Predstavitvena informacija

Enostavno spletno financiranje za podjetja in donosna naložba

Obiščite sodoben trg za vzajemno financiranje podjetij Borze terjatev
Fotografija: Finančna platforma Borze terjatev je dostopna na www.borzaterjatev.si. Foto Pexels
Odpri galerijo
Finančna platforma Borze terjatev je dostopna na www.borzaterjatev.si. Foto Pexels

V Sloveniji je približno 14.000 mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) s prihodki med 500.000 in 10 milijonov evrov letnega prometa (AJPES; Bizi). Kratkoročno financiranje MSP, ki ga opredeljujemo kot financiranje do milijon evrov in do enega leta ročnosti, obsega cca 3,5 milijarde evrov poslov na leto. Med te posle so všteti tako odkupi terjatev, kratkoročna bančna posojila, revolvingi kot tudi limiti na transakcijskih računih (Banka Slovenije, podatki faktoring družb).

Segment financiranja MSP podjetij v Sloveniji je podhranjen, na njem obstaja visoka potreba po kratkoročnem financiranju. Bančno financiranje se je namreč v zadnjih desetih letih prepolovilo. Epidemija covida-19 pa je gospodarske okoliščine še bolj zaostrila.

Obseg bančnih posojil podjetjem (v mio eur), Vir Banka Slovenije
Obseg bančnih posojil podjetjem (v mio eur), Vir Banka Slovenije


Obenem slovenska podjetja, ki so likvidna, na svojih transakcijskih in depozitnih računih pri bankah trenutno hranijo skoraj 7 milijard evrov denarnih sredstev. Žal presežek likvidnosti v enem segmentu gospodarstva ne uspe financirati drugega dela gospodarstva, zlasti segmenta MSP, ki je manj likviden.

Družbe, ki imajo presežno likvidnost, zaradi nizkih obrestnih mer pri bankah ne dobijo ustreznega donosa za svoja denarna sredstva. Druge družbe, ki jim likvidnosti primanjkuje, pa pri bankah ne dobijo denarja niti za kratkoročne potrebe financiranja obratnega kapitala.

Družba Borza terjatev je na trgu prepoznala poslovno priložnost za vzajemno financiranje gospodarskih družb, tako da vlogo banke kot neučinkovitega posrednika preskoči.

S spletnim trgom za vzajemno (angl. peer-to-peer) financiranje v Sloveniji Borza terjatev omogoča družbam in podjetnikom s presežno likvidnostjo, da enostavno dostopajo do donosne naložbe v razpršen portfelj kratkoročnih terjatev in posojil. Borza terjatev poskrbi za vsa opravila, ki jih vlagatelji potrebujejo za vstop na trg faktoringa in majhnih posojil. Storitev med drugim vključuje ocenjevanje in zavarovanje tveganj, sklenitev in poravnavo poslov, računovodsko poročanje uporabnikom in izterjavo dospelih terjatev in posojil. Vlagatelji so v preteklih letih z naložbo, ki je po likvidnosti podobna bančnemu depozitu, ustvarili bistveno višje donose.
Na drugi strani finančnega trga Borze terjatev so podjetja, ki potrebujejo hitro in enostavno financiranje. To so predvsem MSP z do 10 milijonov evrov letnega prometa in do 50 zaposlenih. Borza terjatev jim omogoča financiranje na podlagi odstopa kakovostnih, nezapadlih terjatev ali z izvoznimi posojili z ročnostjo do 6 mesecev. S financiranjem obratnega kapitala Borza terjatev omogoča tem MSP višjo finančno likvidnost in hitrejšo rast poslovanja.
V letu 2019 je Borza terjatev prek lastnega spletnega trga prispevala 87 milijonov evrov poslov za kratkoročno financiranje MSP podjetij. Od razglasitve epidemije v Sloveniji (12. marec 2020) je BT finančna platforma podjetjem zagotovila več kot 42 milijonov evrov hitrega spletnega financiranja. V prihodnjih letih lahko Borza slovenskim MSP zagotovi več kot 350 milijonov evrov financiranja letno.

Zagotovljeno financiranje MSP prek finančnega trga www.borzaterjatev.si. Foto Borza Terjatev
Zagotovljeno financiranje MSP prek finančnega trga www.borzaterjatev.si. Foto Borza Terjatev


Borza terjatev kot ponudnica sodobne fintech (finančno-tehnološke) rešitve za slovenska podjetja je nastala kot rezultat lastne ideje in razvoja. Temelji na visoki avtomatizaciji poslovnih procesov (angl. Robotic Process Automation). Avtomatizacija omogoča nizke transakcijske stroške in sklepanje množice majhnih poslov, ki bankam niso zanimivi. V temelju redefinira koncept finančnega posredovanja v okviru bančnega sistema, saj se postavlja ob bok bankam kot ključni nebančni ponudnik financiranja za MSP.
Poslovanje za vse uporabnike finančne platforme Borze terjatev poteka po spletu in brez nepotrebne administracije. Registracija na BT platformi (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) poteka brez osebnega stika, kar je ključno v času epidemije covida-19. Registracija na spletnem trgu je brezplačna in poslovanje poteka brez fiksnih stroškov.


Finančna platforma Borze terjatev je za vse uporabnike dostopna na www.borzaterjatev.si.

Finančna platforma Borze terjatev je dostopna na www.borzaterjatev.si. Foto Pexels
Finančna platforma Borze terjatev je dostopna na www.borzaterjatev.si. Foto Pexels


 

NAGRADE IN PRIZNANJA FINANČNI PLATFORMI BORZE TERJATEV


Borza terjatev je bila med delovanjem večkrat nagrajena in je prejela nekatera mednarodna priznanja:
Deloitte Tecnology Fast 50 Central Europe, kategorija Rising stars – Borza terjatev najhitreje rastoče mlado podjetje v Sloveniji, drugo mesto v srednji Evropi, 2019;
European Busniess Awards, Borza terjatev nacionalna zmagovalka v kategoriji The Digital Technology Award with Turnover of € 0-25M, 2019;
Evropska komisija, Pečat odličnosti (Seal of Excellence) za varno digitalno platformo vzajemnega (angl. peer-to-peer) financiranja za MSP (Horizon 2020), 2020;
Bisnode, Certifikat bonitetne odličnosti, 2020, poslovni subjekt Borza terjatev spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji in s tem med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte;
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije, je finančni platformi Borze terjatev letos podelila priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Finančno platformo Borze terjatev prek Slovenskega podjetniškega sklada podpirata Republika Slovenija in Evropska unija.
Nagrade in priznanja Foto Borza Terjatev
Nagrade in priznanja Foto Borza Terjatev