Levica Istra: »Še en samodržec v nastajanju?«

Javno pismo istrske Levice je naslovljeno na koprskega župana Aleša Bržana. Očitajo mu pomanjkanje dialoga. Bržan očitke zavrača.
Fotografija: Aleš Bržan si je nakopal jezo Levice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Aleš Bržan si je nakopal jezo Levice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


»Namesto sprememb slabih vzorcev smo priča predvsem ponavljanju starih praks, kar kaže na to, da obljube še ne pomenijo in tudi ne prinesejo sprememb politik. V Levici zaskrbljeno ugotavljamo, da je primer Mestne občine Koper in njenega župana še enkrat pokazal, da so novi obrazi prepogosto krinke za stare politike,« so v javnem pismu koprskemu županu Alešu Bržanu zapisali v istrskem lokalnem odboru Levice.

»Menjava oblasti se je v naši občini zgodila kot nekakšna menjava klanov, kjer lahko postane županov sosed direktor komunalnega podjetja po prirejenem izboru, s posebno 'županovo komisijo', ki je odvzela možnost izbire nadzornemu svetu,« nadaljujejo. Vse to je, poudarjajo v Levici, na podlagi odloka, ki ga je spremenila prejšnja oblast in ki ga je novi župan v tem primeru uspešno uporabil v svoj prid.


Popovičevi ljudje še vedno na položajih


»Prav tako takšno navidezno menjavo oblasti ponazori prehod vedno voljnih oblastiželjnežev iz kroga nekdanjega župana v krog nove oblasti. Tako na primer bivši podžupan po tem, ko ostane brez položaja, dobi zaposlitev v Zavodu za šport. Ali pa nekdanji zvesti Popovičev sodelavec, ki ohranja položaj večnega vedejevstva v Zdravstvenemu domu Koper,« navajajo.

Predstavniki Levice so kritični tudi do načina imenovanja podžupana – pripadnika italijanske narodne skupnosti. »Večtedensko izigravanje nekaterih neskladij je prekinilo hladno in pragmatično sekanje gordijskega vozla – brez vednosti vpletenih. Z gotovostjo lahko zatrdimo, da ni bilo storjeno tisto, kar bi bilo prav – podeliti to funkcijo osebi, s katero je bilo dogovorjeno, da bo to funkcijo opravljala.«
 

Župan naj bi predloge Levice preslišal


V Levici opozarjajo tudi, da župan ni izvedel njihove zahteve glede zunanje revizije poslovanja občine. Sprašujejo se, kako je mogoče, da si je pri načrtu za ravnanje s stvarnim premoženjem župan zagotovil prostor za upravljanje enega milijona evrov (njegov predhodnik Boris Popovič je prosto razpolagal s polovičnim zneskom).

Ni upošteval tudi njihovega nasprotovanja projektu Azamazing, ko za turiste potniških ladij začasno zaprejo glavni koprski trg in na njem priredijo koncert. Še vedno čakajo odgovor, zakaj je bila naročena cenitev palače De Belli, pri čemer se bojijo, da bo s prodajo dočakala usodo palače Longo ali Male Lože.

»V Levici smo podprli spremembe, ne pa slabega replikanta Borisa Popoviča,« so sklenili pismo.
 

Župan Bržan očitke zavrača


»Očitke o nedemokratičnosti svojega vodenja naše skupnosti odločno zavračam, saj se o vseh pomembnih odločitvah za našo občino vedno posvetujem tudi s koalicijskimi partnerji na rednih usklajevanjih. Srečujemo se vsaj dvakrat mesečno, in čeprav se naša mnenja pogosto razlikujejo in znajo biti naši pogovori tudi zelo burni, nikoli nisem nikomur dal nobenega razloga, da bi skrival pomisleke in vedno odkrito pojasnil razloge za svoje odločitve,« je Levici odvrnil koprski župan Aleš Bržan. »Tako bo tudi v prihodnje. Z Levico ali brez,« je pristavil.

Bržan je poudaril, da koprsko občino vodi  z vključevanjem javnosti v postopke odločanja, s čim širšim konsenzom o vseh pomembnih razvojnih vprašanjih. Brez aktivnega sodelovanja javnosti, nadaljuje, ne bodo sprejeli niti proračuna niti občinskega prostorskega načrta.  Ob tem pa dodaja, da se ne bo pustil izsiljevati.

Zavrnil je očitke o prirejenemu razpisu za direktorja Marjetice, saj naj bi ga potrdil nadzorni svet, v katerem sedi tudi predstavnik Levice. Glede cenitve palače De Belli pa je pojasnil, da je to le prvi korak k njeni obnovi – o kateri bo  najprej razpravljala koalicija, nato pa odločil občinski svet. Omenil je tudi, da se je s koalicijskimi partnerji posvetoval tudi o imenovanju podžupanov, ne glede na to, da gre za izključno pristojnost župana.

»Če Levica želi boljše delo občine, bo morala tudi delati bolje,« je še pristavil.

 

Komentarji: