Društvo novinarjev predlaga ukrepe za pomoč medijem

Med drugim predlagajo takojšnje izplačilo dogovorjenih subvencij in financiranje distribucije tiskanih medijev.
Fotografija: FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V Društvu novinarjev Slovenije so prepričani, da so bile razmere na medijskem trgu že pred izbruhom pandemije koronavirusa zaostrene, z izredno zdravstveno situacijo pa so se še bolj zaostrile. Zato ministrstvu predlagajo ukrepe za pomoč medijem in novinarstvu.

»Razrez oglaševalskega kolača je že desetletje nenaklonjen predvsem tiskanim in lokalnim medijem, manjšim neodvisnim portalom in radijskim postajam. Prav to so mediji, ki bodo najbolj čutili tudi vplive krize, v kateri smo se vsi skupaj znašli zdaj. Mediji poročajo, da so prihodki iz oglaševanja v zadnjem mesecu strmo upadli. Ker je prizadeto celotno gospodarstvo, ni pričakovati, da se bodo ti prihodki kmalu vrnili na normalno raven. Podobne težave imajo mediji, ki se financirajo z donacijami. Manjši mediji imajo poleg tega tudi premajhne ekipe, zato se ne morejo opreti na pomoč, ki jo država zagotavlja s plačilom nadomestila za zaposlene na čakanju,« opozarjajo v združenju in dodajajo, da novinarji in drugi medijski delavci v tem času morajo delati, stroški plač pa v tem primeru ostanejo v breme delodajalca.

Zato ministrstvo za kulturo pozivajo, da sprejme ukrepe za pomoč in razbremenitev medijev, ki pretežno ne zahtevajo dodatnih finančnih sredstev, ampak le predčasno izplačilo pogodbeno že dogovorjenih sredstev in prilagoditev nekaterih pogodbenih zahtev oziroma zahtev regulatorja: »Vsaka nejasnost glede sprejetega oziroma odločenega povzroča le dodatno negotovost, ki so ji vsi deležniki na medijskem trgu trenutno že tako ali tako izpostavljeni.« V novinarskem združenju predlagajo:
  • Da Agencija za telekomunikacijske storitve in omrežja (AKOS) izdajateljem v času trajanja krize omogoči prilagoditev programskih shem. Nekaterih vsebin izdajatelji ne bodo mogli zagotavljati zaradi kadrovskih ali drugih razlogov, druge vsebine, predvsem informativne, pa bodo v programih dobile več prostora. V javnem interesu je, da mediji svoje vsebine trenutno čim bolj prilagodijo potrebam svojih javnosti in da jih pri tem ne omejujejo zahteve, ki izhajajo iz dovoljenj oziroma morebitne sankcije regulatorja.
  • Ministrstvo za kulturo naj pogodbeno dogovorjena sredstva za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020 iz obeh sklopov medijskih razpisov medijem v celoti izplača vnaprej v aprilu. Z vnaprejšnjim izplačilom subvencije bi medijem ministrstvo pomagalo prebroditi likvidnostne težave ter omogočilo uresničitev projektov in plačilo za novinarje, ki na teh projektih delajo. Seveda pa bodo v skladu s pogodbenimi obveznostmi mediji pri poročanju o porabi subvencije to morali upravičiti z vso potrebno dokumentacijo.
  • Ministrstvo za kulturo ima v pogodbi o sofinanciranju programskih vsebin vključeno tudi klavzulo o višji sili, ki izdajateljem omogoča večji odklon pri realizaciji na razpis prijavljenih vsebin od tistega, ki je predpisan v normalnih okoliščinah. Ministrstvo pozivamo, da medijem omogoči, da vsebine subvencioniranih projektov lahko prilagodijo danim okoliščinam.
  • Da država prevzame stroške distribucije tiskanih medijev, kar lahko ureja v sodelovanju s Pošto Slovenije. Ta ukrep bi tiskane medije, ki jih bo epidemija bolj prizadela, razbremenil dela stroškov, kar bi jim omogočilo ohranjanje delovnih mest in vsebin.
»Predlagani ukrepi bi lahko bili prvi odziv ministrstva na zajezitev posledic krize in za ohranitev etičnega in kakovostnega novinarstva, seveda pa v prihodnosti pričakujemo tudi sprejetje celovitih in sistemskih ukrepov za pomoč medijem, zaposlenim in samozaposlenim novinarjem. Eden izmed ukrepov bi lahko bila oprostitev plačila DDV za izdajatelje medijev,« še menijo v DNS.

Komentarji: