Forum

V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo forum.
Fotografija: Beseda tedna. FOTO: Delo
Odpri galerijo
Beseda tedna. FOTO: Delo

V drugi izdaji SSKJ beremo, da beseda forum pomeni »prostor v mestu, obdan z javnimi zgradbami« pri starih Rimljanih. Iz pomena konkretnega prostora za srečanja in prireditve različnih vrst je izpeljan drugonavedeni abstraktnejši pomen »javno mesto, kjer se o čem razpravlja, odloča«, iz tega pa najnovejši virtualni »spletno mesto, na katerem lahko uporabniki […] razpravljajo, zapisujejo […] mnenja, stališča«.

Kot zadnji je naveden pomen, pri katerem se težišče premakne s prostora za odločanje na odločevalca: »voljeno ali imenovano telo, pristojno za odločanje v določeni stvari«. Pomeni besede forum so torej asociativno povezani prek vsebin pojmov javni prostor oziroma mesto, razpravljanje (»izmenjavanje mnenj o kaki pomembnejši stvari«) in/ali odločanje v čem (»izražanje volje, kako naj bo«).Pojem, na katerega se nanaša pomenski opis »javno mesto, kjer se o čem razpravlja, odloča«, se lahko asociira z aktualnimi forumskimi razpravljanji o izzivih sodobne družbe in o njeni prihodnosti prek izmenjavanja mnenj med z različnimi znanji in razumnostjo opremljenimi strokovnjaki ter predstavniki ljudstva. Uspeh takih razpravljanj je odvisen zlasti od odločevalcev, odločanje pa je rezultat kompleksnega duševnega procesa izbiranja, ki temelji na percepciji trenutne realnosti, na katero vplivajo védenje, prepričanja in stopnja etične zavesti odločevalcev. Naj bo izbiranje skladno z razlago prvega pomena pridevnika javen: »ki je v zvezi z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom«.

Komentarji: