Predstavitvena informacija

Do boljše likvidnosti s pobotom

»Vključitev v pobot je zelo racionalna odločitev,« poudarja mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES.
Fotografija: Vključite se v ePobot. FOTO: AdobeStock
Odpri galerijo
Vključite se v ePobot. FOTO: AdobeStock

V času omejenih poslovnih možnosti se podjetja srečujejo ne le s težavo pridobivanja naročil, temveč tudi z uravnavanjem likvidnosti. Da bi se izognili likvidnostnemu krču in pomagali gospodarstvu, je država v drugem in tretjem zakonodajnem paketu sprejela vrsto ukrepov, ki bodo pomagali gospodarstvu premagati posledice krize in se čim prej vrniti v ustaljene poslovne vode.

Eden prvih ukrepov je bila sprememba plačilnih rokov. Tako se pri poravnavanju obveznosti od 30. aprila 2020 uporabljajo naslednji plačilni roki:
•    8-dnevni plačilni rok javnega sektorja za plačilo obveznosti upniku iz zasebnega sektorja, 
•    60-dnevni plačilni rok zasebnega sektorja, če gre za obveznost plačila do upnika iz javnega sektorja.
Sprememba plačilnih rokov bo veljala še eno leto po preklicu epidemije – torej vse do 15. maja 2021. 

Prav tako je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v pomoč gospodarstvu pri uravnavanju likvidnosti uvedla dodatne termine izvajanja večstranskega pobota obveznosti poslovnih subjektov. Tako lahko dolžniki takoj po nastanku dolga do poslovnih partnerjev po novem dvakrat mesečno poskušajo poravnati svoje obveznosti prek aplikacije ePobot, ne da bi za to porabili težko pridobljena likvidna sredstva.

FOTO: Ajpes
FOTO: Ajpes


Kako se vključiti v ePobot
Vključitev v pobot je enostavna in zelo racionalna odločitev. Dolžnik prijavi svoje obveznosti po nastanku dolga v aplikacijo ePobot, ki ga AJPES izvaja po objavljenem urniku. Sistem ePobot samodejno poišče najdaljše pobotne verige med poslovnimi subjekti in optimalne rešitve za pobotanje obveznosti. Varnost storitve je zagotovljena s sodobno tehnologijo in preverjanjem identitete uporabnika z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. 

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES FOTO: Jure Makovec
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES FOTO: Jure Makovec

Kakšne so prednosti vključitve v ePobot

Osnovna prednost je enostavna vključitev in velika verjetnost pobotanja obveznosti. Redna uporaba vam poenostavi poslovanje, nadomesti delo službe za izterjavo in zmanjša stroške plačilnih storitev. Sistem omogoča takojšnjo preveritev uspešnosti izvedbe pobota, dolžniki lahko namreč že na dan pobota na portalu AJPES prevzamejo poročilo o rezultatih in potrdilo o prijavi obveznosti.


Vključitev v ePobot je pogoj za pridobitev kredita z državnim poroštvom
Na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19 (ZDLGPE) je vključitev v obvezni pobot eden od pogojev za pridobitev kredita s poroštvom države. Z vključitvijo v pobot tako podjetnik poravnava obveznosti do svojih poslovnih partnerjev, s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s posojilom banke, pa lahko poravnava druge obveznosti (npr. do zaposlenih). 

Kako do kredita z državnim poroštvom
Za pridobitev kredita bo moral kreditojemalec dokazovati, da je imel na dan oddaje vloge poravnane zapadle obveznosti iz obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ter se je z likvidnostnimi težavami začel soočati zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami covida-19 na območju Republike Slovenije po 12. 3. 2020. Prav tako pa bo moral pri banki kreditodajalki dokazati, da je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota pri AJPES. Vlagatelj lahko potrdilo o vključitvi v pobot prevzame sam v aplikaciji ePobot na portalu AJPES skupaj z rezultatom pobotanih obveznosti. 

Več udeležencev – več prijavljenih obveznosti – manj zadolženosti.