Predstavitvena informacija

Kako od embalaže Tetra Pak do recikliranih robčkov?

V povprečju kar 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton.
Fotografija: Da krožno gospodarstvo deluje, mora biti sklenjen celoten krogotok. FOTO: Antonio Righetti
Odpri galerijo
Da krožno gospodarstvo deluje, mora biti sklenjen celoten krogotok. FOTO: Antonio Righetti

Mogoče ga je predelati in iz njega izdelati nove, kakovostne izdelke, kot so na primer reciklirani papirnati robčki. Kako je to sploh mogoče?

V povprečju kar 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton. Vir zanj je les, ki ga pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council). V Sloveniji jo po uporabi odlagamo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo, v kateri se sicer zbirajo tudi druge vrste odpadne embalaže. Vsebino rumene vreče v sortirnicah razdelijo na različne frakcije, med njimi tudi odpadno embalažo Tetra Pak. Z ločenim zbiranjem in sortiranjem je omogočeno njeno recikliranje. Kartonski del predstavlja surovino za izdelavo recikliranih higienskih izdelkov, kot so papirnati robčki, brisačke in toaletni papir. Iz drugih dveh sestavin, aluminija in polietilena, pa v papirnici Lucart izdelajo tudi podajalnike za ta higienski papir.

Praktični prikaz reciklaže odpadne embalaže Tetra Pak z mini pulperjem, med katerim se embalaža razsloji. FOTO: Tetra Pak
Praktični prikaz reciklaže odpadne embalaže Tetra Pak z mini pulperjem, med katerim se embalaža razsloji. FOTO: Tetra Pak

 

Prvi korak: odlaganje odpadne embalaže Tetra Pak v rumeni zabojnik

V tem krogotoku imamo zelo pomembno vlogo kupci izdelkov v embalaži Tetra Pak. Ko izpraznjeno embalažo Tetra Pak odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, s tem omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo njenih sestavnih materialov v novih izdelkih. Kupci in uporabniki izdelkov v embalaži Tetra Pak, kot so mleko, smetane, mezge, sokovi in druga tekoča živila, smo prvi člen, ki omogočamo kroženje materialov iz embalaže Tetra Pak v različnih izdelkih oziroma njeno krožno gospodarstvo.


 

Krožno gospodarstvo v praksi

Da krožno gospodarstvo deluje, mora biti sklenjen celoten krogotok, v katerem je več partnerjev. Tetra Pak v svojem krogotoku povezuje vse glavne partnerje. Ljubljanske mlekarne in Dana sta polnilca pijač in mlečnih izdelkov v embalaži Tetra Pak, ki jih kupujemo potrošniki. Italijansko podjetje Lucart prevzame odpadno embalažo Tetra Pak in z uporabo inovativne ter človeku in okolju prijazne tehnologije iz recikliranega kartonskega dela te embalaže izdela higienske papirnate izdelke. V krogotoku sodeluje tudi skupnost EKO INICIATIVA, ki spodbuja uporabo teh izdelkov v Sloveniji.

Da krožno gospodarstvo v praksi res deluje, dokazujejo nekatere slovenske lokalne skupnosti, ki so vzpostavile t. i. komunalni snovni krog odpadne embalaže Tetra Pak in higienskega papirja. V Novem mestu, Ljubljani in Brežicah namensko zbirajo to odpadno embalažo, da jo predelajo v papirnate higienske izdelke, ki jih uporabljajo ustanove v teh lokalnih skupnostih, kjer so embalažo zbrali. Z namenskim zbiranjem ustvarjajo finančne in okoljske prihranke.

Delovanje krožnega gospodarstva v podjetju pa dokazujejo v Ljubljanskih mlekarnah. Tam so lani v sklopu partnerskega sodelovanja v projektu postali prvo slovensko podjetje, ki je zaprlo interno snovno zanko odpadne embalaže Tetra Pak. Ostanek odpadne embalaže, ki nastane v proizvodnem procesu, ločeno zberejo in posredujejo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz nje izdelajo reciklirane higienske papirnate izdelke, ki jih v Ljubljanskih mlekarnah uporabljajo interno. 


 

Kaj je krožno gospodarstvo?

Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov, njihovih sestavnih materialov in drugih virov, ki so potrebni v tem ciklu, ter opredelimo, kolikšen delež teh materialov in virov je mogoče nadalje uporabiti in v kakšni obliki. Krožno gospodarstvo je ena od glavnih usmeritev Evropske unije, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire.

V novih, recikliranih izdelkih je šest korakov kroženja pri kartonskem delu odpadne embalaže Tetra Pak. FOTO: Tetra Pak
V novih, recikliranih izdelkih je šest korakov kroženja pri kartonskem delu odpadne embalaže Tetra Pak. FOTO: Tetra Pak


V novih, recikliranih izdelkih je šest korakov kroženja pri kartonskem delu odpadne embalaže Tetra Pak:
1.    Izdelek v embalaži Tetra Pak porabimo.
2.    Prazno embalažo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo.
3.    Odpadno embalažo prepeljejo v sortirnice.
4.    V sortirnicah razvrstijo vso odpadno embalažo.
5.    Odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah, da dobijo reciklirano surovino za nove izdelke.
6.    Iz te surovine naredijo nove, uporabne izdelke, kot so reciklirani robčki in brisačke.