OKS s podporo članic naslovil pobude na vladni strokovni svet za šport

Gre za področja sponzorstev, donacij, nagrad, dohodninskih razredov, prispevkov za socialno varnost in prihodkov športa od iger na srečo.
Fotografija: Slovenski šport pričakuje še bolj konkretne poteze slovenske vlade. FOTO: CEV Press Release
Odpri galerijo
Slovenski šport pričakuje še bolj konkretne poteze slovenske vlade. FOTO: CEV Press Release

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez se je s široko podporo svojih članic pridružil pobudi Strokovnega sveta RS za šport za zagotavljanje spodbudnejšega davčnega okolja za področje športa skozi dopolnitev zakona o spremembi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je trenutno v državno-zborskem postopku. Posvetovalni organ Vlade RS za področje športa, Strokovni svet RS za šport, je namreč pripravil konkretne predloge, usmerjene v ustvarjanje razmer za dodatno financiranje športa, predvsem skozi mehanizme davčnih olajšav za gospodarstvo ob vlaganju v športno dejavnost. Gre za pobude Strokovnega sveta RS za šport, ki se v veliki meri sklada s pobudami, ki jih je Olimpijski komite Slovenije naslavljal na Vlado RS v preteklih mesecih. Najpomembnejša področja, ki bi jih veljalo sistemsko urediti, so:


Sponzorstva oz. odhodki pravnih oseb za namen sponzorstva

Predlagali smo, da se sponzorju davčno priznajo odhodki v višini trikratnika danega sponzorstva (doslej so priznani v višini danega sponzorstva).


Donacije

Predlagali smo, da se prizna delež davčno priznanih donacij v višini 10 odstotkov obdavčljivih prihodkov (doslej 0,3 % obdavčljivih prihodkov).


Znesek neobdavčenih izplačil društev

Na OKS se zavzemamo, da se prizna znesek neobdavčenih izplačil članom društev do maksimalne višine 1000 EUR mesečno po osebi, za namen plačil npr. strokovnih delavcev, igralcev, trenerjev, administrativnega in tehničnega osebja ipd.


Nagrade

Predlagali smo, da se športnikom z osvojeno kolajno na olimpijskih igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih nagrade izplačajo neobdavčeno do zneska 50.000 evrov, ne glede na to, katera pravna oseba je izplačevalec nagrade – zveza, društvo ali sponzor.


Dohodninski razred

Predlagali smo uvedbo novega dohodninskega razreda z letno osnovo nad enim milijonom evrov, z 10 % obdavčitve.
Zaposlitev določene skupine vrhunskih športnikov (dobitniki kolajn na največjih tekmovanjih ali najvišji razred kategorizacije).
Predlagamo dodatno davčno olajšavo v višini izplačane bruto plače,  pri davku od dohodkov pravnih oseb za določeno prehodno obdobje (npr. 5 let). S tem želimo spodbuditi zaposlovanje zaslužnih športnikov po karieri.


Prispevki za socialno varnost

Predlagamo, da se prispevki za socialno varnost strokovnih delavcev v športu in športnikov  obravnavajo enako kot v invalidskih organizacijah, pri katerih se obračunajo in ne plačajo ali pa se plača manj (do 20 %) obračunanih prispevkov.


Prihodki športu od iger na srečo

Podpiramo izključno spremembe na zakonodajnem področju iger na srečo, utemeljene s konkretnimi projekcijami, ki bodo športu trajno zagotovile dodatna finančna sredstva. Cilj je povečati realni znesek finančnih sredstev, ki so trenutno namenjena športu.
Olimpijski pozdrav!
Olimpijski komite Slovenije

Komentarji: