Predstavitvena informacija

Univerza na Primorskem zaposluje diplomante UP v novi Alumni pisarni

Preverite, ali ste primeren kandidat za zaposlitev.
Fotografija: Univerza na Primorskem zaposluje diplomante UP. FOTO: Univerza na Primorskem
Odpri galerijo
Univerza na Primorskem zaposluje diplomante UP. FOTO: Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem (UP) kot mlada, inovativna in mednarodna univerza beleži dodatne možnosti razvoja v njenem trajnostnem delovanju, odgovornem sodelovanju z okoljem ter doprinosu tehnološkega razvoja in podpori najbolj perspektivnih študentov ter mladih raziskovalcev v domačem okolju in širše.

Zasnovala je tri medsebojne povezujoče pilotne projekte – Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP):

 • Zelena UP: lepo in trajnostno visokošolsko okolje na UP,
 • Digitalna UP: digitalna preobrazba UP na področju družboslovja, storitev in javnega zdravja,
 • Vključujoča UP: vzpostavitev ekosistema v trikotniku univerza – študenti/diplomanti – okolje za trajnostni razvoj vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni in mikrodokazil.

Z njimi želi uresničevati zastavljeni cilj, tj. prenova visokošolskih strokovnih študijskih programov UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0.

Znotraj Vključujoče UP vzpostavlja novo Alumni UP pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta GDI UP.

Alumni pisarna UP

Alumni pisarna bo:

 • osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem (pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze);
 • stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju;
 • pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami kot z diplomanti;
 • skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze.

Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in dogodki. Delo bo zelo raznoliko in kreativno.

Koga iščemo - profil kandidatov: 

Iščemo zelo raznolike profile, diplomante Univerze na Primorskem, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za naše alumne in širše. Položaji so odprti tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik bo angleščina.

Naš idealni kandidat je zaključil študij na UP in nato del svoje kariere preživel v podjetjih in organizacijah v tujini ali Sloveniji, zdaj pa želi del svojih izkušenj prenesti v akademsko okolje. Pozna delovno okolje in razume, kakšno vlogo bi morala univerza igrati kot gonilec regionalnega razvoja, ter se zaveda procesov, ki jih mora akademska institucija opraviti, da bo to vlogo tudi prevzela. 

Strokovni sodelavci bodo izbrani na način, da bo zagotovljeno vsebinsko pokritje vseh študijskih vsebin, ki jih razvija UP.

Kaj ponujamo?

 •  delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,
 •  strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,
 •  posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,
 •  po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,
 •  neomejeno količino novih izzivov.

Potrebna znanja, kompetence: 

 •  aktivno znanje angleščine,
 •  odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 •  občutek za odgovornost in usmerjenost k rezultatom,
 •  smisel za upravljanje s časom in razporejanje prioritet,
 •  pozitivna naravnanost in vztrajnost,
 •  sposobnost navezovanja stikov in mreženja,
 •  sposobnost učinkovitega govornega in pisnega izražanja,
 •  prilagodljivost in samoiniciativnost,
 •  poznavanje paketa MS Office in
 •  poznavanje načel performance marketinga in socialnih platform.

Izobrazba:

 •  zaključen magistrski študijski program 2. stopnje na Univerzi na Primorskem

Delovne izkušnje:

 •  najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju magistrske izobrazbe, pridobljene na Univerzi na Primorskem

FOTO: Univerza na Primorskem
FOTO: Univerza na Primorskem

Delovno razmerje: 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 za polni delovni čas, 40 ur na teden, s poskusnim delom treh (3) mesecev in se sklepa za potrebe projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno mesto je uvrščeno v 33. plačni razred. 

Zainteresirani?

Pošljite pisno ponudbo z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do:

 •  10. 12. 2022
 •  na e-naslov: kadrovska@upr.si (ali po pošti na naslov: Univerza na Primorskem, Pravna in kadrovska služba, Titov trg 4, 6000 Koper)

Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) so trije pilotni projekti, osredotočeni na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0.  Projekt GDI UP sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep Investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


Naročnik oglasne vsebine je Univerza na Primorskem