Koliko policistov je zbolelo za covid-19

Ministrstvo za notranje zadeve razkriva podatke o številu obolelih policistov in med drugim tudi, koliko jih nadzoruje ukrep omejitve gibanja.
Fotografija: FOTO: PU Novo Mesto
Odpri galerijo
FOTO: PU Novo Mesto

Policisti ta konec tedna poostreno nadzirajo promet na avtocestah, že ves teden pa spoštovanje vladnih odlokov nadzirajo tudi drugje. Od uveljavitve odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah so izrekli 836 opozoril, v 1003 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu.

Če posamezniki opozoril policije ne upoštevajo, policisti kršiteljem na kraju izrečejo globo v višini od 333 do 625 evrov zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru. Policisti vsakič tudi preverijo, ali neko dejanje izpolnjuje znake kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni. Policija o ugotovljenih kršitvah obvešča zdravstveni inšpektorat, ki vodi postopke z izrekom glob po zakonu o nalezljivih boleznih. Ta za posameznike predvideva globo od 42 do 417 evrov.


Koliko policistov je angažiranih v nadzoru spoštovanja ukrepa omejitve gibanja?


Pri zagotavljanju nadzora in kontrole izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin policija pri izvajanju prvih nujnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa dnevno uporablja več kot 700 policistov.

Zaradi vseh teh aktivnosti uporabljamo tudi pomožno policijo (nekaj več kot 500), ki pa je že v prvih treh mesecih (neupoštevaje aktivnosti vezane na epidemijo) opravila polovico dni, ki jih lahko v skladu z zakonom pomožni policist opravi letno. Zato je policija vladi že predlagala sklep, da dovoli vpoklic več kot 30 dni na leto. Zato smo tudi morali že zmanjšati kadrovsko pomoč enotam na meji s Hrvaško za varovanje schengenske meje oziroma preprečevanja ilegalnih migracij.Policija je tudi na gorenjski avtocesti pri Torovem kontrolirala spoštovanje odloka o omejenem gibanju. FOTO: Marko Feist
Policija je tudi na gorenjski avtocesti pri Torovem kontrolirala spoštovanje odloka o omejenem gibanju. FOTO: Marko Feist


Koliko policistov nadzoruje spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije?


Policija zaradi epidemije bolezni covid-19 izvaja vrsto aktivnosti in pri tem uporablja vse možne zmogljivosti, ki jih ima na voljo. Že zdaj samo za izvajanje nalog, vezano na epidemijo, uporabljamo dnevno več kot 1.000 policistov.
 

Koliko policistov je zbolelo za covid-19?


V policiji imamo trenutno štiri primere potrjenega koronavirusa in nekaj zaposlenih v samoizolaciji. A treba je poudariti, da ne gre samo za odsotnost policistov, ki so zboleli ali so v samoizolaciji zato, ker so bili v stiku z okuženo osebo. Trenutno namreč vključujemo veliko policistov za izvajanje nalog v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni Covid-19.


Ali so po oceni policije razmere na južni meji že takšne, da potrebuje pomoč Slovenske vojske že v tem trenutku?


Predlog je dala policija, ki lahko najbolj realno oceni potrebe po zagotovitvi dodatnega kadra za nadzor meje. Obžalujemo, da predlog sklepa o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi na seji parlamentarnega odbora za obrambo ni dobil podpore. Še vedno pa računamo, da bo predlog dobil dvotretjinsko podporo na seji državnega zbora.

Varnostne razmere v državi, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije covid-19, zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje. Potrebe po kadru za varovanje zunanje schengenske meje se bodo namreč stopnjevale, zato bi bil po naši oceni tak ukrep nujen za nadaljnje zagotavljanje visoke stopnje varnosti v državi. 

Takole ustavlja policijska kontrola gibanja ljudi zunaj svoje občine zaradi širjenja koronavirusa. FOTO: Leon Vidic
Takole ustavlja policijska kontrola gibanja ljudi zunaj svoje občine zaradi širjenja koronavirusa. FOTO: Leon Vidic

 

Koliko policistov dela na drugih nalogah?


Za izvajanje nalog z odlokom uvedenih petih kontrolnih točkah z Italijo in 13 kontrolnih točkah z Avstrijo dnevno potrebujemo več kot 250 policistov pri zagotavljanju organiziranega spremstva potnikov in tovornih vozil čez ozemlje Slovenije v njihove matične države.

V koordinaciji z različnimi tujimi varnostnimi organi (italijanskimi, hrvaškimi, madžarskimi, avstrijskimi, srbskimi ...) in po dogovorih z zunanjim ministrstvom ter tujimi diplomatskimi in konzularnimi predstavniki smo namreč 14. marca vzpostavili sistem konvojev tovornih vozil in njihovega policijskega spremstva, pri čemer sodelujejo predstavniki finančne uprave in Darsa.


Koliko tovornih vozil je doslej v spremstvu policije prečkalo državo?


Od sobote, 14. marca, ko so bili uvedeni prvi ukrepi na mejah, pa do ponedeljka, 30. marca, smo izvedli nadzorovan transport 7.766 tovornih vozil. Od tega je bilo 2.131 tovornih vozil namenjenih proti Hrvaški in naprej v druge tranzitne države, 5.635 tovornih vozil pa smo v teh dneh pospremili do meje z Madžarsko. Za izvajanje omenjene naloge potrebujemo dnevno več kot 70 policistov.

Komentarji: