Primeri odvzemov vozniških dovoljenj spet nujni

V času epidemije sodišča kot nujna znova obravnavajo odvzeme vozniškega dovoljenja in zasege vozil.
Fotografija: Prekrškarji, ki so jim začasno odvzeli vozniško dovoljenje, bodo spet prednostno obravnavani. Foto Lombar Tomi
Odpri galerijo
Prekrškarji, ki so jim začasno odvzeli vozniško dovoljenje, bodo spet prednostno obravnavani. Foto Lombar Tomi

Ljubljana - Po le nekaj dneh od odredbe vrhovnega sodišča, da zaradi epidemije sodišča ne obravnavajo primerov začasnih odvzemov vozniškega dovoljenja in zasegov motornih vozil po zakonu o prekrških, je bila v uradnem listu objavljena sprememba odredbe, ki te primere spet uvršča med nujne.

Na sodiščih v času epidemije koronavirusa opravljajo izredno omejen obseg dela, na vrsti so le nujni primeri, ostali pa stojijo, zato bo pri več zadevah prišlo do zaostankov. Ne tečejo niti roki v sodnih in upravnih zadevah. Vrhovno sodišče je z odredbo konec prejšnjega meseca iz nujnih med drugim izvzelo tudi začasne odvzeme vozniških dovoljenj in začasnih zasegov vozil, kar pomeni, da bi se imetniki do njih poslovili najmanj do konca razglašene epidemije. Do nekaterih odločitev vrhovnega sodišča so kritični predvsem v Odvetniški zbornici Slovenije, kjer med drugim predlagajo tudi, da bi se več narokov lahko izvedlo tudi prek videokonference.

Poziv odvetnikov

Odvetniška zbornica Slovenije je na vrhovno sodišče in pravosodno ministrstvo naslovila poziv, naj sodišča kljub epidemiji koronavirusa obravnavajo tudi nekatere zadeve, ki niso opredeljene kot nujne oziroma naj sodišča nadaljujejo z rednim delom, kjer to lahko.

Menijo, da ni vzroka, da ne bi izvajali zadev, v katerih naroki sploh niso potrebni oziroma ne bodo izvedeni, prav tako da ne bi izvajali zadev, v katerih mora sodišče izdati samo še sodbo ali sklep in stranke čakajo samo še na odločitev sodišča. Kot najbolj pereče izpostavljajo področje delovnega in socialnega sodstva. Prav tako menijo, da ni vzroka, da se ne bi izvajali postopki glede gospodarskih sporov majhnih vrednosti, za katere naroka ni treba izvesti.

Bodo sodne počitnice krajše?

V zbornici so prepričani, da bi se obravnavale lahko vse zadeve, kjer postopki potekajo pretežno po elektronski poti in zadeve, pri katerih je mogoče izvajanje sodnih opravil opraviti brez neposrednega stika med udeleženci .

Vrhovno sodišče išče rešitve, so pa do nekaterih predlogov zbornice zadržani. Razmišljajo sicer, da bi skrajšali sodne počitnice, ki potekajo od 15. julija do 15. avgusta, s čimer bi nadoknadili nekaj izgubljenega časa.

Komentarji: