Predstavitvena informacija

Z inovativnimi oblikami učenja do praktičnih izkušenj

Skoraj 1000 študentov je v projektih ŠIPK pridobilo nove kompetence in praktična znanja za lažji vstop na trg dela.
Fotografija: Utrinek z zaključne prireditve projekta: Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje, ki je bila izvedena v sodelovanju s samostojnim visokošolskim zavodom Visoka zdravstvena šola v Celju in Splošno bolnišnico Celje.
Odpri galerijo
Utrinek z zaključne prireditve projekta: Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje, ki je bila izvedena v sodelovanju s samostojnim visokošolskim zavodom Visoka zdravstvena šola v Celju in Splošno bolnišnico Celje.

V sklopu programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so bili tudi v minulem študijskem letu uspešno izvedeni številni projekti.
Vključenih je bilo skoraj 1000 študentov iz 46 različnih visokošolskih zavodov. Nastalo je 113 raznovrstnih projektov.

Študenti so pridobivali nova znanja, kompetence in veščine, ki jih še kako potrebujejo za hitrejšo in uspešnejšo vključitev na trg dela. Pridobivanje novih kompetenc in praktičnih znanj v sodobnem času postaja vse bolj pomembno. S sodelovanjem v interaktivnih projektnih skupinah programa ŠIPK pridobijo izkušnje, ki so poleg rednih študijskih obveznosti zagotovo uporaben vir znanja. Skozi razvijanje in snovanje projektnih idej so se mladi naučili razmišljanja zunaj okvirov, pred vstopom na trg dela so pridobili številne delovne izkušnje, znanja in praktične veščine, kar jim lahko bistveno olajša iskanje prve zaposlitve.

Program ŠIPK spodbuja povezovanje študentov, visokošolskih zavodov in raznovrstnih organizacij z negospodarskega področja z društvi, zavodi in drugimi neprofitnimi organizacijami. Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije za dvig zdravja starostnikov, Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti, Razvoj platforme namenjene zmanjševanju poškodb nogometašev, Kreativne delavnice za različne starostne skupine otrok, Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje, Promocija preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, so le nekateri izmed 113 uspešno izpeljanih projektov. Zanje sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada namenila 1.838.282 evrov.

Študenti so med izvajanjem projektov vzpostavili nova poznanstva, pridobili so praktična znanja, razvili številne kompetence in s tem povečali možnosti zaposlitve. V projektno skupino se je vključilo od 6 do 10 študentov, kjer so pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz raznovrstnih organizacij odkrivali nove načine za reševanje izzivov sodobnega časa.

Povzetke vseh 113 uspešno izvedenih projektov si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/projekti-20192020

ŠIPK = dobre prakse, inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj

.
.


Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.