Za leto 2023 v načrtu 48,4 milijona evrov primanjkljaja prihodkov nad odhodki

Načrtovani primanjkljaj bo zavarovalnica konec leta 2022 v celoti pokrila z lastnimi viri.
Fotografija: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Upravni odbor zdravstvene zavarovalnice je danes na seji med drugim oblikoval predlog finančnega načrta za leto 2023 in ga posredoval skupščini zavoda v sprejem. Za leto 2023 je načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 48,4 milijona evrov, ob transfernih sredstvih iz državnega proračuna v višini 330,6 milijona evrov in prenosu 55 milijonov evrov zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024 zaradi uskladitve odhodkov z najvišjim obsegom izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 in z možnimi viri financiranja.

Načrtovani primanjkljaj bodo konec leta 2022 v celoti pokrili z lastnimi viri, ki izhajajo iz nerealiziranega obsega programa zdravstvenih storitev v letu 2022 in višjih prihodkov od prispevkov, še sporočajo z  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Pri načrtovanju poslovanja ZZZS za leto 2023 so upoštevali zadnji veljavni makroekonomski okvir razvoja Slovenije UMAR  - jesensko napoved 2022 ter določila zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je državni zbor sprejel odlok, v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 v višini 4.340 milijonov evrov. Predlog finančnega načrta za leto 2023 temelji tudi na usmeritvah Ministrstva za zdravje. To pomeni, da se v okviru materialnih stroškov pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev ne upošteva indeksacija, ki je bila v projekciji za leto 2023 načrtovana v višini okrog 66 milijonov evrov. Ministrstvi za finance in za zdravje bosta pristopila k določitvi novega indeksa oziroma medicinske inflacije, ki bo bolje odražala rast stroškov v zdravstvu, kar bi lahko upoštevali pri rebalansu finančnega načrta, še napovedujejo v ZZZS. Poleg tega tudi ne bodo upoštevali sprememb in uvedb novih obračunskih modelov v ocenjeni vrednosti 41 milijonov evrov. Glede na to, da splošni dogovor za pogodbeno leto 2023 še ni sprejet, ga v finančnem načrtu za leto 2023 ne bodo upoštevali. Načrtujejo pa prenos odhodkov za zdravstvene storitve - tretji del decembrskih akontacij - v leto 2024 v višini 55 milijonov evrov.

image_alt
Kljub čakalnim vrstam so dragoceni termini za pregled prazni

Negotovo leto, ki prihaja

Tudi v letu 2023 bodo pogoji poslovanja negotovi in spremenljivi predvsem zaradi negotovih gospodarskih razmer, neznanih vplivov splošnega dogovora za leto 2023 in zaključkov pogajanj o plačah v dejavnosti zdravstva, deloma pa tudi še zaradi vpliva nalezljive bolezni covid-19, sporočajo z ZZZS in dodajajo, da bodo skrbno spremljali gibanje prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj pristopili k zagotavljanju zadostnih virov financiranja, spremembi odloka in nato k rebalansu finančnega načrta za leto 2023.

Predlog finančnega načrta ZZZS za prihodnje leto bo obravnavala skupščina ZZZS na seji 14. decembra 2022. Nanjo so povabili tudi Danijela Bešiča Loredana, ministra za zdravje, Klemna Boštjančiča, ministraza finance, Marjana Pintarja, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Preberite še:

Komentarji: