Koliko dohodnine lahko namenimo za donacijo, komu, do kdaj?

Stojan Glavač, odnosi z javnostmi na Finančni upravi RS (Furs)  odgovarja na G+ vprašanje, koliko svoje dohodnine lahko namenimo za donacije, katerim društvom, kdaj je zadnji trenutek za to odločitev?
Fotografija: Zavezanec lahko nameni donacijo eni ali največ petim organizacijam, odgovarja Stojan Glavač, odnosi z javnostmi na Finančni upravi RS (Furs). Foto Tadej Regent
Odpri galerijo
Zavezanec lahko nameni donacijo eni ali največ petim organizacijam, odgovarja Stojan Glavač, odnosi z javnostmi na Finančni upravi RS (Furs). Foto Tadej RegentKoliko dohodnine lahko namenimo za donacijo? Koliko teh donacij se povprečno zbere na leto? Davčni zavezanec lahko zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov ter političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Iz tega naslova je bilo lani 467.980 donacij. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5394 upravičencem v skupnem znesku 5.040.712 evrov.

Če želi zavezanec spremeniti svojo odločitev in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro, odgovarja Stojan Glavač iz Finančne uprave RS. Foto: Arhiv Furs
Če želi zavezanec spremeniti svojo odločitev in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro, odgovarja Stojan Glavač iz Finančne uprave RS. Foto: Arhiv Furs

Ali obstaja seznam, komu lahko namenimo del dohodnine? Se ta vsako leto spreminja? Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so navedeni na seznamu z imenom oziroma nazivom in davčno številko. Na seznamu, ki je objavljen v uradnem listu in tudi na spletni strani finančne uprave, je več kot 6000 upravičencev. Na seznamu so objavljeni upravičenci do donacij, ki delujejo s splošno koristnim namenom, ter tudi politične stranke in reprezentativni sindikati. Za splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.Ali lahko del dohodnine za donacije nakažemo na več naslovov, torej več društvom in organizacijam? Ali lahko spremenimo zahtevo za donacijo, ki smo jo namenili v prejšnjem letu? Zavezanec lahko nameni donacijo eni ali največ petim organizacijam. Če jo nameni enemu upravičencu, mu lahko dodeli največ 0,5 odstotka od odmerjene dohodnine, če pa donacijo razdeli med pet upravičencev, vsakemu pripada 0,1 odstotka.

KARIKATURA: MARKO KOČEVAR
KARIKATURA: MARKO KOČEVAR

Če želi zavezanec spremeniti svojo odločitev in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra v letu, za katero se odmerja dohodnina. Dodati je treba, da če upravičenca, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni med upravičenci do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna.


Velja poudariti, da enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas, torej je ni treba vlagati vsako leto.
Če se odločimo, da bomo del dohodnine donirali, do kdaj to lahko uredimo? Kako to storimo, po klasični pošti, elektronski ...? Najlažje posamezniki to uredijo elektronsko, prek sistema eDavki, bodisi na računalniku bodisi na mobilnem telefonu. Če bodo to storili do konca leta, se bo donacija upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2019.

Komentarji: