Infri status »državnega projektanta« elektrarn?

Novela zakona o spodnji Savi: Infri prinaša pristojnost na celotnem vodotoku od Ježice do Mokric Sedež v Radečah, na direktorskem stolčku pa Peter Gašperšič?
Fotografija: Čeprav je bilo ob ustanovitvi Infre predvideno, da jo bodo po dokončanju zadnje HE na spodnji Savi ukinili (na fotografiji gradnja HE Brežice), bo državna družba očitno dobila posel tudi pri izkoriščanju energetskega potenciala na srednji Savi. FOTO: Janoš Zore
Odpri galerijo
Čeprav je bilo ob ustanovitvi Infre predvideno, da jo bodo po dokončanju zadnje HE na spodnji Savi ukinili (na fotografiji gradnja HE Brežice), bo državna družba očitno dobila posel tudi pri izkoriščanju energetskega potenciala na srednji Savi. FOTO: Janoš Zore

Ljubljana – Če bo državni zbor potrdil novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, bo upravljanje družbe Infra prešlo na vlado, pristojnosti Infre pa s spodnje na srednjo Savo oziroma na celotno njeno porečje. Posel na srednji Savi bi si v tem primeru delila »posavska« Infra, ki naj bi nov sedež dobila v Radečah, in HSE. Kaj sploh še ostane Zasavju?

Novela zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save v dikciji, kot jo je v javno obravnavo poslalo ministrstvo za okolje (Mop), potrjuje »matematiko« gradnje HE na srednji Savi, ki so se je v Zasavju ves čas bali in ki ji v celoti nasprotujejo. V položaju, ko se gradnja HE Mokrice odmika, HE na Muri pa so za zdaj padle v vodo, naj bi bilo vse manj posla za Infro, družbo, ki jo je Slovenija leta 2004 ustanovila za potrebe urejanja vodne in druge državne in lokalne infrastrukture na območju spodnje Save ter za vzdrževanje objektov spodnjesavske vodne infrastrukture s sedežem v Krškem.

Z novelo bi javno družbo Infra preoblikovali v državnega izvajalca, upravljanje Infre prenesli na vlado, njeno delovanje pa razširili z vplivnega področja koncesije na spodnji Savi na pripravo in vodenje investicijskih projektov vodne in druge državne infrastrukture na celotni Savi. Infra povprečno zaposluje petnajst ljudi in na leto ustvari okoli 1,5 milijona evrov prihodkov.

Delo Infografika
Delo Infografika


Infra v Radeče, HSE na srednjo Savo?


Na Mopu zatrjujejo, da s spremembo novele ne posegajo niti v vsebino in način izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda niti v vsebino koncesije za izkoriščanje vodne pravice na spodnji Savi. A novela Infri prinaša »odrešilni« status »državnega projektanta«, v čigar pristojnost bi poleg spodnjega prešel tudi ves srednjesavski vodni potencial. Če bi obveljale določbe iz ustanovnega akta Infre, bi morali družbo po gradnji verige na spodnji Savi oziroma po zadnji dokončani v nizu šesterice HE na spodnji Savi – HE Mokrice – ukiniti. Tako pa naj bi se ji zdaj obetala selitev v Radeče. Ali bo tu novi sedež ali le izpostava, ni znano, menda pa o tem že obstaja dogovor na koalicijski ravni.

Mesto prvega moža bi po Vojku Sotošku, ki mu bo direktorski mandat potekel novembra, prevzel državni sekretar na Mopu in nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. V tem primeru bo Zasavje pri predvideni okoli 400-milijonski investiciji v tri HE (Suhadol, Trbovlje, Renke) potegnilo kratko; tako pri poslu kot pri tako zaželenih delovnih mestih. »In to za nas ni sprejemljivo,« je odločen Tomaž Trotovšek, predsednik odbora za razvoj energetike v Zasavju, ki se sklicuje na posavsko »energetsko enačbo«: če energetski del spodnjesavske verige gradi družba s sedežem na območju investicije – Hidroelektrarne na spodnji Savi, infrastrukturni del pa izvaja Infra, zakaj ne bi v Zasavju imeli svoje Infre, koncesijo pa s HSE prenesemo na družbo v mirovanju Sres, ki so jo s tem namenom tudi ustanovili? Peter Gašperšič je v pogovoru z Zasavci kategorično zanikal, da bi ga zanimala Infra.


Mopova matematika se v Zasavju ne izide


Vsak energetski objekt ima svojo matematiko in na vsakem od njih račune delajo tudi lokalne skupnosti. Zasavske občine in številne panoge v regiji, od trgovske do gostinske in gradbene, so si od gradnje HE še do pred kratkim obetale nov zagon. »Se mora torej Mura zgoditi tudi v Zasavju, da nas bodo začeli jemati resno?« se sprašuje Trotovšek.

Imenovanje vodstva Infre je že zdaj v pristojnosti vlade. Z novelo, katere javna obravnava se bo končala 14. marca, bi Infra v celoti dobila status notranje izvajalke po tako imenovani in-house doktrini. Postala bi družba pod nadzorom države v vlogi naročnika, s čimer bi ji smela država skladno z zakonodajo o javnem naročanju naročilo podeliti neposredno.

Komentarji: