Bitka za velenjski Beverly Hills

Občina in kmetijska zadruga se pravdata še za del Zlatega griča, nova mestna soseska se odmika v prihodnost.
Fotografija: Zlati grič v času, ko ga je prevzela občina Velenje in preden je s stavbnega zemljišča odstranila plantažo jablan. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
Zlati grič v času, ko ga je prevzela občina Velenje in preden je s stavbnega zemljišča odstranila plantažo jablan. FOTO: Brane Piano

Velenje – Na celjskem sodišču se je nadaljeval in spet ne končal pravdni postopek, s katerim mestna občina Velenje (MOV) od Kmetijske zadruge Šaleške doline (KZŠD) zahteva še 1,3 hektara veliko zemljišče nad največjim mestnim otroškim igriščem ob Šaleški cesti. Že pred poltretjim letom je občina od KZŠD tam, tik ob mestnem središču in med Celjsko in Šaleško cesto, dobila 6,7 hektara veliko območje, kjer je KZŠD imela nasad jablan. Teh danes ni več.

Proti koncu leta 2016 je po večletnem pravdanju sodišče območje, ki ga imenujejo Zlati grič, domačini pa mu rečejo velenjski Beverly Hills, prisodilo državi oziroma Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ta pa ga je nato prenesel v last mestne občine. Na Zlatem griču je bil vrsto let plantažni sadovnjak, čeprav je po občinskih prostorskih aktih območje že četrt stoletja zazidljivo. Po prevzemu že iztrošenega sadovnjaka ga je MOV dala posekati, saj tam načrtuje novo velenjsko sosesko. A te še ne bo kmalu.

Januarja 2017 se je MOV vpisala tudi v zemljiško knjigo, direktor KZŠD Ivan Drev pa je napovedal zahtevo za revizijo postopka. Dreva nam te dni ni uspelo priklicati, a očitno revizije ni bilo ali pa ni bila uspešna. Na MOV so pojasnili, da podatkov o tem nimajo, saj je bila v pravdi tožeča stranka republika oziroma državno pravobranilstvo. Vendar ob ponovnem preverjanju v ponedeljek v zemljiški knjigi ni bilo zaznambe izrednega pravnega sredstva, zato kaže, da revizije KZŠD ni zahtevala ali pa je bila ovržena.

Pa vendar spori okoli Zlatega griča še niso končani. Na okrožnem sodišču v Celju se je v začetku tedna nadaljevalo sojenje v tožbi MOV proti KZŠD za manjši del območja nad otroškim igriščem in avtobusno postajo, ki je veliko 1,3 hektara. Zaslišan je bil izvedenec za urbanizem in varstvo okolja dr. Andrej Pogačnik, ki je po proučitvi občinskih prostorskih aktov izpričal, da je zemljišče zazidljivo.

»Tožena stranka, torej KZŠD, se ne strinja z izvedenskim mnenjem,« je po obravnavi, v kateri MOV zastopa odvetnik Marko Savinek, pojasnila Saša Sevčnikar, vodja kabineta župana MOV Bojana Kontiča.

Ker pravdni postopek torej še traja in s tem območje Zlatega griča ni v celoti last občine, ta tudi še ne pripravlja novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za pozidavo Zlatega griča, ki ga je sicer že pred dvema letoma napovedal direktor občinske uprave Iztok Mori. Zdaj so pojasnili, da bo pred izdelavo OPPN občina izvedla javni natečaj za pridobitev urbanistične rešitve za okoli osem hektarov veliko območje. To, so pojasnili, naj bi se zgodilo šele v prihodnjih dveh letih. Toliko časa, sklepamo, bi se namreč še lahko vlekla pravda s kmetijsko zadrugo.

Po prepričanju sodnega izvedenca se namembnost zemljišč na Zlatem griču vse od leta 1993 ni spreminjala, novejši občinski akti iz let 2004 in 2010 pa so povzemali vsebino starega dolgoročnega družbenega plana. Odvetnica KZŠD Saša Pogorelčnik o tem dvomi in zahteva dodatno preverjanje. Velenjčani, ki jim je znano, kakšne načrte imajo mestne oblasti z Zlatim gričem, pa ga zato že dolga leta imenujejo velenjski Beverly Hills.

Komentarji: