Pomoč ranljivim skupinam zaradi epidemije

Ministrstvo za delo napoveduje javni razpis, v katerem bo v treh letih nekaj manj kot dva milijona evrov za inovativne pristope štirinajstih projektov.
Fotografija: Kriza, ki je razgalila dolgoletne težave pri oskrbi v domovih za starejše, je pokazala tudi na nekatere druge pomanjkljivosti socialnovarstvenih storitev. FOTO: Jure Eržen
Odpri galerijo
Kriza, ki je razgalila dolgoletne težave pri oskrbi v domovih za starejše, je pokazala tudi na nekatere druge pomanjkljivosti socialnovarstvenih storitev. FOTO: Jure Eržen

Ljubljana – Za starejše, invalide, ljudi s težavami v duševnem zdravju, žrtve nasilja, otroke in mladostnike ter druge, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči tem ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19 in zmanjševanju njenih posledic.

V okviru javnega razpisa bo iz evropskega socialnega sklada sofinancirana izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za obravnavo in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije. Sofinanciranih bo 14 projektov, ki bodo razvili in preizkušali nove metode, oblike in pristope in nato z njimi nadgradili obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin, nastalih zaradi epidemije.


Od svetovanja do kriznih nastanitev


Skupna predvidena višina nepovratnih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od leta 2020 do 2022 bo največ 1,92 milijona evrov, od tega je 1,17 milijona namenjenih za projekte v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in dobrih 750.000 evrov v kohezijski regiji zahodna Slovenija. V tem obdobju bo ministrstvo za financiranje štirinajstih projektov za letos namenilo 300.000 evrov, prihodnje leto 1.443.750 in nato še 181.250 evrov.V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, kot so psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, postavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih nastanitev za ciljne skupine.

Vsi projekti, ki bodo sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, morajo vključevati najmanj 28 izvedenih aktivnosti, namenjenih tem skupinam. Izbrani izvajalci pa jih bodo morali začeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in jih bodo lahko izvajali najpozneje do 31. decembra 2021. Kot pravijo na ministrstvu, bo več informacij na voljo ob objavi javnega razpisa v uradnem listu in na spletni strani gov.si.

K novim pristopom in skrbi za druge skupine v okviru programov socialnega varstva so pozvali tudi v socialni zbornici. Kriza, ki jo je prinesla epidemija novega koronavirusa, namreč ni samo razgalila dolgoletnih težav pri oskrbi v domovih za starejše, temveč je tudi pokazala na nekatere druge pomanjkljivosti socialnovarstvenih storitev.


Zmanjšati neenakost


V socialni zbornici poudarjajo, da je treba povečati dostopnost do socialnovarstvenih storitev in programov, okrepiti strokovno ustrezno informiranost na področju socialnega varstva, prilagoditi izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter poskrbeti za zmanjševanje neenakosti v socialnem varstvu različnih ranljivih skupin.

Opozorili so, da so bile v zadnjih dveh mesecih, ko je bila pod drobnogledom predvsem problematika domov za starejše, spregledane druge oblike institucionalnega varstva. Te vključujejo osebe s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih, centrih za usposabljanje in druge storitve, kot je pomoč družini na domu. Pozivajo k ureditvi bivalnih razmer v domovih ter zagotovitvi več finančnih sredstev za ureditev pomoči in podpore starejšim na njihovem domu, pri čemer je treba urediti in okrepiti tudi sodelovanje z zdravstvenim sektorjem, predvsem negovalne bolnišnice.

Na ministrstvu zagotavljajo, da je eden od letošnjih ciljev več mest v domovih s podelitvijo koncesij in črpanjem evropskih sredstev. Predvidoma do konca junija bodo objavili razpis za podelitev koncesij institucionalnega varstva za 1100 novih mest. Trenutno oblikujejo delovno skupno, ki bo pregledala vse ukrepe in dobre prakse ter pripravila načrt za primer morebitnega drugega vala epidemije. Iščejo tudi rešitev za negovalne kapacitete, če bi prišlo do drugega vala epidemije, kamor bi lahko prestavili okužene stanovalce.

Preberite še:

Komentarji: