Vladno poročilo o nabavi zaščitne opreme neposredno napada Marjana Šarca

Vladno poročilo nekdanjega premiera Marjana Šarca neposredno obtožuje kaznivega dejanja nevestnega dela in ogrožanja javnega zdravja ter povzročitve gospodarske škode. Ta odgovarja, da je poročilo manipulativno, zavajajoče in nevredno papirja, na katerem bo natisnjeno.
Fotografija: Dejstvo, da je koalicija vložila zahtevo za parlamentarno preiskavo, je razburilo opozicijo. To je burleska, je bilo tudi slišati. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Dejstvo, da je koalicija vložila zahtevo za parlamentarno preiskavo, je razburilo opozicijo. To je burleska, je bilo tudi slišati. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V okoli 80-stranskem poročilu vlada, v zagovoru na očitke o domnevnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme, med drugim s prstom kaže na prejšnjo vlado Marjana Šarca, da bi morala najkasneje po opozorilu Sveta EU ustrezno zaščitno opremo določiti kot blago osnovne oskrbe in nemudoma začeti postopke za njeno nabavo. »Vendar vlada pravočasno nič od navedenega ni storila,« poudarjajo in dodajajo, da so kljub opozorilom Sveta EU in splošno znanim dejstvom o pomanjkanju zaščitne opreme šele 27. februarja 2020 začeli preverjati stanje zaščitne opreme v zdravstvenih ustanovah.

Nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca še obtožujejo, da je zavajal slovensko in širšo javnost ter zdravstvene in druge institucije z izjavami, češ da ima Slovenija dovolj zalog ter da ima pripravljen celovit načrt za primer izbruha epidemije koronavirusa, ki ga bo vlada aktivirala, če bo treba. »Takšnega načrta ob primopredaji vladnih poslov 13. marca novi vladi ni predal ne Marjan Šarec ne kdorkoli od pristojnih ministrov.«

Preberite še: Kako je Janez Janša matiral opozicijo

»Že površen pregled osnovnih dejstev in zaporedje dogajanj v svetu, EU in v Sloveniji v februarju in marcu 2020 kaže, da Marjan Šarec kot predsednik 13. vlade Republike Slovenije očitno ni vestno ravnal v službi. Najbolj sporna je odločitev, da se za potencialno okužene povratnike iz žarišča v Italiji ne odredi karantena in da se pravočasno ne zapre oziroma zdravstveno nadzoruje meja z Italijo. Zaradi tega so nastale dodatne resne posledice za zdravje in življenje ljudi ter večja gospodarska škoda. Njegovo ravnanje oziroma opustitev dolžnega ravnanja vsebuje poleg znakov kaznivega dejanja po 258. členu kazenskega zakonika tudi elemente kaznivega dejanja po 177. členu zakonika,« je med drugim zapisano v vladnem poročilu o nabavi zaščitne opreme.

Zaradi nevestnega dela sta po kazenskem zakoniku predvidena denarna kazen in do tri leta zapora, 177. člen pa predvideva denarno kazen in celo do osem let zapora. 

FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
Minister za zdravje Aleš Šabeder pa da je šele po pritiskih zdravniške zbornice, zdravstvene stroke in novonastajajoče koalicije na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih podpisal odredbo o razglasitvi epidemije. Odredba je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri. Slovenija, čeprav neposredna soseda glavnega evropskega žarišča v severni Italiji, je epidemijo razglasila šele dan za tem, ko je WHO razglasila pandemijo, in celih 14 dni kasneje, kot so to storile nekatere od Italije mnogo bolj oddaljene Baltske države. Iz korespondence ministra za zdravje Šabedra izhaja, da mu Marjan Šarec hitrejšega ukrepanja v posamičnih primerih prej ni dovolil, je zapisano v poročilu vlade, oziroma ga je celo aktivno preprečeval.

Priporočamo: V stiku z novim koronavirusom vsak 30. Slovenec

Vlada Janeza Janše je sklenila, da bo v začetku prihodnjega meseca zavod za blagovne rezerve prenehal centralno nabavljanje zaščitne opreme. Zavod naj za še nerealizirane pogodbe za dobavo zaščitne opreme začne pogajanja z dobavitelji za korekcijo cen navzdol in skrajšanje dobavnih rokov.


Računsko sodišče naj revidira nabave

 
Vlada predlaga računskemu sodišču revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja za prve štiri mesece zavoda za blagovne rezerve v letošnjem letu in vseh postopkov nakupa, najema in vzdrževanja ventilatorjev v vseh slovenskih bolnišnicah v zadnjih petih letih.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je sicer že pojasnil, da je računsko sodišče v ponedeljek izdalo sklep o uvedbi revizije glede nabave zaščitne opreme. Revidirali bodo vlado, ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za obrambo in zavod za blagovne rezerve.
 

Šarčeva vlada kupovala po višjih cenah


Že včeraj pa so ob zahtevi za parlamentarno preiskavo nabave zaščitne opreme in seji komisije za nadzor javnih financ opozorili še, da so bile maske FFP2 za časa vlade Marjana Šarca kupljene 36 odstotkov dražje in ventilatorji po 45 odstotkov višji ceni od povprečne cene, po kateri so tekle dobave v času vlade Janeza Janše. Povprečna vrednost mask FFP2, po kateri je Slovenija dobavljala zaščitno opremo v marcu, je 3,4 evra, cene pa so se gibale, odvisno od dobavitelja, od tri do šest evrov.Aktualna vrednost naročene zaščitne opreme v tem trenutku sicer znaša 92,7 milijona evrov, vrednost doslej realiziranih dobav pa 42,4 milijona evrov.

Od 59 pogodb, ki jih je sklenil zavod za blagovne rezerve, pa je – kot je razkril že prejšnji teden obrambni minister Matej Tonin – približno polovica takih, ki »imajo kljukice« medresorske skupine, oziroma približno polovica poslov ni imela odobritve medresorske delovne skupine. Hkrati je medresorska skupina odobrila tudi 13 ponudnikov, s katerimi pogodbe niso bile sklenjene. Vzroki za to pa so, da so se nekatere pogodbe sklepale pred oblikovanjem skupine, »drugi razlog pa je, da so se še vedno sklenile pogodbe, kjer ni bilo teh kljukic«. V določenem trenutku je skupina nehala delovati, ker je bilo na »zalogi« več ponudnikov, ki so ustrezali pogojem, a blagovne rezerve niso sklepale pogodb, je dodal.

V državi naj bi poskušali zagotoviti tudi domačo proizvodnjo zaščitne opreme, zato bo vlada v proračunu za letos zagotovila en milijon evrov za razvoj in pričetek proizvodnje ventilatorjev v Sloveniji ter milijon evrov za slovensko proizvodnjo zaščitnih mask tipa FFP2 in FFP3.

Preberite še:

Komentarji: