Odpadna embalaža se spet kopiči

Surovina je sporočila, da prevzema le toliko embalaže, ki je dajo na trg njeni zavezanci, druge družbe bodo verjetno sledile.
Fotografija: Ob spremembah predpisov so pričakovali nekaj težav z odpadno embalažo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Ob spremembah predpisov so pričakovali nekaj težav z odpadno embalažo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V Zbornici komunalnega gospodarstva z zaskrbljenostjo spremljamo ponovno neredno prevzemanje komunalne odpadne embalaže od izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo (Droe),« pišejo ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku iz komunalne zbornice pri GZS .

Tako marca kot tudi aprila letos so namreč zaznali trend kopičenja komunalne odpadne embalaže v skladiščih komunalnih podjetij. Marca je ostalo v skladiščih 8005 ton, aprila pa že 9974 ton neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže. Analizo so opravili na podlagi poročil, ki jih komunalna podjetja mesečno pošiljajo inšpektoratu za okolje in prostor, tako da navedene podatke lahko preverijo tudi njihove strokovne službe. »O nastali situaciji smo obvestili tudi strokovne službe vašega ministrstva na virtualnem sestanku, dogovorjenem z Iztokom Slatinškom, 20. maja letos,« piše v dopisu, ki ga je podpisal direktor komunalne zbornice Sebastijan Zupanc.Zupanc dodaja, da še dodatno skrb vzbuja sporočilo Droe Surovina, ki je 28. maja vsa komunalna podjetja obvestila o ustavitvi prevzema ločeno zbrane mešane komunalne embalaže, ki je na trg niso dali njeni zavezanci. Surovina je 21. maja dobila odločbo Mopa, ki je odpravila spremembo njenega okoljevarstvenega dovoljenja, po kateri so bile vse Droe zavezane od komunalnih podjetij prevzeti vso odpadno embalažo, glede na tržne deleže. Po novi odločbi je Droe Surovina spet zavezana prevzeti le embalažo, ki jo na trg dajo njeni zavezanci oziroma podjetja, ki so nanjo s pogodbo prenesli obveznost ravnanja z odpadno embalažo.

Surovina je komunalna podjetja obvestila, da odpadne embalaže ne bo več prevzemala, saj je svoje količine po novi odločbi že prevzela. 

image_alt
Embalažo čimprej v tabele s številkami


»Glede na argumentacijo odločitve Droe Surovina lahko pričakujemo, da bodo tudi druge Droe ravnale na podoben način in prenehale prevzemati približno polovico ločeno zbrane odpadne embalaže iz gospodinjstev. To se bo gotovo ponovno odrazilo v dodatnem kopičenju komunalne odpadne embalaže na začasnih skladiščih komunalnih podjetij. Če se bomo hoteli izogniti  sanitarnemu, zdravstvenemu in okoljskemu tveganju, bo nujna nova državna intervencija,« opozarja Zupanc.

image_alt
Plačevati bodo morali vsi, ki dajejo embalažo na trg


»Zato vas prosimo za čimprejšnje ukrepanje strokovnih služb ministrstva ter organov v sestavi ministrstva, da vzpostavijo delujoč sistem prevzemanja komunalne odpadne embalaže od komunalnih podjetij. V primeru nadaljevanja trenda neprevzemanja odpadne embalaže v zbornici ocenjujemo, da bo že sredi poletja potrebna ponovna intervencija države za odstranitev neprevzete komunalne odpadne embalaže,« še piše v dopisu Zbornice komunalnega gospodarstva.     

Preberite še:

Komentarji: