Do dveh milijonov odškodnine z izvršbo

Sodišče je ugotovilo, da je Andrijana Starina Kosem zaradi nakupa Večera oškodovala Delo, plačilu pa se izogiba.
Fotografija: Adrijana Starina Kosem. Foto: Matej Družnik/Delo
Odpri galerijo
Adrijana Starina Kosem. Foto: Matej Družnik/Delo

Ljubljana – Potem ko nekdanja predsednica nadzornega sveta Dela Andrijana Starina Kosem v gospodarskem sporu ni bila (v celoti) uspešna pri dokazovanju, da ni oškodovala časopisne hiše Delo, je domžalsko okrajno sodišče izdalo sklep o izvršbi za skoraj dva milijona evrov.

Podlaga za gospodarski spor, s katerim se je ukvarjalo ljubljansko okrožno sodišče, je bil nakup časopisne družbe Večer. Konec leta 2008 je namreč Delo za 59,34-odstotni delež Večera odštelo 18 milijonov evrov. Čeprav brez soglasja pristojnih institucij za nakup, je pogodbo podpisal takratni predsednik uprave Peter Puhan, Andrijana Starina Kosem pa je bila predsednica nadzornega sveta.

Obremenjujoč in škodljiv posel

Ko se je izkazalo, da je bil nakup Večera za Delo finančno močno obremenjujoč in škodljiv, saj je bil opravljen v nasprotju z zakonom o medijih in zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence, je nova uprava družbe sklenila od odgovornih terjati povrnitev škode. Ta je po izračunih Dela znašala 11,3 milijona evrov, znesek pa je uprava sklenila izterjati tako od Puhana kot Starina Kosmove.

Nakup brez soglasja regulatorjev trga

Po očitkih iz tožbe je bil nakup Večera opravljen brez soglasja ministrstva za kulturo, brez oprav­ljenega skrbnega pregleda, brez cenitve vrednosti delnic in brez ekonomske utemeljitve. Na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča je Puhan nekoliko presenetljivo pojasnil, kako so se lotili večmilijonskega tveganega posla. »Če bo ratalo, bo ratalo, sicer se proda. Takšno je bilo naše stališče do tega, da Delo še nima soglasja za nakup Večera.« Sicer pa sta tako Puhan kot Starina Kosmova očitke o milijonskem oškodovanju povsem zanikala.

Po odločitvi prvostopenjskega sodišča, da sta Puhan in Starina Kosmova nerazdelno dolžna plačati 1.339.493 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od novembra 2011, je sodbo pretreslo še višje sodišče. Delo je namreč v pritožbi vztrajalo, da je dosojeni znesek premajhen (tožbeni zahtevek je sodišče oklestilo za 9.975.697 evrov), toženi stranki pa nasprotno, da nista dolžna ničesar plačati, saj da družbe nista oškodovala. A je višje sodišče vse pritožbe zavrnilo in v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo.

Bančnih računov nima

Ker Andrijana Starina Kosem družbi Delo ni plačala s pravnomočno odločbo dosojene odškodnine (z obrestmi vred je narasla na 1.993.857 evrov) in – kot izhaja iz izdanega sklepa okrajnega sodišča – ni imetnica »transakcijskih računov pri organizaciji za plačilni promet«, je sodišče dovolilo predlagano izvršbo. Ta zajema rubež in cenitev dolžničinih premičnin, rubež plače do dveh tretjin, rubež in prodajo vrednostnih papirjev Perutnine Ptuj ter izvršbo na petih nepremičninah do polovice nepremičnine.

Sklep sodišča o izvršbi še ni pravnomočen.

Komentarji: