Prepletu zdravstva in socialnega varstva evropski milijoni

Ministrstvo bo sofinanciralo razvoj novih storitev za starejše. V obeh kohezijskih regijah se obeta enako število novih zaposlitev.
Fotografija: Z javnim razpisom bo ministrstvo za zdravje izbralo izvajalce, ki bodo nudili storitve za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti starejših. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Z javnim razpisom bo ministrstvo za zdravje izbralo izvajalce, ki bodo nudili storitve za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti starejših. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Na jesen življenja bodo starejšim v prihodnjih letih omogočili, da kljub različnim oviranostim, boleznim ali krhkostim čim dlje ostanejo med domačimi štirimi stenami. Z javnim razpisom bo ministrstvo za zdravje prav tako izbralo izvajalce, ki bodo nudili storitve za ohranjanje njihovih psihofizičnih sposobnosti.

Na razpis, katerega rok se je iztekel zadnji julijski dan, so se javili štirje prijavitelji. Komisija za njegovo izvedbo bo natančno vsebinsko pregledala vloge in podala odločitev o izbiri. V kolikšnem času se to utegne zgoditi, težko predvidevajo, saj je to odvisno od vsebinske popolnosti posamezne vloge, pojasnjuje pristojni.

Med razpisnimi pogoji so med drugim določili obveznost povezovanja v konzorcij. Obvezno vlogo mora v njem odigrati zdravstveni dom kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, pomočniki pa so lahko akterji, ki delujejo na njegovem območju – bodisi območna enota zavoda za zdravstveno zavarovanje bodisi drugi, ki v javni mreži skrbijo za zdravstvene in socialno varstvene storitve; tudi lekarne in nevladne organizacije. Prijavitelj mora imeti na omenjenem območju izkušnje s celodnevno institucionalno skrbjo za vsaj 120 uporabnikov, ter vsaj 50 uporabniki, ki prejemajo pomoč za družino na domu.
 

Eden od ciljev: enotna vstopna informacijska točka


V javnem razpisu je za obdobje od letos do 2022 na voljo trinajst (13) milijonov evrov sredstev, od katerih jih bo 10,5 milijonov zagotovil evropski socialni sklad. Med osrednjimi cilji je rojstvo enotne vstopne informacijske točke za oceno upravičenosti do novih storitev, testiranje ocenjevalnega orodja zanjo, razvoj in vrednotenje novih storitev, tudi e-oskrbe starejših, ki so iz različnih razlogov odvisni od tuje pomoči, oblikovanje celostne obravnave starejših in spremljanja njihovega stanja ter njihovega prehajanja med zdravstvenimi in socialnovarstvenimi storitvami.

Vstopne točke bodo organizirali znotraj zdravstvenih domov ali enot zavoda za zdravstveno zavarovanje.Na ministrstvu niso pozabili niti na kakovost: od izvajalcev pričakujejo spremljanje kazalnikov svojih storitev, krepitev znanj o paliativni oskrbi ter o varnem in večsektorskem izvajanju storitev. Nove storitve, tudi s področja e-oskrbe, morajo biti namenjene beleženju telesnih aktivnosti, zagotavljanju varnosti in spremljanju vitalnih funkcij. Omogočati morajo samostojo bivanje na domu, hitrejšo komunikacijo med starejšimi in izvajalci ter enostavnost uporabe.
 

Kdo si obeta integrirano oskrbo in nove storitve


Upravičence do novih storitev bodo določili z enotnim ocenjevalnim orodjem, ki ga določi ministrstvo. Za izdelavo ocene bodo pristojni strokovni delavci vstopne informacijske točke. Iščejo različne profile: delovni terapevti, fizioterapevti, medicinske sestre in socialni delavci, ki imajo za sabo vsak na svojem področju vsaj leto dni delovnih izkušenj, v žepu pa diplomo.

Nanje se lahko z vlogo obrnejo starejši od 65 let, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih dnevnih potreb, zaradi različnih razlogov, od bolezni, invalidnosti in poškodb do pešanja telesnih ali kognitivnih sposobnosti. V njihovem imenu jo lahko med drugim poda tudi osebni zdravnik, patronažna sestra ali center za socialno delo. Po oddaji mora strokovni delavec odločiti v petih delovnih dneh – prosilce v tem času praviloma obiščejo na domu – in če ugotovi upravičenost, za starejše predlaga priporočene storitve in koordinatorja njihove integrirane oskrbe.

Osebe, ki se jim bo ta izmaknila, bodo informirali o drugih možnih storitvah, ki jim pripadajo.
 

Po pečatu analiza


Prvi korak izvajalcev bo po podpisani pogodbi moral biti, sodeč po javnem razpisu, priprava analize obstoječega znanja. To bodo morali spisati v dveh mesecih, in sicer tako s stališča ponudnikov kot tudi uporabnikov storitev. Denimo, kakšno oskrbo potrebujejo in koliko zdravil dnevno zaužijejo, kakšna je demografska slika družin, ki prejemajo pomoč na domu in kako oddaljene so od sedeža izvajalcev.

Ugotavljati bodo morali tudi kadrovsko strukturo vseh sodelujočih v konzorciju, ob starosti, spolu in poklicu tudi trajanje zaposlitve.

Zaposlene bodo morali napotiti na usposabljanje na ministrstvo, medtem ko bodo vsi na novo zaposleni morali prisluhniti o paliativni oskrbi, bodo drugi, ki imajo za seboj že nekoliko več izkušenj, na dodatno izobraževanje morali poslati zgolj polovico neke poklicne skupine.

Nove zaposlitve. FOTO: Delo Infografika
Nove zaposlitve. FOTO: Delo Infografika


Med področji, za katera se bodo izobraževali, bo uporaba ocenjevalnega orodja za oceno upravičenosti do integrirane oskrbe oziroma novih storitev in oceno krhkosti, uporaba presejalnih testov, kratek preizkus spoznavnih sposobnosti in ocena prehranjenosti ter za koordinirano izvajanje storitev in izdelavo izvedbenega načrta, napovedujejo.

Preberite še:

Komentarji: