Javno pismo direktorju Term Olimia Florjanu Vasletu

Socialni položaj delavstva v slovenski družbi ni samo vprašanje učinkovitosti kapitala.
Fotografija: Za javno objavo odgovora smo se odločili, ker so Terme Olimia, d. d., v državni lasti, posredno torej tudi v lasti državljanov. Foto Brane Piano/Delo
Odpri galerijo
Za javno objavo odgovora smo se odločili, ker so Terme Olimia, d. d., v državni lasti, posredno torej tudi v lasti državljanov. Foto Brane Piano/Delo

Spoštovani gospod Florjan Vasle, odločitev, da Sindikat gostinstva in turizma z javno objavo odgovori na vaš dopis z dne 9. marca 2022, je bila sprejeta, ker so Terme Olimia, d. d., v državni lasti, posredno torej tudi v lasti državljank in državljanov Republike Slovenije.

Prav zaradi tega dejstva menimo, da socialni položaj delavstva v slovenski družbi ni samo vprašanje učinkovitosti kapitala, ampak odgovornosti družbe v celoti. To je argument, zaradi katerega smo prepričani, da bi morala predvsem podjetja, ki so v državni lasti, v celoti in brez izjeme spoštovati delovnopravno zakonodajo in zakonska določila, ki urejajo status reprezentativnega sindikata v razmerju do predstavnikov kapitala. Najmanj, kar lahko pričakujemo, je argumentirana, spodobna in obzirna komunikacija, četudi imamo na politiko plač delavk in delavcev v vašem podjetju, predvsem tistih z najnižjimi dohodki, različne poglede. Ob vašem odgovoru na naš dopis se zdi, da pričakujemo preveč. Dne 8. marca 2022 smo vam posredovali zgolj pobudo za začetek razgovorov o spremembi plač zaposlenih delavk in delavcev v Termah Olimia. Pobudo pa smo posredovali tudi v vse ostale družbe, kjer imamo članstvo našega sindikata.

Vaš zavrnilni odgovor utemeljujete s trditvijo, da ste brez naše intervencije izplačali delavcem regres, nadure, dodatke za deljeno, nedeljsko in praznično delo. Ta izplačila razglašate kot posebno zaslugo. Ne, gospod Vasle, to ni in ne sme biti odvisno ne od naše »intervencije« ne od vaše »dobrote«! Vsa plačila, ki jih navajate, so zakonsko določena in predpisana. Ali niso ta izplačila tudi rezultat dela tistih, ki s svojo mesečno mezdo pristajajo v revščini? Trdite tudi, da se je povečala povprečna plača v podjetju. To je prav gotovo dobro, vendar pa nas kot sindikat gostinstva in turizma ne zanima samo povprečna plača, ampak tudi plače, ki so nižje od minimalne plače in ki kljub dodatkom povzročajo revščino zaposlenih. Ko govorimo o plači, je pomembna naša osnovna bruto plača, od nje se namreč obračunavajo vsi dodatki. Višina plače je tista, od katere bo nekega dne odvisna tudi višina naše pokojnine.

Višina regresa in nagrade iz naslova poslovne uspešnosti prispevajo le k izboljšanju mesečnega standarda. Pokojnine številnih gostinsko-turističnih delavcev pa so vse do danes sramotno nizke. In to obdobje čaka slehernega izmed nas.

Poleg tega ste že v letu 2019 zavrnili pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi, kar je neposredna kršitev 10. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Dobro vam je znano, da v skladu s 3. odstavkom 10. člena ZDR delodajalec ne sme sprejemati splošnih aktov in pravilnikov, s katerimi bi se določale pravice in obveznosti delavcev, saj je to predmet podjetniške kolektivne pogodbe in socialnega dialoga v podjetju. Ko omenjamo socialni dialog, izražamo jasno namero o odprti razpravi, ki zadeva dobrobit podjetja, njegovih zaposlenih in s tem seveda tudi družbe v celoti. To in samo to je bil tudi namen naše pobude.

Oholost in nadutost vašega odgovora sta nas osupnila. Odgovorili ste nam, gospod Vasle, citiramo: »In kljub vsem vašim silnim pritiskom na naš sindikat vam moram jasno povedati, da več ko se boste vmešavali v naše poslovanje in v naše zaposlene, manj bodo zaposleni imeli od tega … Ko ponudim roko in mi nekdo želi izpuliti ramo, postanem namreč zelo ranljiv …«

Spoštovani gospod Vasle! Namesto dialoga s sindikatom so vaši zaposleni prejeli grožnjo! Kdo, gospod Vasle, bo imel manj zaradi vaše »ranljivosti«? Vaši lastni zaposleni zaradi vaše samovšečnosti in nadutosti? In še to: sindikat se ne vmešava v vaše poslovanje, za to ste v celoti odgovorni vi.

Želimo in zahtevamo samo to, da kapital prepozna, da dodane vrednosti v turizmu ne ustvarja nihče drug kot ljudje, to je zaposleni, in da bi morali biti za to tudi pošteno plačani.

Preberite še:

Komentarji: