Onesnaževalci dovoljenja vse prevečkrat »olastninijo«

Izredni inšpekcijski nadzor bo v dveh letih pod drobnogled vzel skoraj petsto zavezancev; kljub kršitvam dovoljenja doslej ni izgubil nihče od njih.
Fotografija: Tudi Termoelektrarna Šoštanj je v vrsti za predhodni postopek za OVD. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Tudi Termoelektrarna Šoštanj je v vrsti za predhodni postopek za OVD. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Od dobrih tisoč okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), izdanih v naši državi, so »združene inšpekcije« od septembra 2018 pregledale več kot tristo zavezancev, od teh 239 lani, še 165 jih lahko obisk pričakuje letos. Samo lani so odkrili kršitve pri 88 zavezancih.

Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje, elektroenergetski inšpektorji ter inšpektorji urada za kemikalije imajo v dveletni »akciji«, ki se izteče 1. septembra, nalogo opraviti pet pregledov na teden. Pri tem preverjajo, ali zavezanci delujejo v skladu z izdanim OVD, in nadzorujejo ravnanje z odpadki, hrup, emisije snovi v vode in zrak, rabo vode, ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, pa tudi okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije ter skladiščenje nevarnih snovi. Pod drobnogled so vzeli tako imenovane IED-naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega. Teh je v Sloveniji skupno 210, še slabih šestdeset jih ima OVD za obrat seveso, kjer je možnost večjih nesreč z nevarnimi snovmi. Po podatkih inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) deset zavezancev od 239 lani iz različnih razlogov v času nadzora ni obratovalo, od preostalih 229 pa kršitev niso odkrili pri 139 zavezancih. Za kršitve pri 88 zavezancih so izdali 41 odločb in 56 opozoril ter se odločili za 12 prekrškovnih postopkov in enega izvršilnega.


Večkratni kršitelji


Cementarna Salonit Anhovo načrtuje dodatne količine sosežiga odpadkov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Cementarna Salonit Anhovo načrtuje dodatne količine sosežiga odpadkov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo


V štirih mesecih leta 2018 so inšpektorji opravili 70 celovitih nadzorov, kršitev ni bilo pri 26 zavezancih, 24 pa so izdali odločbe za odpravo različnih nepravilnosti. Ustna opozorila zaradi manjših kršitev so izrekli štirinajstim, četverici so napovedali uvedbo prekrškovnega postopka, proti enemu pa zaradi neskladnosti z OVD sprožili upravni postopek. Naj omenimo nadzor v Pivovarni Laško Union, ki so ji inšpektorji izdali ureditveno odločbo zaradi emisij v vode, hrupa, ravnanja z odpadki in skladiščenja nevarnih snovi. Zaradi kršitev pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah si je opozorilo prislužil dekanski Titus, izpraznitev rezervoarja z več kot sto kubičnimi metri mazuta pa so naložili tudi stečajnemu upravitelju Pomurke iz Murske Sobote, a OVD niso odvzeli nikomur od njih.


Lafarge, Salonit in Teš v vrsti za predhodni postopek


OVD se tudi sicer kljub dokazanim kršitvam zdijo »trajna« last onesnaževalcev. Le tri bolj odmevne primere zavezancev poznamo, ki so OVD izgubili. To so Lafarge Cement, Papir Servis in Ekosistemi.

Lafarge po petih letih prosi za mletje klinkerja. FOTO: Tomi Lombar/Delo
Lafarge po petih letih prosi za mletje klinkerja. FOTO: Tomi Lombar/Delo


Ta hip je na seznamu Arsa, denimo, med drugim 59 zahtev zavezancev za predhodni postopek, med njimi so tudi (ponovno) trboveljski Lafarge, Salonit Anhovo in šoštanjska termoelektrarna. Prvi po petih letih zamrznitve prosi za dovoljenje za ponovno mletje klinkerja na trboveljski lokaciji, drugi za dodatne količine odpadkov za sežig (s 108.960 ton na 135.000 ton), Teš želi lignitu dodajati »rezervno gorivo«. Na Arsu smo preverili, kako daleč sta postopka za Lafarge in Salonit. O postopkih za Salonit, ki vključujeta prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave in tako imenovani predhodni postopek predpresoje (to je skupni postopek), še niso odločali. Arso mora v okviru prijave nameravane spremembe v obratovanju naprave namreč ugotoviti, za kakšno vrsto spremembe gre – za manjšo ali za večjo spremembo v obratovanju naprave – in ali je zanje treba izvesti novo presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje. Bolj skrivnostni so bili v primeru Lafargea, o katerem pravijo, da »še ni zaključen in ga ne moremo komentirati«.

Komentarji: