Bo Kamnik vodil Šarčev ali Toninov kandidat?

Kamničani bodo v nedeljo odločali med aktualnima podžupanoma
Fotografija: Igor Žavbi, LMŠ Foto: volilni štab
Odpri galerijo
Igor Žavbi, LMŠ Foto: volilni štab

Na nedavnih lokalnih volitvah so Kamničani malenkost večjo podporo namenili Mateju Slaparju, kandidatu opozicijske NSi, Igor Žavbi, ki se za župansko mesto poteguje na Listi Matjana Šarca (LNŠ) pa mu je tik za petami. Slapar je prejel 3485 glasov, Žavbi pa zgolj 71 glasov manj oziroma 3414 glasov. V drugem krogu županskih volitev v Kamniku bo torej odločal prav vsak glas.


Katere tri ključne projekte boste v Kamniku uresničili do konca prihodnjega leta?


Slapar: Ker sta projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za stavbo Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo že v sklepni fazi pridobivanja, pričakujem, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno še letos, prihodnje leto pa bomo začeli graditi novo osnovno šolo. S sprejetjem prostorskih aktov bomo omogočili celostno ureditev poslovne cone Južni KIK, severni del nekdanje smodnišnice pa bo namenjen turističnim in športnorekreativnim dejavnostim. S spremembo občinskega prostorskega načrta bomo zagotovili zemljišča in pripravili projektno dokumentacijo za gradnjo pokritega olimpijskega bazena in novega nogometnega igrišča z umetno travo.
Žavbi: Brezplačna izposoja električnih koles na šestih postajah po celotnem Kamniku. Zaključek protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici z gradnjo manjkajoče kolesarske in sprehajalne poti proti Domžalam. Gradnja nove mrliške vežice v Nevljah.
Kaj vas pri protikandidatu najbolj moti in katere so njegove glavne pomanjkljivosti?


Slapar: Z Igorjem se že dolgo poznava in sva korektno sodelovala. Če že moram, potem naj povem, da me pri njem moti pomanjkanje jasne vizije razvoja naše edinstvene občine Kamnik.
Žavbi: Matej je prevečkrat neodločen, v času kampanje me je pri njem zmotilo tudi to, da se je umaknil od stranke NSi in se je poskušal predstaviti kot neodvisni kandidat.


Kaj pri njem spoštujete, kaj so njegove odlike?


Slapar: Z Igorjem sva kot sodelavca korektno sodelovala, vesel sem, da dober odnos vzdržujeva tudi v času kampanje. In to je tisto, kar res cenim.
Žavbi: Z Matejem se poznava že zelo dolgo, ves čas pa mi je pri njem všeč to, da je prav tako kot jaz, pripravljen poprijeti za vsako delo in vsako orodje.


Kaj je glavna težava Kamnika in kako se je boste lotili, če boste župan?


Slapar: Najprej se bom sestal z vsemi občinskimi svetniki in jim predstavil svojo vizijo za prihodnost občine Kamnik. Verjamem, da težave skupaj lahko prepoznamo kot rešljive izzive. Predlagal jim bom, da določimo pet prioritetnih projektov, ki jih Kamnik nujno potrebuje, in jih povabil k sodelovanju. Odpraviti bo treba pomanjkanje parkirišč pri zdravstvenem domu, v mestnem jedru in večstanovanjskih soseskah, urediti pretočnost obvoznice, zgraditi OŠ Frana Albrehta, sestaviti prioritetni seznam za gradnjo športnih objektov (nogometno igrišče z umetno travo, pokriti bazen, športna dvorana in podobno).
Žavbi: Največja težava so vsekakor ceste, ki jih v občini Kamnik ni malo.Treba je pristopiti k celovitem urejanju tovrstne problematike, in sicer tako, da se izdela prioritetni načrt. Treba je začeti obnovo cest tako, da se uredijo celotni odseki in ne samo delne obnove (krpanje udarnih jam), dolgoročno pa bo treba pripraviti drugačno koncesijsko pogodbo.
Kaj je glavni neizkoriščeni potencial občine in kako ga boste izkoristili?


Slapar: Neizkoriščeni potencial so gotovo območja poslovnih con (južni del KIK, Korenova, Stol), prav tako pa tudi področje turizma (mestno jedro, stražni stolp na Malem gradu, razgledišče na Starem gradu, območje Velike planine, severni del KIK). Prepričan sem, da s sodelovanjem skupaj lahko soustvarjamo Kamnik, ki bo zgodba o uspehu in na katerega bosta ponosna vsak občan in občanka.
Žavbi: Kamnik je turistična občina, na tem področju pa je še zelo veliko neizkoriščenih potencialov. Največjo še neizkoriščeno priložnost vidim v ustanovitvi regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, s katerim bomo lahko dodatno promovirali naše turistične točke, pridobili dodatna sredstva za razvoj in promocijo turizma ter za infrastrukturo iz evropskih skladov.

Matej Slapar, NSi, Foto: volilni štab
Matej Slapar, NSi, Foto: volilni štab


Med pomembnimi projekti, ki ste jih sprožili kot podžupan, je bila ustanovitev podjetniškega kluba in prostora za delo v skupni pisarni KIKštarter (»co-working« prostora). Boste še naprej spodbujali podjetništvo?


Slapar: Seveda. Prizadeval si bom za razvoj inovativnih zamisli, za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in krepitev gospodarstva. Bistveno je povezovanje deležnikov v gospodarstvu, namreč Podjetniškega kluba Kamnik, »co-working« prostora KIKŠtarter in Obrtno-podjetniške zbornice Kamnik. Znotraj občinske uprave bo ustanovljen oddelek za podjetništvo, ki bo omogočal stalen stik občine z izzivi podjetnikov. Dodatno spodbudo vidim tudi v skladu za sofinanciranje turističnih idej, kar bo prineslo dodatno turistično ponudbo, ki bo v naše konce privabljala vse več turistov.


Na tokratnih lokalnih volitvah vam bo nasproti stal vaš podžupanski kolega iz opozicijske NSi, ki se zavzema za krepitev podjetništva v Kamniku. Za kaj se boste zavzemali vi?


Žavbi: V prvi vrsti je človek, zavzemal se bom za vse občanke in občane ter si prizadeval, da bo Kamnik do vseh prijazna občina. Ureditev cest in varnih šolskih poti, gradnja nove šole in ureditev razmer na območju nekdanje smodnišnice so moje prednostne naloge, pri tem pa seveda ne bom pozabil na druge težave.


Kako boste reševali stanovanjsko problematiko?


Slapar: Prioriteta na področju stanovanjske politike je reševanje prvega stanovanjskega problema mladih. Za ta namen bomo s spremembo OPN zagotovili zemljišča za gradnjo novih neprofitnih stanovanj z možnostjo odkupa. Pri gradnji načrtujemo sodelovanje z republiškim stanovanjskim skladom. Kot mogočo lokacijo za gradnjo novih stanovanj in garažne hiše vidimo tudi območje tako imenovane Utokove jame, vendar se bo pri tem treba dogovoriti z lastnikom.
Žavbi: Občina v kratkoročnem načrtu nima načrtovane gradnje novih stanovanj. S sprejetjem OPN je bilo določeno, kje je predvidena dodatna poselitev. Stanovanjsko problematiko bo treba reševati v sodelovanju s stanovanjskim skladom in drugimi državnimi deležniki. Ena od oblik bi lahko bile tudi stanovanjske zadruge, pri čemer so nujni ustrezni zakonodajni in davčni ukrepi, ki bi zadružno gradnjo spodbujali.Komentarji: