »Glede na to, da poznamo potrebe v naši skupnosti, si od projekta obetamo uspeh. Že v pripravljalni fazi je požel precej zanimanja tudi iz drugih občin.« Petričeva si s somišljeniki obeta, da bi morda na neki točki projekt prevzel območni center za socialno delo – vrečko bi predajal podobno kot pakete bodočim materam, le vsebina bi bila malo drugačna.»Da bomo projekt z januarjem uresničili, se lahko zahvalim somišljenikom ter županu Marku Ruparju, ki je podprl inovativen pristop in tako deluje v dobro občanov. Navsezadnje bi morala za človeka najprej poskrbeti njegova družina, ko te ni, so na vrsti skupnost, nato občina in potem država. Pomembno je, da dobi starostnik, ko ostane sam in v stiski, pomoč v obliki uporabnih predmetov ali nasveta,« dodaja Ana Petrič, ki se s pomočjo starejšim poklicno in prostovoljno ukvarja več kot 15 let.

Tudi župan Rupar pravi, da so že ob prvi predstavitvi projekta paketov za starejše prepoznali, da lahko kot lokalna skupnost naredijo korak naprej: »Cilj lokalne skupnosti je preprečiti in prekiniti izoliranost, osamljenost, izključenost in neinformiranost starejših prebivalcev, predvsem v manjših, odročnejših krajih, in jim omogočiti, da čim dlje ostanejo v domačem okolju ter ohranijo samostojno in neodvisno življenje.«

Preberite še:

Komentarji: