Več prostora za stanovalce z demenco

Koncesije: Sončni dom bo vsa nova mesta namenil stanovalcem z demenco, drugi ponudniki pa od 20 do 80 odstotkov
Fotografija: Mesta v domovih za starejše zadostujejo za 4,68 odstotka starejših od 65 let, pri čemer bi danes potrebovali še 475 mest. Foto Polona Malovrh
Odpri galerijo
Mesta v domovih za starejše zadostujejo za 4,68 odstotka starejših od 65 let, pri čemer bi danes potrebovali še 475 mest. Foto Polona Malovrh

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podelilo koncesije za skupno 928 dodatnih mest v domovih za starejše, ki bodo zagotovljena v prihodnjih dveh letih. S tem se bodo zmogljivosti v domovih povečale za pet odstotkov.

Konec preteklega leta je bilo v domovih za starejše 18.331 mest in v posebnih zavodih za odrasle 2375, potrebe po domski oskrbi pa se povečujejo. Že januarja je ministrstvo podelilo koncesije za 224 mest s takojšnjim začetkom izvajanja dejavnosti. S tokratno podelitvijo koncesij, z začetkom opravljanja dejavnosti do konca leta 2020, se bo javna mreža institucionalnega varstva za starejše povečala še za 704 mesta. Koncesionarji, ki so na tokratnem razpisu pridobili koncesijo z odložnim pogojem, bodo začeli delovati v letih 2019 in 2020, pojasnjujejo na ministrstvu.


Dodatna mesta na območjih v Ljubljane, Kranja, Maribora in Kopra


Koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših v osrednji Sloveniji so pridobili družba Orpea za 68 mest v Komendi in 51 v Starem trgu pri Ložu, Deos za 40 mest v Notranjih Goricah in 54 v Horjulu ter Dom Marije in Marte v Logatcu za osem mest.

Orpea je pridobila tudi koncesijo za 56 mest v Žireh in 55 v Železnikih. Na Štajerskem so koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših dobili Sončni dom v Mariboru za 60 mest, Gradbeno podjetje Drava za 150 mest v novem domu starejših občanov v Slivnici, Dom sv. Agate v Lenartu v Slovenskih goricah za 70 mest in CSO Ormož za 28 mest v medgeneracijskem centru pri Svetem Tomažu. Orpei je pripadla koncesija še za 64 mest v domu v Pivki.
Že januarja pa je ministrstvo podelilo koncesijo za sto mest v domžalskem medgeneracijskem centru Bistrica, za 60 mest v Zavodu usmiljenk v Mengšu, za 18 mest v domu starejših občanov v Gornji Radgoni in za 46 mest v domu starejših občanov v Radencih.V razpisu je bil poseben poudarek na zagotavljanju zmogljivosti za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Eden od koncesionarjev, Sončni dom Maribor, bo vseh 60 pridobljenih mest namenil stanovalcem z demenco, drugi ponudniki bodo zanje namenili od 20 do 79 odstotkov pridobljenih mest.Kot še pravijo na ministrstvu, bodo izbrani koncesionarji izvajali sodobne koncepte obravnave, ki so prilagojeni posamezniku in njegovim potrebam. Storitve bodo organizirane v manjših skupinah, oblikah gospodinjskih skupnosti, ki zagotavljajo zasebnost, varnost in domačnost v ustreznih prostorih. Osnovno poslanstvo domov za starejše je sicer izvajanje institucionalnega varstva za starejše. Domovi nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine z zagotavljanjem bivanja, organizirane prehrane, varstva in zdravstvenega varstva.


Potrebovali bi še 1600 mest


Po podatkih skupnosti socialnih zavodov je indeks pokritosti potreb domskega varstva v Sloveniji pri ciljni 4,8-odstotni vključenosti starejših 97,54, če upoštevajo tudi potrebe prebivalcev, mlajših od 65 let, pa je ta indeks 91,68. Pri tem se opirajo na podatke Sursa, po katerih je med 2,066 milijona prebivalci 401.262 starih nad 65 let, kar je skoraj petina. Mesta v domovih za starejše zadostujejo za 4,68 odstotka starejših od 65 let, pri čemer bi v tem trenutku potrebovali še 475 mest. Upoštevajoč potrebe prebivalcev, starih manj kot 65 let, pa mesta zadostujejo za 4,4 odstotka skupine, ki potrebuje oskrbo – v tem primeru bi v domovih potrebovali še 1602 mesti.

Komentarji: