Zaposleni v Sloveniji več kot tri četrtine časa delajo efektivno

V zasebnem sektorju za tri odstotke več efektivnih delovnih ur, a tudi na račun izobraževanja
Fotografija: Najmanj so odsotni z dela zaposleni v gradbeništvu. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Najmanj so odsotni z dela zaposleni v gradbeništvu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zaposleni v Sloveniji porabijo več kot tri četrtine (76,5 odstotka) vseh razpoložljivih delovnih ur efektivno, je pokazala raziskava državnega statističnega urada. Slabo petino ur porabijo za dopust in bolniško, 4,9 odstotka za malico, le 0,2 odstotka v povprečju pa za izobraževanje. Obstajajo razlike med javnim in zasebnim sektorjem.
 

Le 0,1 odstotek delovnega časa čakajo na delo


Struktura delovnega časa se od zadnje take raziskave leta 2012 do leta 2016, ki je bilo raziskano, ni bistveno spremenila. Večino delovnih ur (kar 983 odstotka) so zaposleni opravili v rednem delovnem času, 1,6 odstotka pa v obliki plačanega nadurnega dela. Neplačanega nadurnega dela raziskava ni merila. Le 0,1 odstotka delovnih ur so zaposleni porabili za čakanje na delo ter za zastoje pri delu.

...
...

 

V zasebnem sektorju več dela, manj izobraževanja


V zasebnem sektorju je delež efektivnega dela v razpoložljivem delovnem času 77,8 odstotka, v javnem pa 74,1 odstotka. Razlika izhaja iz dejstva, da so zaposleni v javnem sektorju več odstotni z dela zaradi rednega letnega dopusta, starševskega dopusta ob rojstvu otrok in bolniške odsotnosti z dela do 30 dni. V javnem sektorju se tudi več izobražujejo (toda samo 0,2 odstotka vseh delovnih ur) kot v zasebnem.

Delež efektivnih delovnih ur je višji v manjših podjetjih kot v večjih. Višji delež efektivnih ur beležijo registrirane fizične osebe (80 odstotkov) v primerjavi s pravnimi osebami (76,3 odstotka).
 

Največ novorojenčkov imajo zaposleni v zdravstvu, v finančnem in zavarovalniškem sektorju


In še nekaj zanimivosti: Najmanj so odsotni z dela v gradbeništvu, največ v rudarstvu. Največ rednega letnega dopusta imajo v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (12 odstotkov ur), nato v rudarstvu, javni upravi, obrambi in socialni varnosti (11,7 odstotka ur), najmanj pa v gostinstvu (8,1 odstotka ur). Največ novorojenčkov in z njimi povezanim starševskim dopustom je v zdravstvu in sociali (2,0 odstotka) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1,9 odstotka ur). Največ se strokovno izpopolnjujejo oskrbovalci z elektriko, plinom in paro (0,9 odstotka ur) ter v finančni in zavarovalniški dejavnosti (0,7 odstotka ur).

Komentarji: