Zdravstveno zavarovanje med »koronavirusnimi« počitnicami

Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom, pravi Klemen Ganziti z ZZZS.
Fotografija: ZZZS zavarovanim osebam svetuje, da si pred začasnim bivanjem v tujini pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
ZZZS zavarovanim osebam svetuje, da si pred začasnim bivanjem v tujini pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ali je v obdobju koronavirusnih problemov, ki nas spremljajo tudi v poletnem počitniškem času, treba imeti še posebej urejeno zdravstveno zavarovanje, če Slovenci zbolijo za koronavirusom v tujini, ali ne?


ZZZS zavarovanim osebam svetuje, da si pred začasnim bivanjem v tujini pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini. Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Čas od naročila do prejema kartice je najmanj štiri delovne dni. Zavarovanim osebam letos svetujemo, da tudi na počitnicah v tujini ravnajo odgovorno in skrbijo za zdravje ter upoštevajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini je tudi v obdobju pandemije nalezljive bolezni covid-19 enak in zajema nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah.


Kaj v osnovi pokriva mednarodna zdravstvena kartica in česa ne?


Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini je tudi v obdobju pandemije nalezljive bolezni covid-19 enak in zajema nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah, p
Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini je tudi v obdobju pandemije nalezljive bolezni covid-19 enak in zajema nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah EU, EGP in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah, p


Obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini obsega nujne in potrebne zdravstvene storitve v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švici ter nujno zdravljenje in nujne zdravstvene storitve v drugih državah. Postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.

Evropska kartica ne krije storitev, ki se nanašajo na stroške prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino, zdravstvenih storitev turističnih in drugih zasebnih ambulant, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže, prav tako ne stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod, in participacije oziroma stroškov obveznih doplačil.


Ali se še vedno dogaja, da v zasebnih zdravstvenih ordinacijah naše mednarodne zdravstvene kartice ne sprejmejo? Ali lahko z ustreznimi računi potem v domovini uveljavimo povračilo teh zdravstvenih stroškov?


Pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem velja opozoriti, da tako imenovane turistične ambulante nimajo sklenjene pogodbe s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO), zato je treba v teh ambulantah stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Nekatere turistične ambulante so v prostorih zdravstvenega doma, zato morajo biti zavarovane osebe še posebej pozorne, ali ambulanta, v kateri iščejo pomoč, sprejme evropsko kartico.


Karikatura: Marko Kočevar
Karikatura: Marko Kočevar


V primeru, da imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem na Hrvaškem težave z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v skladu z evropskimi pravnimi predpisi, lahko v času od 8. do 16. ure pokličejo na brezplačni beli telefon hrvaškega ministrstva za zdravje 0800 7999, brezplačno številko HZZO 0800 7979 ali hrvaško nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo +385 1 644 9090.

Če morajo zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same (ker jih, denimo, uveljavljajo zunaj javne zdravstvene mreže), jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na podlagi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov v upravičenih primerih povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica.

Ob tem naj opozorimo, da imajo nekatere države uveden sistem participacije, ko morajo pacienti prispevati določeno vrednost zdravstvene storitve oziroma pavšalno vrednost na primer za sprejem v bolnišnico, dan ležanja v bolnišnici, obisk zdravnika, izdani recept. Ker so naše zavarovane osebe, ki nujne in potrebne zdravstvene storitve uveljavljajo v državah EU, EGP in Švici, skladno z evropskim pravnim redom izenačene z državljani oziroma zavarovanci države, v kateri uveljavljajo zdravstveno storitev, so ravno tako dolžne plačati participacijo. Ta pa ni predmet povračila ZZZS.

Kaj pokriva mednarodno zdravstveno zavarovanje, če zbolimo na počitnicah in potrebujemo bolniško zdravljenje v tujini?


Z evropsko kartico lahko v državah članicah EU, EGP ali Švici uveljavljamo zdravstvene storitve, ki so nujne oziroma potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Storitve uveljavljamo neposredno pri zdravnikih in v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, skladno s predpisi države, v kateri potrebujemo zdravniško pomoč.

Preberite še:

Komentarji: