Vendarle več denarja za zdravstvo

Zgornja meja odhodkov za zdravstvo se s spremmebo odloka zvišuje za 35 milijonov evrov, kar omogoča višja gospodarska rast.
Fotografija: Z dodatnimi sredstvi bi lahko skrajšali čakalne vrste in omogočili boljšo oskrbo zavarovancev. Foto Jure Eržen
Odpri galerijo
Z dodatnimi sredstvi bi lahko skrajšali čakalne vrste in omogočili boljšo oskrbo zavarovancev. Foto Jure Eržen

Ljubljana – Potem ko je gospodarska zbornica pred dobrima dvema tednoma pozvala vlado, naj spremeni odlok in sprosti bolje napolnjeno malho zbranih sredstev za zdravstvo, je ta na četrtkovi seji to vendarle storila.

Po zadnjem pozivu GZS sta si namreč skočili v lase obe za ta sredstva glavni ministrstvi: za zdravje in finance, kakor smo v Delu že pisali. Na zdravstvenem so trdili, da je ministrica že aprila predlagala, naj se ti presežki porabijo za navedene namene, da pa sta takrat vlada in finančno ministrstvo zagovarjala stališče, da vlada opravlja tekoče posle, kar naj bi pomenilo, da je onemogočena namenska poraba dodatnih povečanih prilivov v zdravstveno blagajno. Na finančnem ministrstvu so takrat zatrdili, da so bili pripravljeni spremeniti odlok, a je to zavrnila koalicija ...

Cilj: povečana dostopnost do zdravstvenih storitev

Vlada je torej vendarle zbrala pogum in »določila besedilo sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2018. Spremembe odloka bodo omogočile zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS, kar je posledica pritoka višjih socialnih prispevkov. Cilj sprememb je povečati dostopnost zdravstvenih storitev, potencialno skrajšati čakalne dobe v zdravstvu in zagotoviti boljšo oskrbo zavarovanih oseb,« so zapisali v sporočilu za javnost. Spremembe odloka mora sicer potrditi še državni zbor.
Vlada se je potemtakem odločila, da se odlok (ki med drugim določa največji možni obseg izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega financiranja – za državni proračun, proračune občin, pokojninsko in zdravstveno blagajno) spremeni, in sicer v delu, ki zadeva ZZZS za leto 2018. Vse to na srečo omogočajo višja gospodarska rast in posledično višji prispevki za socialno varnost zaradi višje zaposlenosti, kar je tudi vplivalo na višje prihodke ZZZS. Meja odhodkov se bo tako zvišala z 2,847 na 2,882 milijarde evrov. Torej za tistih 35 milijonov, ki se bodo sprostili, k čemur je pozvala tudi GZS, opozarjajoč, da bi lahko ta sredstva namenili izboljšanju dostopnosti do zdravstvenih storitev in nadaljnjemu skrajševanju čakalnih dob.

Natančen razrez bo še določen

To zdaj potrjuje tudi vlada: »ZZZS bo višje prihodke zato primarno namenil za ukrepe, ki bodo povečali dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, skrajšali čakalne dobe ter izboljšali oskrbo zavarovanih oseb. Predvidena poraba sredstev je osredotočena na plačilo povečanega obsega večine zdravstvenih storitev tako na primarni kot tudi na sekundarni in terciarni ravni, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe.« Tako pa, so zapisali v sporočilu, »naj bi znižali ali vsaj ustalili število čakajočih in skrajšali pričakovane čakalne dobe na najbolj kritičnih področjih. Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov dodatnih sredstev bo sicer določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru aneksa 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.«
Kljub vsem »igram« se je vlada le poenotila, spremenila odlok, ki ga bo zdaj poslala v državni zbor, kjer naj bi ga sprejeli po nujnem postopku, v oceno pa so ga posredovali tudi fiskalnemu svetu. Ob tem vlada zagotavlja, da dvig zgornje meje izdatkov ZZZS sicer pomeni tudi potencialni dvig zgornje meje izdatkov sektorja države, vendar bodo tri blagajne javnega financiranja na podlagi polletne realizacije ter druge enote sektorja »predvidoma lahko omogočile spoštovanje javnofinančnega cilja, kot je s tako imenovanim scenarijem nespremenjenih politik določen v programu stabilnosti za leto 2018«.

Komentarji: