Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Cilj je postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije

Nuklearna elektrarna Krško v svetu velja za unikatni primer meddržavnega lastništva jedrske elektrarne, ki z zanesljivostjo in konkurenčno proizvodnjo v primerjavi z drugimi viri zagotavlja ugoden položaj slovenskega in hrvaškega gospodarstva ter sprejemljivo raven energetske neodvisnosti obeh držav.
Skupina GEN učinkovito trži električno energijo. FOTO: Skupina GEN
Skupina GEN učinkovito trži električno energijo. FOTO: Skupina GEN
2. 11. 2023 | 17:42
17. 11. 2023 | 16:42
7:40

Skupina GEN je vodilni regijski izvajalec prehoda v samopreskrben in nizkoogljičen elektroenergetski sistem na temelju kombinacije jedrske energije in obnovljivih virov. Z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno preskrbo z energijo in energetskimi storitvami.

Skupina GEN električno energijo proizvaja iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije oziroma jedrske, vodne in sončne energije. Kar 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN, je iz nizkoogljičnih virov električne energije. Na leto proizvedejo od 5600 do 6300 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Po oddaji hrvaškega dela električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško znaša delež proizvodnje skupine GEN približno 30 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah.

Skupina GEN učinkovito trži električno energijo. Pri tem uporabljajo znanje, profesionalen pristop in ustvarjalno energijo. Združujejo funkcije za učinkovito obvladovanje tveganj nakupa, trgovanja in prodaje električne energije. Z zagotovljenim zakupom moči in električne energije proizvodnim virom v skupini omogočajo zanesljive in stabilne prihodke, krovna družba pa poskrbi za optimalno prodajo moči in električne energije vse do končnih kupcev. Ti tako dobijo kakovostno storitev celovite preskrbe z električno energijo in optimizacijo svojih nabavnih poti. Pomembna strateška dejavnost so tudi vlaganja v vzdrževanje in optimizacijo dosedanjih ter razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. Sovlaganje v različne nove energetske projekte je za energetsko skupino izziv in priložnost. Le tako lahko zagotavljajo zadostne količine električne energije in zmanjšujejo energetsko uvozno odvisnost Slovenije.

Dejan Paravan, generalni direktor Skupine GEN. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Dejan Paravan, generalni direktor Skupine GEN. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Naša vizija je postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične električne energije po konkurenčni ceni, odličen v mednarodnem merilu,« napoveduje Dejan Paravan, generalni direktor Skupine GEN.

S trajnostnimi investicijami v zeleno prihodnost Sočasnost podnebne in energetske krize je bistveno spremenila razmere v evropski energetiki. Izkazalo se je, da je energetska uvozna odvisnost ena od ključnih ovir strateškega razvoja države, zato so razlogi za krepitev samopreskrbe z električno energijo močnejši kot kadarkoli do zdaj.

Za uspešno soočanje z izzivi prihodnosti so pripravili vizijo, ki vključuje stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno koristijo že zdaj, s sedanjim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost od zunanjepolitičnih, ekonomskih, naravnih in drugih vplivov.

V investicijska prizadevanja kratkoročno usmerjajo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Z investicijami v obnovljive vire energije pomembno pripomorejo k doseganju nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža obnovljivih virov. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije tudi dolgoročna raba jedrske energije, zato GEN energija pripravlja vse potrebno za investicijo v novo jedrsko elektrarno v Krškem.

Skupina GEN je predana uresničevanju trajnostnega razvoja, saj se močno zaveda, da za učinkovito soočanje z okoljsko-podnebnimi in družbeno-ekonomskimi izzivi potrebujemo prilagodljivo in odporno družbo. Z usmeritvami k trajnostnemu poslovanju na temeljih trajnostne politike ESG sledijo slovenskim in evropskim zakonodajnim zavezam.

Simulacija JEK2. FOTO: Skupina GEN
Simulacija JEK2. FOTO: Skupina GEN

Drugi blok jedrske elektrarne je nujen Drugi blok jedrske elektrarne (Jek 2), osrednji strateški in razvojni projekt skupine GEN, je tako ena ključnih rešitev za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, kot pomemben domači vir energije pa bo v prihodnosti, ob opustitvi uporabe fosilnih goriv, odločilno prispeval k znižanju naše energetske uvozne odvisnosti in s tem ohranitvi nacionalne energetske varnosti. Cilj Jek 2 je skupaj z obnovljivimi viri energije Sloveniji zagotoviti razmeroma hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja na dolgoročno zanesljiv, varen, do okolja odgovoren in ekonomsko učinkovit način. Kot stabilen proizvodni objekt je Jek 2 nujen tudi zaradi zagotavljanja sistemske podpore razpršenim obnovljivim virom.

Drugi blok jedrske elektrarne je medgeneracijski projekt, ki bo zagotavljal kakovost preskrbe z elektriko dolga desetletja – to bo sodobna jedrska elektrarna z obratovalno dobo več kot šestdeset let. Nova jedrska elektrarna bo tako dolga desetletja zagotavljala zanesljivo preskrbo z nizkoogljično električno energijo po stabilni in predvidljivi ceni, s čimer bo spodbujala gospodarski in družbeni razvoj ter povečevala kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije, v primeru dogovorov o skupnih vlaganjih pa tudi Hrvaške.

V družbi so letos spremenili zasnovo projekta tako, da bi lahko namesto do zdaj predvidenega 1100-megavatnega bloka zgradili večji blok z močjo do 2400 megavatov ali dva bloka. S tem so razširili nabor potencialnih dobaviteljev, kar odpira dodatne možnosti za soinvestitorstvo.

Sicer obsežna investicija v Jek 2 bo omogočila elektrarno z dolgo življenjsko dobo ter zelo stabilnim in zanesljivim obratovanjem. To pomeni proizvodnjo velikih količin nizkoogljične električne energije, kar ji na enoto znižuje ceno. Nuklearka kot zelo stabilen vir zagotavlja zanesljiv elektroenergetski sistem ne zgolj v Sloveniji, temveč tudi širše v regiji.

Jedrska elektrarna Krško osvetljuje Slovenijo in Hrvaško

Sedanja jedrska elektrarna v Krškem zagotavlja približno petino potreb Slovenije po električni energiji in približno 16 odstotkov na Hrvaškem. V svetu velja za unikatni primer meddržavnega lastništva jedrske elektrarne, ki z zanesljivostjo in konkurenčno proizvodnjo v primerjavi z drugimi viri zagotavlja ugoden položaj slovenskega in hrvaškega gospodarstva ter sprejemljivo raven energetske neodvisnosti obeh držav.

Krška nuklearka je tako pomemben temelj elektrogospodarstva Slovenije in Hrvaške, zaradi premišljenih stalnih varnostnih in organizacijskih nadgradenj je primerljiva s sodobnimi jedrskimi elektrarnami tretje generacije.


Naročnik oglasne vsebine je Skupina GEN

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine