Celjska zemlja v šaleških jezerih

Premogovnik Velenje je že naročil njeno analizo, saj ima Ročnik dovoljenje za zemljo od drugod
Fotografija: Šaleka dolina z jezeri, zgoraj Velenjsko jezero, pod njim pregrada nasipa. Foto: Brane Piano/DELO
Odpri galerijo
Šaleka dolina z jezeri, zgoraj Velenjsko jezero, pod njim pregrada nasipa. Foto: Brane Piano/DELO

Velenje – Premogovnik Velenje je naročil pregled zemlje, ki jo je VOC Celje oddal družbi Toming inženiring v Gaberkah pri Velenju. Toming inženiring je namreč okoli 1350 kubičnih metrov odpadne zemlje z območja stare Cinkarne v Celju domnevno vgradil v nasip med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, ki ga utrjuje po pogodbi s Premogovnikom Velenje. To nam je posredno v sredo potrdil tudi direktor Tominga inženiringa Tomaž Ročnik, ki je dejal, da je bila zemlja morda res vgrajena v nasip, a da sam tega ne ve zagotovo.
 
Gre za zemljo iz celjskega vrtca Hudinja, ki so jo lani zaradi onesnaženosti s težkimi kovinami odstranili, Erico Velenje pa je za omenjeno količino ugotovil, da ne gre za nevaren odpadek. A po objavah v medijih, da je bila celjska zemlja prepeljana v Velenje, so včeraj iz kabineta velenjskega župana Bojana Kontiča zahtevali takojšnjo preiskavo o izvoru zemlje na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom. Manjšo količino zemlje, gre za 50 kubičnih metrov, je drugo podjetje, celjski CEP kot nevaren odpadek odpeljalo v Stražo pri Novem mestu.
 
Med prvimi so se je danes odzvali v Premogovniku Velenje. Pojasnili so, da na območje zapolnjevanja ugreznin v pridobivalnem prostoru premogovnika pogodbeni izvajalec del navaža dodatni zemeljski izkop in sicer z gradbišča Lidlovega logističnega centra v Arnovskem gozdu pri Arji vasi.
 
Iz Arnovskega gozda je predviden dovoz približno petine povprečno na leto potrebnih količin materiala za zapolnjevanje območja med jezeroma in za vzdrževanje višine nasipa na ustrezni ravni. Za zemeljski izkop z gradbišča v Arji vasi je bila izdelana ocena kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti vnosa na območje sanacije ugreznin  med šaleškima jezeroma. Ta ugotavlja, da izkopani material s pedološkega in kemičnega vidika ustrezen za nasipavanje. Agencija RS za okolje je za vnos in uporabo zemeljskega izkopa iz Arje vasi izdala tudi okoljevarstveno dovoljenje in sicer družbi Toming inženiring. Premogovnik je prevoznikom, ki iz Arnovskega gozda dovažajo zemljo izdali dovolilnice za vstop v varovano območje ugreznine med jezeroma. »Vizualno ustreznost pripeljanega materiala, količino in vgradnjo na območju zapolnjevanja ugreznine med jezeroma sprotno kontrolira nadzorno osebje na delovišču Premogovnika Velenje,« so pojasnili.
 
Zaradi navedb v medijih, da pripeljani zemeljski izkop ne izvira izključno s področja gradnje v Arji vasi pa je premogovnik pooblaščeni ustanovi že naročil kemijske analize določenih vzorcev pripeljanih izkopov na območje sanacije ugreznin. »V primeru, da pripeljani zemeljski izkopi odstopajo od predhodne ocene kakovosti zemljine in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, bomo ustrezno ukrepali, saj smo tudi sami zainteresirani za to, da je zemljina, s katero zapolnjujemo nasip med obema jezeroma, ustrezna in predvsem, da ni škodljiva za zdravje ljudi in okolja,« so razložili.

Komentarji: