EU projekt, moj projekt 2019

Spletno glasovanje za najboljši sofinancirani projekt. Zmagovalca bodo še posebej predstavili.
Fotografija: Med projekti je tudi čebelarska kmetija FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Med projekti je tudi čebelarska kmetija FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Sredi maja se bodo letos že petič predstavili nekateri projekti, od socialnih do turističnih, ki jih prek službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sofinancira EU. Letošnja novost je poleg priključitve kmetijskega sklada spletno glasovanje o najljubšem projektu, zmagovalca pa bo SVRK nagradil z dodatnimi sredstvi za obogatitev predstavitvenega programa.

V zadnjih letih se je po vsej Sloveniji zvrstilo več kot sto predstavitvenih dogodkov, letos pa bo več kot 60 projektov v več kot 50 krajih predstavljenih na več kot sto dogodkih. V tednu med 11. in 18. majem bodo prejemniki evropskega denarja pripravili številne delavnice, oglede in rekreativne pohode, dneve odprtih vrat kmetij in pokušine domačih dobrot ter gledališke predstave, na katerih bodo udeleženci sami preverili svoj igralski talent. Obiskovalci bodo lahko dobili koristne informacije za svojo poslovno pot ali pa poskrbeli za svoje zdravje.


Časovno neomejeni projekti sofinancirani s sredstvi EU


Sofinancirani projekti imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev. Ti niso časovno omejeni, ampak se s časom multiplicirajo. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, z vsakim dostopom posameznega gospodinjstva do širokopasovnih povezav, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe in z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji razvoj.

Na spletu (http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2019-glasovanje) lahko vsakdo med 1. in 15. aprilom glasuje za en projekt na dan. Sredi tega cikla je bil v vodstvu brežiški projekt Krepitev zdravja za vse. Vodja predstavitvene akcije EU projekt, moj projekt 2019 Nataša Rojšek pojasnjuje, da pri programu projekta krepitve zdravja sodeluje 25 slovenskih centrov, letos se jih bo sredi maja predstavilo 15. Sredi glasovanja je tudi na drugem mestu ta projekt, in sicer v skupnem nastopu belokranjskih občin Črnomelj in Metlika, tik za njim pa je na tretjem mestu zagorski projekt Nasmeh za vse (za ranljive skupine).

Na seznamu so različni projekti: učni urbani vrt, doživljajski zeliščni vrtovi, večgeneracijski centri, projekt transnacionalne mobilnosti delovne sile, projekt socialne aktivacije ranljivih skupin, projekt strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami, projekt ukrepov za vitalnost starejših delavcev, projekt ohranjanja in izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov, tu so različne ekološke vinogradniške, sadjarske, čebelarske kmetije pa prodaja proizvodov slovenskih kmetij, že omenjena krepitev zdravja za vse, sistem slovenske poslovne točke, projekt socialne aktivacija albansko govorečih žensk, pa alternativne oblike izobraževanja ranljivih skupin, omejevanje birokracije, seminarji za pedagoške delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju, dvig poslovnih kompetenc učiteljev, uporaba novih pedagoških strategij in oblik dela, vzpostavitev centra »Modra delavnica« kot skupnostnega centra tehniškega in drugega ustvarjanja, projekti kulturno-umetnostne vzgoje, razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja na področju gledališke umetnosti, projekt z zadružništvom proti prekarnosti, projekt razvoja socialne ekonomije, nadgradnja čistilne naprave, projekt avtomatizacije pakirne linije, trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe, turistična ponudba različnih občin, kulinarična transverzala od Panonije do Jadrana, Park vojaške zgodovine, Blagajevi dnevi in polhova družinska doživetja, Plečnikova hiša, turistična ponudba Cerkniškega jezera, Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega ...

Komentarji: