Občina kupuje zemljišča, vila bloki rešeni

Predlagana sprememba trase nasipa v Medlogu bi lahko rešila drevesnico, drevesa ob Ljubljanski cesti pa so že padla zaradi »pomladnega čiščenja«.
Fotografija: Na območju nekdanje mlekarne so posekali drevesa, ker da bi v prihodnje ovirala gradnjo vila blokov. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Odpri galerijo
Na območju nekdanje mlekarne so posekali drevesa, ker da bi v prihodnje ovirala gradnjo vila blokov. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Na območju stare mlekarne ob Ljubljanski cesti so posekali nekaj mogočnih dreves. Družba Klima bo tam takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja zgradila dva vila bloka. Še štiri bodo zgradili, ko bo postavljen protipoplavni nasip, za kar mora mestna občina Celje odkupiti še dve zemljišči. Za zemljišče družbe CEP je predpogodba že podpisana, župan Bojan Šrot napoveduje tudi odkup zemljišča družbe BDL Trading Romana Moškotevca na območju nekdanje betonarne propadlega Ingrada Gramata.

Protipoplavni, slab meter visok nasip v Medlogu je ministrstvo za okolje in prostor (Mop) predvidelo kot začasni ukrep, ker suhega zadrževalnika v Levcu še ni in ne kaže, da bi ga kmalu dobili. Čeprav je investitor Mop, zemljišča za gradnjo nasipa pridobiva celjska občina. Za zemljišče družbe CEP Urbana in Sabine Majcen je občina podpisala predpogodbo in bo za 5613 kvadratnih metrov veliko zemljišče odštela 126.292 evrov oziroma 22,50 evra za kvadratni meter. Lanska cenitev, ki jo je naročila občina, je ceno določila pri 102.998 evrih. »Gre za stavbno zemljišče,« je ceno upravičil Šrot. Po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) je to zemljišče vredno 7270 evrov, saj ga obravnavajo kot »območja drugih zemljišč«, to so območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V tem primeru poplav.

Zelenica pri Lanovžu bo ostala občinska, je zagotovil župan Bojan Šrot. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Zelenica pri Lanovžu bo ostala občinska, je zagotovil župan Bojan Šrot. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Zemljišča od družbe CEP, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadnih surovin, občina sprva ni hotela kupiti, ampak bi ga zamenjala z občinsko zelenico pri Dvorcu Lanovž, ki ga je od občine kupil CEP in v njem uredil zasebno kliniko. Menjave zdaj ne bo in zelenica bo ostala občinska, je povedal Šrot: »Z lastnikom Lanovža se bomo poskušali dogovoriti, da bodo zelenico uredili kot parkovno površino, ki bi bila javno dostopna. Ampak ne kot pasje stranišče. Za občino je to dobra rešitev. Ne bo treba kositi, kompleks bo dobil lepšo podobo, pa lastniki bomo ostali.«
 

Nova trasa za drevesnico in kajakaško stezo


Pri odkupih zemljišč za nasip pa se je zataknilo pri enem lastniku, ki naj bi zahteval celo 400 evrov za kvadratni meter. Šrot je pojasnil, da so projektanti zato pripravili drugačen načrt umeščanja nasipa v prostor: »Predviden je vzporedni kanal na območju nekdanje betonarne. Čakamo, da se nakup tega zemljišča iz stečaja Ingrada Gramata dokonča, potem bi s kupcem to zemljišče zamenjali z zemljišči, ki jih imamo znotraj kompleksa nekdanjega Ingrada, razliko pa bi doplačali. Z umestitvijo vodnega kanala med Savinjo bomo dobili del potrebne infrastrukture za morebitno kajakaško stezo. Tam bi bilo mogoče urediti večji bajer, ki bi služil tudi kot zadrževalnik, poleg kajakaške steze še kopališče ob Savinji.« Z občine so kasneje pojasnili, da se o odkupu zemljišča še ne pogovarjajo, ker Mop še ni potrdil, kje natančno bo nasip. Zemljišče bi sicer kupili od družbe BDL Trading Romana Moškotevca, sicer direktorja VOC Celje, njegova družina je tudi solastnica VOC Ekologije.

Direktor Klime Aleš Zupanc je zagotovil, da bodo na tem območju zagotovo zasadili drevesa, a najprej bodo gradili. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Direktor Klime Aleš Zupanc je zagotovil, da bodo na tem območju zagotovo zasadili drevesa, a najprej bodo gradili. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Ali bi tak načrt nasipa rešil nekdanjo drevesnico propadlega Vrtnarstva Celje, ki jo civilna skupnost želi urediti kot drevesni park, z Mopa niso pojasnili: »Po pridobitvi vseh za gradnjo potrebnih zemljišč se bodo lahko nadaljevali postopki pridobitve upravnih dovoljenj in naročil gradnje. Ko bo znana trasa in pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo javnost obveščena o morebitni sečnji, stroških in časovnici gradnje.«
 

Pomladno čiščenje?


Zgrajen nasip bo družbi Klima, ki jo vodi Aleš Zupanc, omogočil gradnjo vseh šestih vila blokov. Kot je povedal Zupanc, v družbi, kjer dela tudi nekdanji prvi celjski gradbinec Stanko Božičnik, pripravljajo vlogo za gradbeno dovoljenje za prva dva vila bloka, za njuno gradnjo nasip ni pogoj. So pa v prvih delih že padla drevesa. »Zdaj je pomlad in je treba okolico urediti. Drevesa bi gradnjo ovirala. So mi pa povedali, da so bila drevesa tako ali tako tujerodna. Verjetno je treba tu zasaditi domače sorte,« je razloge za posek pojasnil Zupanc.

Oreškarja so poškodovali ob gradnji transformatorske postaje, posekali so ga ob pripravi na prihajajočo gradnjo na tem območju. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Oreškarja so poškodovali ob gradnji transformatorske postaje, posekali so ga ob pripravi na prihajajočo gradnjo na tem območju. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Borka za drevesa Irena Ašič je bila nad posekom zgrožena: »Samo oreškar je bil tujeroden, drugo so bili gabri in breze. Ampak žal je tako, da imajo vedno prav tisti, ki imajo denar. Kdor koli temu oporeka, pa je zaničevan. Se pa samo sprašujem, zakaj je bilo treba ta drevesa posekati. Nikogar niso motila, tu hodijo otroci v šolo in doslej so hodili po senci.«

Komentarji: