Dolgoročna stabilnost je vprašljiva

Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik – Kad in D.S.U. na skupščini napovedali izpodbojni tožbi predlogu dokapitalizacije
 
Fotografija: Hrup v Tki je dolgoročno nevzdržen. Foto Polona Malovrh
Odpri galerijo
Hrup v Tki je dolgoročno nevzdržen. Foto Polona Malovrh

Hrastnik – Za Kapitalsko družbo (Kad) bi bil delež, s katerim bi pomagala dokapitalizirati hrastniško Tovarno kemičnih izdelkov (Tki), drobiž, vreden nekaj deset tisoč evrov, je za Delo po skupščini Tki, ki se je končala v dobri uri, povedal predsednik upravnega odbora Marjan Dovč. Namesto podpore prepotrebni investiciji, zaradi katere je Tki delničarje tudi pozvala k dokapitalizaciji, sta Kad in D.S.U., ki imata v Tki skupaj 11-odstotni delež, napovedali izpodbojni tožbi.
Hrup v Tki je dolgoročno nevzdržen. Foto Polona Malovrh
Hrup v Tki je dolgoročno nevzdržen. Foto Polona Malovrh

Tki s 170 zaposlenimi se zaradi tega ne bo odpovedala 8-milijonskim vlaganjem v pametno tovarno v poslovno cono, ki jo načrtuje izpeljati v naslednjih dveh do treh letih, bo pa investicija zaradi tega trajala dlje in tudi dražja bo. »Izpodbojna tožba pomeni, da bomo morali poiskati manj ugodne rešitve,« je še povedal Dovč. Namesto 65 odstotkov bodo posojila v finančni konstrukciji predstavljala vsaj 75 odstotkov, razlika bodo lastna sredstva. Naj spomnimo, da je Tki predlagala dokapitalizacijo v višini desetine investicije: vsega skupaj okrog 800 tisočakov. Dovč ocenjuje, da bančna posojila ne bi smela predstavljati težav – a le v primeru, da se ekonomska situacija v svetu ne spremeni: »Če pa se v kratkem ponovi kriza, kot napovedujejo nekateri, nimam odgovora na vprašanje 'kaj potem'.« Zagotovo pa je dolgoročna finančna stabilnost Tki vprašljiva.
 
Predstavnik Kada stališča družbe, ki ima v Tki 7,32-odstotni delež, na skupščini ni pojasnil. »Dejal je, naj odloči sodišče. Njihovega nasprotovanja ne razumem, medtem ko D.S.U. v vlogi varuha denacionalizacijskih upravičencev  s 3,64-odstotnim delničarskim deležem niti ne izpolnjuje pogojev za odločanje o dokapitalizaciji,« je še povedal Dovč.

Družina Westen ima do Tki, Ema in železarne Jesenice milijonske zahtevke

Emo Celje vedno pritegne zanimanje ljudi. Foto Staš Ivanc
Emo Celje vedno pritegne zanimanje ljudi. Foto Staš Ivanc

Na D.S.U. je rezerviranih 39.694 delnic oznake H. Delnice so v celoti rezervirane za upravičenca Petra Aleksandra Westna, ki ima sicer poleg Tki še dva zahtevka – v Celju v tovarni emajlirane posode in na Jesenicah v železarni -, skupaj so vredni več deset milijonov evrov. Denacionalizacijski postopek v Tki, ki se vodi pri upravni enoti (UE) Celje, je bil sprva prekinjen zaradi rešitve predhodnega vprašanja ugotovitve državljanstva pravnega naslednika razlaščenca, o katerem je že odločeno, postopek denacionalizacije pa še ni pravnomočno končan. Upravna enota Celje je leta 2012 D.S.U. obvestila, da je postopek denacionalizacije Westen še vedno v fazi dopolnjevanja zahteve, izdana ni bila še nobena odločba. UE je nato  leta 2013 sklenila, da se rok za dopolnitev dokaznih listin ter modifikacijo zahtevka podaljša do maja 2013. Čez leto dni je bil postopek na prvi stopnji končan - izdana je bila odločba, ki pa še ni pravnomočna. Zoper njo sta bili vloženi dve pritožbi, ki so ju odstopili v reševanje ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Slednje je leta 2015 izdalo odločbo, s katero je pritožbi kot neutemeljeni zavrnilo, a je sledil upravni spor, o katerem je bilo pravnomočno odločeno leta 2016: odločba UE Hrastnik iz leta 2014 je bila odpravljena, zadeva pa vrnjena prvostopnemu organu v nov postopek, ki ga sedaj vodi UE Celje.

Zaradi hrupa je sedanja lokacija Tki dolgoročno nevzdržna

Obratovanje Tki v t. i. industrijsko-bivalni coni je dolgoročno nevzdržno, zato investicijo dveh največjih podjetij – poleg Tki investicijo načrtujejo tudi steklarji - v pametni tovarni v bodoči coni, ki ju bodo gradili na ruševinah sedanje stanovanjske kolonije, v Hrastniku težko pričakujejo. »Izpuhu iz Tki niso problematični, težava je hrup, saj so zahteve proti hrupu vse ostrejše, hrup iz naše tovarne pa dosega tudi 72 decibelov …« A ta, kot rečeno, za Kad ni omembe vreden.
 
 

Komentarji: