Ob naraščanju okužb se je treba odzvati pravočasno

Spominčica poziva, naj se zagotovijo ustrezne smernice, ki bodo olajšale delo z osebami z demenco.
Fotografija: V kriznih timih bi morali ob epidemiologih sodelovati tudi strokovnjaki za duševno zdravje in socialni psihologi. FOTO Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
V kriznih timih bi morali ob epidemiologih sodelovati tudi strokovnjaki za duševno zdravje in socialni psihologi. FOTO Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Združenje Spominčica – Alzhemier Slovenija skladno s predlogi svetovnih in evropskih organizacij bolnikov z alzheimerjevo boleznijo poziva ministrstva in druge odgovorne, naj ob naraščanju okužb pravočasno in pravilno zagotovijo ustrezna priporočila in smernice, ki bodo olajšali delo z osebami z demenco v institucionalnem varstvu in bili v podporo tem osebam v domačem okolju.

Kot ugotavljajo tudi drugje po Evropi, je zelo pomembno, da se sistemsko sprejmejo usmeritve, ki bodo omogočale vzdržnost zdravstvene in socialne oskrbe, poudarjajo pri združenju Spominčica. Zato pozivajo k sprejetju priporočil za domove za starejše in na splošno v družbi.

Treba je zagotoviti vso ustrezno zaščitno opremo, ki naj bo prilagojena za delo s potencialno prestrašenimi in nemirnimi bolniki. Zavzemajo se za priporočila, iz katerih bo razvidno, kako naj domovi starejših pristopijo do družinskih članov, da bi lahko tudi aktivno sodelovali z družinskimi člani, skupaj poskrbeli za humano oskrbo, za dobro počutje in duševno stabilnost bolnikov z demenco.


Priporočila ali smernice


V pismu, ki ga je združenje poslalo ministrstvoma za delo in za zdravje, inštitutu za javno zdravje, varuhu človekovih pravic in republiški komisiji za medicinsko etiko, podpisala pa sta ga prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predsednik strokovnega sveta Spominčice, in Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice, poudarjajo, da bi morali imeti družinski člani v dobro osebe z demenco možnost obiskov, seveda ob upoštevanju in zagotavljanju vseh potrebnih ukrepov za varovanje zdravja, kot določajo smernice inštituta za javno zdravje.

Prav tako poudarjajo, da je treba domove ustrezno ekonomsko, kadrovsko in informacijsko-tehnično podpreti. V lokalnih in nacionalnih koordinacijskih kriznih timih pa bi morali ob epidemiologih sodelovati in svetovati tudi strokovnjaki za duševno zdravje in socialni psihologi.

Izkušnje iz obdobja karantene kažejo, kako pomembno je, da se ob naraščanju okužb odzovemo pravočasno in pravilno. Zato na Spominčici spodbujajo vse pristojne, naj zagotovijo ustrezna priporočila ali smernice, ki bodo olajšali delo z osebami z demenco v institucionalnem varstvu in bili v podporo osebam z demenco v domačem okolju – ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za zagotavljanje zdravja, skladno z načeli etike, pravičnosti in enakih možnosti.


Manj socialnih stiskov, več zdravstvenih težav


Alzheimer Europe, Alzheimer's Disease International in Svetovna zdravstvena organizacija opozarjajo na pereče težave oseb z demenco in njihovih svojcev ter spodbujajo države, da se navedene problematike lotijo aktivno in humano. Kot navajajo, Alzheimer's Society iz Velike Britanije poroča, da se je v domovih starejših zaradi zmanjšanja socialnih stikov pri skoraj 80 odstotkih stanovalcih s kognitivnim upadom ali demenco poslabšalo zdravstveno stanje in počutje. Veliko težav so strokovnjaki in Spominčica zaznali tudi v Sloveniji.

Nenadna prekinitev obiskov in socialnih stikov je pri mnogih povzročila zmedenost, poglobila dezorientacijo in poslabšala zdravstveno in duševno stanje. To seveda vodi do dodatnega pritiska na osebje v domovih starejših in strokovne službe. Potencialno se s tem povečuje tveganje preobremenitve specialističnih nevroloških in psihiatričnih ambulant.

Spominčica: »Naše izkušnje iz časa karantene kažejo, kako pomembno je, da se ob naraščanju okužb odzovemo pravočasno in pravilno. Zato spodbujamo vse pristojne, da zagotovijo ustrezna priporočila ali smernice.«

Preberite še:

Komentarji: