Davki in interventni zakoni. Kaj morate vedeti

Državni zbor je sprejel več interventnih zakonov, ki se dotikajo tudi davčnega področja. S pomočjo Finančne uprave pojasnjujemo te spremembe.
Fotografija: Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine se s konca maja prelaga na konec junija. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Odpri galerijo
Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine se s konca maja prelaga na konec junija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Državni zbor je sprejel več interventnih zakonov, ki se dotikajo tudi davčnega področja. S pojasnili finančne uprave (Furs) pojasnjujemo te spremembe.

 
Kako se spreminjajo roki za predlaganje davčnih obračunov?

 
Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej ) za lani se zamakne za dva meseca na 31. maj, ki se zaradi nedelje izteče 1. junija letos. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do zdaj.

 
Kako se spreminjata akontacija dohodnine in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb?

 
V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Furs bo pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži prek eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Pripravljen bo tudi elektronski obrazec.
 

Kako se določa rok za določitev nove zavarovalne osnove?

 
Zaradi preložitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prelaga na junij letos. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za junij 2020.

 
Kako lahko zavezanec zaprosi za odlog in obročno plačilo davka?
 

Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje prek eDavkov ali izjemoma prek elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega koronavirusa.
 

Za kaj sta mogoča odlog in obročno plačilo?

 
Denimo za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.

Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje prek eDavkov ali izjemoma po elektronski pošti, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega
Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje prek eDavkov ali izjemoma po elektronski pošti, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega

 

Kaj je z informativnimi izračuni dohodnine?

 
Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine se s konca maja prelaga na konec junija. Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine – če zavezanec ne prejme informativnega izračuna – pa se s konca julija preloži na konec avgusta. Furs bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal informativni izračun dohodnine v takšnih rokih kot pretekla leta. Fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, pa bodo svoj informativni izračun dohodnine prejele do konca junija.
 

Kaj morajo o odlogu prispevkov za socialno varnost vedeti samozaposleni?

 
Samozaposlenim bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v aprilu, maju in juniju letos. Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, torej mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. marca 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. marca 2022 na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

 
Kateri samozaposleni do tega ukrepa ni upravičen?

 
Če ima neporavnane obveznosti, ki zapadejo v plačilo do 28. februarja letos, višje kot 50 evrov in jih ne bo poravnal do 6. aprila 2020. Če obveznosti poravna do tega datuma, mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.
 

Kako naj delodajalci, ki želijo uveljavljati nadomestilo plače, izpolnijo obrazec REK?

 
Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri zavodu za zaposlovanje. Delodajalec mora ob izplačilu nadomestila plače, najkasneje na dan izplačila, predložiti obrazec REK-1. Na obrazcu REK ni predvideno ločeno posredovanje podatka o tem, da bo delodajalec naknadno uveljavljal delno povračilo nadomestila plače. Na Fursu pojasnjujejo, da mora delodajalec za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo vpisati v polje M02.

Komentarji: