Inflacija

V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo inflacija.
Fotografija: Beseda tedna je tokrat inflacija. FOTO: Delo
Odpri galerijo
Beseda tedna je tokrat inflacija. FOTO: Delo

Bolj kot inflacijo, ki je v prvih dveh izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika pojasnjena kot »upadanje kupne moči denarja«, bi si v teh že tako ali tako nenavadnih, že skoraj bizarnih časih zagotovo želeli deflacije, ki je protipomenka besedi inflacija in pomeni nasprotno, torej »naraščanje kupne moči denarja«. Protipomenke, s katerimi se pravzaprav seznanimo že zelo zgodaj v obdobju šolanja, so vrsta besed, ki (za zdaj še) v nobenem od slovarjev na portalu Fran ni sistematično zabeležena in prikazana. Vendar je takšnih vrzeli na portalu Fran iz leta v leto manj.

Prav včeraj, na ta veseli dan kulture, ki je sicer tudi rojstni dan enega naših najbolj znanih slovaropiscev Maksa Pleteršnika, je bil namreč objavljen Fran 9.0. Vstopili smo v že deveto leto delovanja tega slovarskega portala, letošnja bera pa prinaša dva povsem nova slovarja, in sicer Slovar Pohlinovega jezika Marka Snoja in Terminološki slovar betonskih konstrukcij, s prirastki pa so posodobljeni tudi slovarji eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2021, ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2021, Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2021 Domna Krvine, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika Metke Furlan, Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov Mateja Meterca, Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini Andreje Žele. Na novo sta dodani tudi zbirki Knjige Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Pleteršnikova rokopisna zbirka pravopisnih imen, razširjene pa so zbirke Pravopisnih kategorij ePravopisa, Jezikovno svetovanje, Terminološko svetovanje in ZRCola.

Zaradi občutka, da prihaja do inflacije virtualnih dogodkov, pri čemer je inflacija uporabljena v pomenu »čezmernega povečanja ali razširitve česa, navadno na škodo kvalitete«, smo se letos odločili za nekoliko manj svečano, skromnejšo predstavitev nadgradnje portala Fran, z eno samo željo – da je večji poudarek na vsebini. Prijetno brskanje po prenovljenem portalu Fran želimo!

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša).

Komentarji: