Predstavitvena informacija

Dober zgled: slovensko podjetje stavi na sončno energijo

Družba Salonit Anhovo se je aktivno lotila iskanja lastnih obnovljivih virov energije. Tudi letos nadaljujejo z investicijo v sončne elektrarne.
Fotografija: Družba Salonit Anhovo sledi svojim ciljem, da bi do leta 2035 postala ogljično nevtralna cementarna. V teh načrtih je tudi vzpostavitev lastnih obnovljivih virov energije. FOTO: Depostiphotos
Odpri galerijo
Družba Salonit Anhovo sledi svojim ciljem, da bi do leta 2035 postala ogljično nevtralna cementarna. V teh načrtih je tudi vzpostavitev lastnih obnovljivih virov energije. FOTO: Depostiphotos

V družbi Salonit Anhovo so v razvoj cementarne v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov. Na ta način jim je uspelo zgraditi eno od tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.

Prav z uspešnim delom preteklih let so lahko zgradili varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Ne samo s tehnološkim prestrukturiranjem proizvodnje, velik poudarek želijo nameniti tudi okoljskemu vidiku. Zavezali so se namreč, da bodo zmanjšali ogljični odtis – do leta 2025 za 15 odstotkov, do leta 2035 pa želijo postati ogljično nevtralna cementarna.

Na področju obnovljivih virov energije so se povezali s podjetjem Interenergo, s katerim si delijo skupno vizijo zelenega prehoda – že lani so začeli graditi ogromno sončno elektrarno na predhomogenizacijski hali Salonita Anhovo, katere neto površina bo 11.180 m2, kar je primerljivo z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča. Ta bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije in bo začela obratovati spomladi 2022.

Pred kratkim pa so se dogovorili še za dodatne sončne elektrarne z nazivno močjo 1,5 MW, ki bodo postopno začele obratovati do jeseni 2022. Nameščene bodo na vse primerne strehe v industrijskem kompleksu družbe.

Nameščanje konstrukcije za sončne panele za eno največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji. FOTO: Salonit Anhovo
Nameščanje konstrukcije za sončne panele za eno največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji. FOTO: Salonit Anhovo

V prihodnjih letih načrtujejo tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh – v kamnolomu in na območju stare cementarne, kjer trenutno še poteka urejanje območja. Ocenjujejo, da bodo imeli do leta 2024 postavljene več kot 5 MW inštalirane moči iz sončne energije.

Salonit Anhovo in Interenergo sta h gradnji sončnih elektrarn pristopila v obliki energetskega pogodbeništva oz. partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso proizvedeno električno energijo iz sončne energije bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga in v celoti uporabil v proizvodnem procesu, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

»Veseli nas, da smo vzpostavili zanesljivo in kredibilno partnerstvo s podjetjem Interenergo, s katerim si na področju zelenega prehoda delimo skupne vrednote, cilje in vizije. Resničen preboj na področju čiste energije je namreč mogoč le ob sodelovanju različnih podjetij in sektorjev. Z uresničevanjem naših začrtanih razvojnih načrtov, na podlagi katerih si prizadevamo za prehod k ogljično nevtralni proizvodnji cementa, želimo izkazati odgovornost do okolja, v katerem delujemo,« je o sodelovanju s podjetjem Internegro povedal dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo.

Tovrstna strateška partnerstva vodijo k uresničevanju razvojnih načrtov Salonita Anhovo, na podlagi katerih želijo do leta 2025 zagotoviti 40 odstotkov električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije – sončnih elektrarn in električne energije iz odpadne toplote, kar bo predvidoma 50 GWh.


Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo